Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Załączniki:

Informacja Plik pdf 344.84 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-06-10
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-06-10 15:20
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-06-10 15:19
Na wniosek z dnia 25.04.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.05.2022 r.) złożony przez Inwestora: firmę PCWO ENERGY PV 218 Sp. z o. o., ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,, Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 73 w miejscowości Opaleniec, gmina Chorzele  - OPALENIEC A”.

Załączniki:

Zawiadomienie o wszczęciu. Plik doc 16.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-05-17
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-17 15:04
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-17 15:02
Zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 499.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-05-10
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-05-10 15:23
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-05-10 15:23
Zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 522.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-05-10
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-05-10 15:23
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-05-10 15:23
Zarząd Zlewni w Ostrołęce podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu dnia 02.05.2022 r. decyzji znak: BI.ZUZ.5.4210.28.2022.JR udzielającej Zarządowi Powiatu Przasnyskiego ul. św. Stanisława Kostki, 06-300 Przasnysz, pozwolenia wodnoprawnego na:
 
- wykonanie urządzeń wodnych obejmujące: wykonanie rowów drogowych, rowów krytych i przepustów w ich ciągu zlokalizowanych na dz. ewid. o nr 963/1, 965/1, 865, 985, 866 obręb Łaz, gm. Chorzele, powiat przasnyski, 1078, 915/1, 1075, 1074, 501, 502, 503, 509, 948, 498, 915/2, 510, 470, 457, 451, 449, 511, 515, 514, 517, 534( 536/1, 536/2, 540, 532/1, 961, 606, 605, 570, 564, 556, 557, 543/1, 543/3, 544/1, 544/6, 544/7, 544/5, 544/10, 544/3, 545 obręb Zaręby, gm. Chorzele, powiat przasnyski oraz likwidację rowów drogowych i przepustów w ich ciągu zlokalizowanych na dz. ewid. o nr 965/1, 963/1, 865 obręb Łaz, gm. Chorzele, powiat przasnyski, 915/1, 915/2, 512, 515, 520, 534, 536/1, 536/2, 540, 1081, 570, 564, 1078, 1128, 495, 496, 965/1, 498, 499/1, 509, 507, 504, 948, 470, 449, 451, 935/2, 450,185/1 obręb Zaręby, gm. Chorzele, powiat przasnyski, woj. mazowieckie.

Załączniki:

Zawiadomienie 05.2022 Plik pdf 68.85 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-05-09
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-09 13:00
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-09 12:57
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 248.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-05-05
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-05 14:43
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-05 14:41
Obwieszczenie
zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 52 w miejscowości Przysowy, gmina Chorzele“

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 17.56 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-04-27
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-04-29 15:00
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-04-29 15:00
Wójt Gminy Jednorożec w dniu 11 kwietnia 2022 r. wydał decyzję znak: ZIR.6220.4.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś - Chorzele -Krasnosielc w km od 14+371 do km 21+937" w miejscowości Małowidz i Połoń (4 436,00 mb) gmina Jednorożec, powiat przasnyski, woj. mazowieckie oraz w miejscowości Przysowy i Brzeski Kołaki (3 130,00 mb), gmina Chorzele, powiat przasnyski, woj. mazowieckie.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-04-26
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-04-26 09:01
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-11 08:58
Wójt Gminy Jednorożec działając zgodnie z art. 10 § 1, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) - dalej Kpa, oraz w związku z 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) - dalej ustawy ooś, zawiadamia, że w dniu 11 kwietnia 2022 roku, na wniosek Starosty Powiatu Przasnyskiego - Pana Krzysztofa Bieńkowskiego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś - Chorzele -Krasnosielc w km od 14+371 do km 21+937" w miejscowości Małowidz i Połoń (4 436,00 mb) gmina Jednorożec, powiat przasnyski, woj. mazowieckie oraz w miejscowości Przysowy i Brzeski Kołaki (3 130,00 mb), gmina Chorzele, powiat przasnyski, woj. mazowieckie.

Załączniki:

Obwieszczenie 25.04 Plik pdf 3.84 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-04-25
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-04-25 09:11
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-11 09:08
Zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 352.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-04-15
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-04-15 12:01
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-04-15 12:02
Zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 480.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-04-14
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-04-14 13:06
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-04-14 13:07
Zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 429.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-04-14
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-04-14 13:06
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-04-14 13:07
Obwieszczenie
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), zwanej dalej ustawą o udostępnianiu oraz art.71, 73 ust. 1, 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 17.46 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-03-29
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-03-29 14:43
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-03-29 14:45
Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie wydał w dniu 07 marca 2022 r. decyzję nr 77/2022, w sprawie:
 
1. stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Ostrołęckiego w dniu 25 lipca 2011 r., znak ROŚ.6341.18.2011 w pkt. II Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach, ul. Brzozowa 3, 06-330 Chorzele, na pobór wód podziemnych z ujęcia wody w miejscowości Nowa Wieś k. Duczymina, gm. Chorzele,
 
2. udzielenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Brzozowej 3, 06 330 Chorzele, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj.: pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Nowa Wieś, zlokalizowanego na działce nr ew. 202/5 obręb Nowa Wieś, gm. Chorzele, pow. przasnyski, z istniejących studni nr 2 (podstawowej) oraz studni nr 1 (awaryjnej).

Załączniki:

Zawiadomienie wody polskie Plik pdf 521.40 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-03-28
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-03-28 12:17
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-03-28 12:19
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzeń wodnych obejmujące: wykonanie rowów drogowych, rowów krytych i przepustów w ich ciągu zlokalizowanych na dz. ewid. o nr 963/1, 965/1, 865, 985, 866 obręb Łaz, gm. Chorzele, powiat przasnyski, 1078, 915/1, 1075, 1074, 501, 502, 503, 509, 948, 498, 915/2, 510, 470, 457, 451, 449, 511, 515, 514, 517, 534, 536/1, 536/2, 540, 532/1, 961, 606, 605, 570, 564, 556, 557, 543/1, 543/3, 544/1, 544/6, 544/7, 544/5, 544/10, 544/3, 545 obręb Zaręby, gm. Chorzele, powiat przasnyski oraz likwidację rowów drogowych i przepustów w ich ciągu zlokalizowanych na dz. ewid. o nr 965/1, 963/1, 865 obręb Łaz, gm. Chorzele, powiat przasnyski, 915/1, 915/2, 512, 515, 520, 534, 536/1, 536/2, 540, 1081, 570, 564, 1078, 1128, 495, 496, 965/1, 498, 499/1, 509, 507, 504, 948, 470, 449, 451, 935/2, 450,185/1 obręb Zaręby, gm. Chorzele, powiat przasnyski, woj. mazowieckie.

Załączniki:

Zawiadominie Plik pdf 73.72 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-03-25
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-03-25 10:40
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-03-25 10:41
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
 
- wykonanie urządzeń wodnych obejmujące budowę wylotu kanalizacji deszczowej zlokalizowanego na dz. ewid. o nr 432 obręb 0020 Krukowo, gm. Chorzele, powiat przasnyski, woj. mazowieckie

Załączniki:

Zawiadomienie 24.0 Plik pdf 50.68 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-03-24
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-03-24 07:45
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-03-24 07:43
Zarząd Zlewni w Ostrołęce podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu dnia 18.03.2022 r. decyzji znak: BI.ZUZ.5.4210.320.2021.MP, udzielającej Zarządowi Powiatu Przasnyskiego, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące:
 
odprowadzanie do urządzeń wodnych (projektowane rowy przydrożne) wód opadowych lub roztopowych za pomocą wylotów zlokalizowanych na działkach o nr ewid.: 181, 239/20, 239/21, 239/23, 239/22, 276/3, 293, obręb nr 1 Chorzele - miasto, powiat przasnyski, województwo mazowieckie,

Załączniki:

zawiadomienie22.03 Plik pdf 292.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-03-22
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-03-22 12:46
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-03-22 12:42
„Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka Chorzele na odcinkach w km 1+579 - 1+619; 2+290 - 2+375; 5+925 - 6+330; 8+345 - 8+435; 9+720 - 10+269; 11+765 - 12+042; 13+936 - 13+967; 18+183 - 18+230; 19+370 - 19+425;
 
26+146 - 27+335; 28+090 - 29+625; 30+255 - 30+295; 30+621 - 30+892; 32+490 - 32+543;
 
35+000 - 35+069; 42+525 - 42+574; 44+115 - 44+143; 45+320 - 45+561; 46+000 - 46+070;
 
47+747 -48+250; 49+386 - 49+450; 50+752 - 50+806; 52+635 - 52+660; 55+400 - 56+768
 
oraz „rozbiórka budynku nastawni dysponującej „Grabowo”, obiektów inżynieryjnych oraz przejazdów drogowo-kolejowych w ramach projektu: „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka - Chorzele
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-03-22
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-03-22 14:37
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-03-30 11:51
Zarząd Zlewni w Ostrołęce podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu dnia 09.03.2022 r. decyzji znak: BI.ZUZ.5.4210.315.2021.MP, udzielającej Zarządowi Powiatu Przasnyskiego, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące:
 
- budowę rowów przydrożnych,
 
- budowę przepustów w ciągu rowów drogowych,
 
- likwidację rowów drogowych

Załączniki:

zawiadomienie4 Plik pdf 314.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-03-14
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-03-14 14:25
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-03-14 15:22
Decyzja  w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Chorzele na okres 3 lat.

Załączniki:

decyzja Wody Polskie Plik pdf 6.41 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-03-01
Publikujący - Administrator BIP 2022-03-01 11:23
Modyfikacja - Administrator BIP 2022-03-14 12:20
Obwieszczenie
o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za
nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - 1/2 części

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 243.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-03-01
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-03-01 12:02
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-03-01 13:03
Obwieszczenie
o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za
nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 243.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-03-01
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-03-01 12:01
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-03-01 13:02
Obwieszczenie
Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lutego 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w mieście Chorzele - działka nr 340/2.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 219.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-02-18
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-02-18 12:42
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-02-18 12:43
Obwieszczenie
Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lutego 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w mieście Chorzele - działka nr 341/2

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 220.14 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-02-18
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-02-18 12:44
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-02-18 12:45
Zawiadomienie
o wszczęcu postępowania

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 162.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-02-16
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-02-16 13:59
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-02-16 14:03
Zawiadomienie
o wszczęcu postępowania

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 155.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-02-16
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-02-16 14:00
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-02-16 14:04
Zawiadomienie
o wszczęcu postępowania
 

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 158.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-02-16
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-02-16 14:01
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-02-16 14:02
Zawiadomienie

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 283.45 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-02-14
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-02-14 11:21
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-02-14 11:22
Zawiadomienie 

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 299.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-02-14
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-02-14 11:22
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-02-14 11:22
Obwieszczenie
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. pobór wody podziemnej z ujęcia w miejscowości Nowa Wieś, zlokalizowanego na działce nr ew. 202/5 obręb Nowa Wieś, gm. Chorzele, pow. przasnyski.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-02-01
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-02-01 14:55
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-02-01 14:59
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
decyzja WROZ.6220.25.2018.2019.MJ Plik pdf 780.97 KB
decyzja fotowolt Brzeski Kołaki II Plik txt 35.84 KB
decyzja fotowolt Brzeski Kołaki WROZ.6220.14. Plik txt 34.74 KB
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 27 czerwca 2022r. 02:19:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.