Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Chorzelach w 2022 r.
 l.p. Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji
1. w sprawie zaistnienia Stanu Kryzysowego.
 
 
 
 
 
Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie.  Brak jest podstaw prawnych do działania Rady Miejskiej w sprawie objętej petycją.  
2. W sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie.  Komisja Skarg, Wniosków  i Petycji Rady Miejskiej w Chorzelach rozpoznając petycję zwróciła się do organu prowadzącego, z prośbą o skierowanie do Dyrektorów wszystkich Szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorzele prośby o opinię w sprawie zainteresowania  powołaniem Młodzieżowej Rady Gminy oraz jej funkcjonowaniem i przeprowadzenie w tej sprawie konsultacji wśród nauczycieli i młodzieży szkolnej.
W odpowiedzi na pismo Komisja otrzymała informację, iż przeprowadzone konsultacje wykazały brak zainteresowania powołaniem Młodzieżowej Rady Gminy.
3. W sprawie uczczenia 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie. Brak jest podstaw prawnych do działania Rady Miejskiej w sprawie objętej petycją.  
 
                                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                           w Chorzelach
                                                                                                                           Michał Wiśnicki
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-06-30
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-06-30 09:42
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-06-30 11:29
Informacja o rozpatrzonych Petycjach przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele w 2022 r.
 
l.p. Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji
1. W sprawie stanu dróg na następujących ulicach: Kazimierza Wielkiego, Zygmunta I Starego, Królowej Jadwigi, Królowej Bony, Zygmunta III Wazy oraz Jana III Sobieskiego Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie.
2. W sprawie umieszczenia ikonografiki dot. postępowania z odpadami ze styropianu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.
 
Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie.
3. W sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego mieszkańca Gminy Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie.
4. W sprawie zmiany trasy autobusu, tj. ustanowienie przystanku we wskazanym w piśmie miejscu. Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie.
5. W sprawie udostępniania/ zakupu urządzeń filtrujących i innych związanych z dekontaminacją w miejscach użyteczności publicznej. Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie.
 
                                                                                                                                              Z up. Burmistrza
                                                                                                                                           Aneta Bacławska
                                                                                                              Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-06-30
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-06-30 11:27
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-08-18 11:29

Załączniki:

Petycja Plik pdf 1.52 MB
Odpowiedź Plik doc 13.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-03-28
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-03-28 12:13
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-08-16 09:08
Petycja w sprawie uczczenia 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej

Załączniki:

petycja Plik pdf 3.96 MB
Odpowiedź Plik doc 13.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-10-28
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-10-28 13:22
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-08-16 09:01
Petycja dotycząca jakości powietrza
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-10-18
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-10-18 13:39
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-11-22 13:09
Petycja w sprawie zmiany trasy autobusu szkolnego dowożących dzieci do PSP w Zarębach.

Załączniki:

Odpowiedz Plik txt 7.68 KB
Petycja Plik pdf 530.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-10-03
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-10-03 11:10
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-10-03 13:24
Petycja do tutejszej gminy ws. utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy

Załączniki:

Odpowiedź na petycję. Plik doc 15.27 KB
Petycja1 Plik pdf 233.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-09-02
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-09-02 08:24
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-09-06 15:32
PETYCJA
Działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195, t.j. Dz.U. 2018 poz. 870) wnoszę o utworzenie:
- Młodzieżowej Rady Gminy.

Załączniki:

Petycja Plik pdf 2.85 MB
Odpowiedź na petycję Plik doc 35.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-08-01
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-05 11:59
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-08-16 09:01
 
Wniosek o współdziałanie z Gminą w zakresie corocznego wdrażania obowiązkowych, wskazanych przez Ustawodawcę środków poprawy efektywności energetyczej.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-07-11
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-07-11 11:33
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-14 15:02
Informacja o rozpatrzonych Petycjach przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele w 2021 r.
 
l.p. Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji
1. W sprawie prowadzenia polityki zamówień publicznych Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-06-30
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-06-30 14:31
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-07-14 14:27
Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Chorzelach w 2021 r.
 
l.p. Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji
1. W sprawie podjęcia Uchwały dot. obrony prawdy, godności i wolności człowieka Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie.  Brak jest podstaw prawnych do działania Rady Miejskiej w sprawie objętej petycją.  
2. W sprawie zaprzestania stosowania szczepionek przeciwko SARS- COV -2 oraz odwołania ograniczeń wolności, w tym gospodarczych. Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie. Brak jest podstaw prawnych do działania Rady Miejskiej w sprawie objętej petycją.  
3. Opinia Rady Miejskiej w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego. Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie. Brak jest podstaw prawnych do działania Rady Miejskiej w sprawie objętej petycją.  
4. W sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie. Brak jest podstaw prawnych do działania Rady Miejskiej w sprawie objętej petycją.  
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-06-30
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-06-30 14:34
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-07-14 14:30
Petycja mieszkańców do Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie poprawy stanu dróg.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-02-14
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-02-14 07:47
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-06 13:57
Petycja mieszkańców do Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele w sprawie poprawy stanu dróg.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-02-14
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-02-14 07:49
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-06 13:57
Petycja do Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie zaistnienia Stanu Kryzysowego.

Załączniki:

Odpowiedź na petycję Plik pdf 282.89 KB
Petycja 21.12.2021 Plik pdf 282.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-12-22
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-12-22 10:20
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-02-03 09:43
Inicjatywa - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Jawność - Transparentność w wydatkowaniu Środków Publicznych 

Załączniki:

Petycja Plik doc 25.90 KB
Odpowiedź na petycję Plik doc 14.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-11-17
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-11-17 12:59
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-12-06 14:06
Informacja o rozpatrzonych petycjach przez Radę Miejską w Chorzelach w 2020 r.

Załączniki:

Informacja Plik doc 14.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-07-01
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-07-01 12:59
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-07-09 13:07
Informacja o rozpatrzonych petycjach przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele w 2020 r.

Załączniki:

Informacja Plik doc 12.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-07-01
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-07-01 13:03
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-07-09 13:07

Załączniki:

odpowiedź na petycję Plik pdf 226.71 KB
Petycja Plik pdf 879.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-03-05
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-03-05 09:40
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2021-05-31 14:06

Załączniki:

Petycja Plik pdf 491.43 KB
odpowiedź na petycję Plik pdf 260.97 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-02-26
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-02-26 09:02
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2021-04-30 10:30

Załączniki:

Petycja Plik pdf 2.16 MB
odpowiedź na petycję Plik pdf 244.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-01-20
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-01-20 12:18
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2021-03-18 12:12

Załączniki:

odpowiedź na petycję Plik pdf 40.69 KB
Petycja Plik pdf 156.85 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-12-22
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-12-22 11:48
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2021-03-18 12:11

Załączniki:

Petycja Plik pdf 72.12 KB
odpowiedź na petycję Plik pdf 45.14 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-12-14
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-12-14 10:35
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2021-03-05 10:06

Załączniki:

Odpowiedź na petycję Plik pdf 164.40 KB
Petycja Plik pdf 1.37 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-10-02
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-10-02 12:33
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2020-12-23 11:03
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-06-30
Publikujący - Administrator BIP 2020-06-30 15:04
Modyfikacja - Administrator BIP 2020-07-01 15:01
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-05-31
Publikujący - Administrator BIP 2020-06-04 10:37
Modyfikacja - Administrator BIP 2020-09-01 10:33

Załączniki:

petycja Plik pdf 24.07 KB
odpowiedź na petycje Plik pdf 294.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-04-29
Publikujący - Administrator BIP 2020-04-29 07:52
Modyfikacja - Administrator BIP 2020-05-15 14:49
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-04-29
Publikujący - Administrator BIP 2020-04-29 08:32
Modyfikacja - Administrator BIP 2020-09-01 10:35

Załączniki:

Informacja o nierozpatrzeniu petycji Plik pdf 200.88 KB
petycja Plik pdf 52.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-04-03
Publikujący - Administrator BIP 2020-04-03 12:30
Modyfikacja - Administrator BIP 2020-07-01 14:53

Załączniki:

petycja Plik pdf 17.49 KB
odpowiedź na petycje Plik pdf 421.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-04-03
Publikujący - Administrator BIP 2020-04-03 12:51
Modyfikacja - Administrator BIP 2020-07-01 14:45
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-03-23
Publikujący - Administrator BIP 2020-04-03 12:50
Modyfikacja - Administrator BIP 2020-07-01 14:51
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 26 września 2023r. 21:55:22
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.