Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 30.11.2020 r. do godz. 1100  w formie:
 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres:
Urząd Miasta i gminy w Chorzelach
ul. Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele 

W zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Postępowanie na dostawę i uruchomienie systemu sieci bezprzewodowej WIFI w gminie Chorzele w zakresie i na zasadach określonych w ogłoszeniu i załącznikach do niego, w rozumieniu warunków działania „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych - WiFi4EU".
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-11-19
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-11-19 13:53
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2020-11-30 14:25
 1. Termin wykonania zamówienia: do 31.01.2020 r.
 2. Okres gwarancji:36 miesięcy
 3. Warunki płatności: po zakończeniu i odbiorze robót, przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury. 
 4. Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
 5. Cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym, jako cenę za całość przedmiotu zamówienia.

Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 22.10.2019 r. do godz. 11.00 w formie:
pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach,                                                   
ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 Chorzele, sekretariat,
w zamkniętej kopercie z opiserm oferta na: "Remont budynku w Pościeniu 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-10-18
Publikujący - Administrator BIP 2019-10-18 15:02
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-10-18 15:20
 1. Termin wykonania zamówienia: do 31.01.2019 r.
 2. Okres gwarancji:36 miesięcy
 3. Warunki płatności: po zakończeniu i odbiorze robót, przelewem na wskazane  przez Wykonawcę konto bankowe w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury. Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym, jako cenę za całość przedmiotu zamówienia.

Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 24.12.2018 r. do godz. 13.30 w formie:
pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach,                                                   
ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 Chorzele, sekretariat

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2018-12-19
Publikujący - Administrator BIP 2018-12-19 14:45
Modyfikacja - Administrator BIP 2018-12-27 08:36
Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 26.11.2018 r. do godz. 12:00 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2018-11-15
Publikujący - Administrator BIP 2018-11-16 13:33
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-12-06 08:53
Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 26.10.2018 r. do godz. 15:30 
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłBeata Szczepankowska - Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele2018-10-10
Publikujący - Administrator BIP 2018-10-10 11:45
Modyfikacja - Administrator BIP 2018-11-16 13:35
Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 26 lipca 2018r.. do godz. 1530 w formie:
 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. St. Komosińskiego 1 06-330 Chorzele
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2018-07-18
Publikujący - Administrator BIP 2018-07-18 14:36
Modyfikacja - Administrator BIP 2018-07-31 13:14
Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 26 lipca 2018r.. do godz. 1530 w formie:
 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. St. Komosińskiego 1 06-330 Chorzele
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłKatarzyna Brzezicka - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele2018-07-18
Publikujący - Administrator BIP 2018-07-18 14:29
Modyfikacja - Administrator BIP 2018-07-31 13:15
Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 26.07.2018 r. do godz. 1200 w formie:
 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. St. Komosińskiego 1 06-330 Chorzele
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłKatarzyna Brzezicka - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele2018-07-18
Publikujący - Administrator BIP 2018-07-18 13:47
Modyfikacja - Administrator BIP 2018-07-27 15:01
Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 18 lipca 2018r.. do godz. 1200 w formie:
 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. St. Komosińskiego 1 06-330 Chorzele
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłKatarzyna Brzezicka - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele2018-07-09
Publikujący - Administrator BIP 2018-07-09 12:16
Modyfikacja - Administrator BIP 2018-07-09 12:13
Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 18 lipca 2018r.. do godz. 1200 w formie:
 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. St. Komosińskiego 1 06-330 Chorzele
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłKatarzyna Brzezicka - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele2018-07-09
Publikujący - Administrator BIP 2018-07-09 12:08
Modyfikacja - Administrator BIP 2018-07-09 12:05
Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 5 lipca 2018r.. do godz. 1200 w formie:
 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. St. Komosińskiego 1 06-330 Chorzele
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłKatarzyna Brzezicka - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele2018-06-20
Publikujący - Administrator BIP 2018-06-20 12:19
Modyfikacja - Administrator BIP 2018-06-20 13:08
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2018-06-20
Publikujący - Administrator BIP 2018-06-20 13:41
Modyfikacja - Administrator BIP 2018-06-20 13:47
Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 03.07.2018 r. do godz. 1200 w formie:
 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. St. Komosińskiego 1 06-330 Chorzele
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłBeata Szczepankowska - Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele2018-06-18
Publikujący - Administrator BIP 2018-06-18 12:06
Modyfikacja - Administrator BIP 2018-07-17 10:49
Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 13.06.2018 r. 

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. St. Komosińskiego 1 06-330 Chorzele

Oświetlenie uliczne ma być oparte o oprawy LED o mocy do 30W ( 1 szt oprawy LED 100W)
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2018-06-08
Publikujący - Administrator BIP 2018-06-08 11:09
Modyfikacja - Administrator BIP 2018-06-08 11:09
Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 15.06.20ł8 r. do godz. 13:00

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. St. Komosińskiego 1 06-330 Chorzele

Z dopiskiem: „Oferta - zakup książek” Nie otwierać przed dniem 15.06.2018 r. do godz. 13:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2018-05-29
Publikujący - Administrator BIP 2018-05-29 10:14
Modyfikacja - Administrator BIP 2018-06-15 14:29
Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 31.05.2018 r. 

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. St. Komosińskiego 1 06-330 Chorzele

Oświetlenie uliczne ma być oparte o oprawy LED o mocy do 30W
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłKatarzyna Brzezicka - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele2018-05-25
Publikujący - Administrator BIP 2018-05-25 13:26
Modyfikacja - Administrator BIP 2018-05-25 13:37
Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 06.06.2018 r. do godz. 1200 w formie:
 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. St. Komosińskiego 1 06-330 Chorzele
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłKatarzyna Brzezicka - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele2018-05-24
Publikujący - Administrator BIP 2018-05-24 14:05
Modyfikacja - Administrator BIP 2018-06-15 14:27
Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 28.05.2018 r. do godz. 1200 w formie:
 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. St. Komosińskiego 1 06-330 Chorzele
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Oferta na "Rozwój infrastruktury społeczno kulturalnej i rekreacyjnej poprzez remont budynku świetlicy wiejskiej w Rembielinie”
 
celu prawidłowego oszacowania kosztów realizacji usługi zaleca się dokonanie wizji lokalnej 

 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2018-05-14
Publikujący - Administrator BIP 2018-05-14 15:20
Modyfikacja - Administrator BIP 2018-05-29 15:04
Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 11.05.2018 r. do godz. 1200 w formie:
 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. St. Komosińskiego 1 06-330 Chorzele
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Oferta na "Rozwój infrastruktury społeczno kulturalnej i rekreacyjnej poprzez remont budynku świetlicy wiejskiej w Rembielinie”

 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2018-04-26
Publikujący - Administrator BIP 2018-04-26 15:29
Modyfikacja - Administrator BIP 2018-05-14 15:36
Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 17.05.2018 r. do godz. 1200 w formie:
 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. St. Komosińskiego 1 06-330 Chorzele
 
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłKatarzyna Brzezicka - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele2018-04-26
Publikujący - Administrator BIP 2018-05-02 11:26
Modyfikacja - Administrator BIP 2018-05-23 13:26
Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 29.03.2018 r. do godz 12.00 w formie:
-pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach,  ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłKatarzyna Brzezicka - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele2018-03-23
Publikujący - Administrator BIP 2018-03-23 13:01
Modyfikacja - Administrator BIP 2018-04-18 10:19
Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 22.03.2018 r. do godz 12.00 w formie:
-pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach,  ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłKatarzyna Brzezicka - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele2018-03-14
Publikujący - Administrator BIP 2018-03-14 15:21
Modyfikacja - Administrator BIP 2018-03-23 08:55
Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 11.01.2018 w formie:
-pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach,  ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2018-01-04
Publikujący - Administrator BIP 2018-01-04 14:33
Modyfikacja - Administrator BIP 2018-01-11 15:19
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 29 maja 2024r. 23:51:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.