Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

 Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach

W skład biblioteki wchodzą:

    • Biblioteka Publiczna w Chorzelach,
    • filia dla Dzieci i Młodzieży w Chorzelach,
    • filie biblioteczne z czytelnią w:
     • Krukowie,
     • Zarębach,
     • Duczyminie,

 

Adres:

ul. Ogrodowa 7  

06-330 Chorzele

Telefon
(29) 751 50 05  

 

e-mail:
library_chorzele1@wp.pl

 

Dyrektor:

Jolanta Drejka

      Na terenie gminy Chorzele funkcjonuje Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna wraz a 3 filiami (Filia dla Dzieci i Młodzieży w Chorzelach, Filia Biblioteczna w Duczyminie, Filia Biblioteczna w Zarębach, Filia Biblioteczna w Krukowie).

MGBP w Chorzelach jest samorządową instytucją kultury, działającą na rzecz społeczności lokalnej całej gminy poprzez gromadzenie, opracowanie i udostępniania źródeł i zasobów wiedzy. Naszym celem jest rozwijanie i zaspokajanie  potrzeb czytelniczych, upowszechnianie wiedzy oraz wspomaganie rozwoju edukacji i kultury. Przede wszystkim staramy się, żeby nasze biblioteki były przyjaznym miejscem spotkań nie tylko czytelników ale też miejscem dla rozwoju zainteresowań, prezentacji twórczości artystycznej, edukacji, doradztwa.

W 2013 roku było zarejestrowanych 1242 osoby, a odwiedziło biblioteki 11.167 osób.

Odwiedzający nas czytelnicy wypożyczyli rocznie 16.897 książek.

Z Internetu skorzystało ponad 4000 osób.

W 2008 roku przybyło do MGBP i Filii Bibliotecznych  z zakupu ze środków organizatora 148 wol. za kwotę 3.000 zł, oraz 429 wol. ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za kwotę 10.000 zł.

Każdy użytkownik biblioteki może w naszych placówkach miło spędzić czas, korzystając ze zbiorów, szukając informacji lub uczestnicząc w imprezach kulturalnych.

 

PROPONUJEMY:

 • wypożyczanie książek, czasopism i regionaliów;
 • korzystanie z materiałów informacyjnych, m.in .zestawień bibliograficznych, elektronicznych  źródeł informacji;
 • możliwość zamawiania książek telefonicznie i pocztą elektroniczną;
 • bezpłatny dostęp do Internetu;
 • udostępnianie zebranych w księgozbiorze podręcznym encyklopedii, słowników i informatorów, zgromadzonych materiałów i kartotek, m.in. dokumentów życia społecznego, kartoteki regionalnej;
 • pomoc w odnalezieniu książek na interesujący Cię temat, w gromadzeniu materiałów do prac  i referatów;
 • możliwość kserowania materiałów.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA

 • spotkania autorskie z pisarzami i poetami;
 • spotkania i prelekcje z regionalistami, podróżnikami, aktorami;
 • wystawy prezentujące osiągnięcia lokalnych artystów, hobbystów;
 • wieczory literackie;
 • zajęcia wakacyjne dla dzieci;
 • wycieczki i lekcje biblioteczne;
 • konkursy literackie i plastyczne.

MGBP   w Chorzelach

Filia dla Dzieci i Młodzieży

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

8ºº - 18ºº

8ºº - 18ºº             

8ºº - 18ºº              

8ºº - 18ºº              

8ºº - 18ºº                

8ºº - 14ºº                                                        

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

  10ºº -16ºº

  9ºº - 17ºº             

  9ºº - 17ºº              

  9ºº - 17ºº              

  9ºº - 17ºº                

  8ºº - 16ºº                                                        

Filia Biblioteczna w Duczyminie

Filia Biblioteczna w Krukowie

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek 

Piątek

10ºº - 16ºº              

10ºº - 16ºº              

10ºº - 16ºº

1200 - 1800

10ºº - 16ºº                                                        

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

  1100 - 1600

  1200 - 1700

  11ºº - 19ºº              

  12ºº - 20ºº              

  16ºº - 20ºº

Filia Biblioteczna w Zarębach

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

  9ºº - 17ºº              

  9ºº - 17ºº

  900 - 1700         

  9ºº - 18ºº                 

  9ºº - 16ºº                                                       

KRÓTKA HISTORIA BIBLIOTEKI

 • 1948 - w lutym powołano Miejską Bibliotekę Publiczną, która mieściła się w budynku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Księgozbiór to kilkadziesiąt książek zgromadzonych w szafie, przysłanych jako tzw. komplety ruchome przez Powiatową Bibliotekę Publiczną.
 • 1952 - od 15 lutego pracę w bibliotece rozpoczyna  Bronisława Gadomska(Bagińska), która pracuje w tej placówce do 1991r.
 • 1953 - MBP liczy 3,5 tys. woluminów. Jednak wciąż nie posiada własnego lokalu, przenoszona jest do różnych ciasnych pomieszczeń. Biblioteka spełnia rolę placówki koordynującej życie kulturalno- oświatowe lokalnego środowiska.
 • 1958 - przy bibliotece rozpoczyna pracę dziecięcy zespół czytelniczy, zaczyna także działać teatrzyk kukiełkowy.
 • 1965 - warunki lokalowe ulegają poprawie, to wynajęto 2 pomiszczenia o pow. 40M²
  w Domu Parafialnym. B. Gadomska propaguje czytelnictwo i bibliotekę przez audycje w miejskim radiowęźle.
 • 1975 - 1 czerwca wraz z nowym podziałem administracyjnym kraju MBP zostaje przekształcona w Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną. Przydziela się jej nowe zadania i obowiązki w postaci przejęcia nadzoru i opieki nad 3 Filiami Bibliotecznymi: w Krzynowłodze Wielkiej, Duczyminie i Zdziwóju Starym. Dołączony zostaje księgozbiór Gromadzkiej Biblioteki Publicznej z Rembielina dzięki któremu biblioteka liczy ponad 13 tys. woluminów. Pozyskano też dla biblioteki pracownika na ryczałt. Przy placówce pracuje systematycznie zespół recytatorski. Składający się z młodzieży szkół średnich. W latach 60-70 tych na spotkaniach autorskich bywali m.in. Halina Rudnicka, Andrzej Przypkowski, Stanisława Flereszowa- Muszkat, Adam Bahdaj, Edward Kupiszewski, Henryk Syska. Prowadzona jest współpraca ze szkołami, ośrodkiem "Nowoczesna Gospodyni" i MGOK-iem. Brano udział m.in. w Obchodach Kurpiowskich Dni Literatury.
 • 1976  - od czerwca pod opiekę biblioteki dołączają Filie Biblioteczne w Zarębach
  i Łazie.
 • 1981 - MGBP zostaje przeniesiona do murowanego, skanalizowanego i centralnie ogrzewanego budynku przy ul. Zduńskiej 35.
 • 1984 - Księgozbiór dla dzieci i młodzieży przeniesiono do budynku przy ul. Zarębskiej otwierając Filię dla Dzieci i Młodzieży w Chorzelach. Zatrudniono 3 osoby
  z wykształceniem bibliotekarskim. Zaczęto zwiększać liczbę katalogów i kartotek.
 • 1985 - zostaje otwarta Filia Biblioteczna w Krukowie jako 7 placówka w sieci bibliotek MGBP w Chorzelach. Istnieją również punkty biblioteczne.
 • 1988 - 23 maja odbywa się 40-lecie działalności biblioteki w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.
 • 1989 - rozpoczęto kapitalny remont budynku biblioteki połączony z jednoczesną jego rozbudową oraz remont budynku gospodarczego z przeznaczeniem dla Filii dla Dzieci
  i Młodzieży.
 • 1990 - jesienią biblioteki przeprowadzono do wyremontowanych budynków.
 • 1991 - Dyrektor biblioteki  B. Gadomska odchodzi na emeryturę. Dyrektorem biblioteki zostaje  Agnieszka Młynarska.
 • 1992 - 1 września decyzją Rady Gminy następuje połączenie Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ośrodek Upowszechniania Kultury, którego Dyrektorem z konkursu zostaje  Dariusz Rosiński. Następuje redukowanie etatów do 1/2 i 3/4 etatu oraz likwidacja Filii Bibliotecznych
  w Łazie i Zdziwóju Starym. Spada ilość zakupowanych książek i czasopism. Biblioteka nie ma stanowiska dyrektora. Po obchodach 450 lecia Chorzel - 23-25 X.1992r.,  biblioteka prowadzi sprzedaż książek R. Waleszczaka -"Chorzele- zarys dziejów".
 • 1998 - 17 czerwca  zorganizowano w sali byłego kina dużą uroczystość z okazji 50- lecia istnienia Biblioteki Publicznej. W latach 90-tych odbywa się współpraca ze szkołami, organizuje się wycieczki do bibliotek, lekcje biblioteczne i konkursy, szczególnie w tej dziedzinie wyróżnia się Filia dla Dzieci i Młodzieży w Chorzelach.
 • 1999 - 1 lipca Dyrektorem OUK wybranym w drodze konkursu zostaje  Zofia Rzeszot- Filipowicz. Biblioteka pomaga w zorganizowaniu festynów i konkursów, prowadzi sprzedaż cegiełek na zakup książek. Filie biblioteczne na wsiach otwarte są
  w weekendy.
 • 1999 - w związku z reformą administracyjną kraju i likwidacją województwa ostrołęckiego kończy się współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Ostrołęce i biblioteka przechodzi pod opiekę merytoryczną Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.
 • 2003 - 10 czerwca- biblioteka zaczyna prowadzić usługi "ksero".
 • 2005 - 11 lutego- w ramach programu" IKONKA" Ministerstwa Nauki i Informatyzacji biblioteka zostaje wyposażona w 3 komputery wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Promocja czytelnictwa",przyznaje dotacje na zakup nowości wydawniczych.
 • 2006- od 01 stycznia Dyrektorem OUK zostaje  Janusz Nidzgorski.
 • 2009 - od 01 czerwca na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Chorzelach dokonuje się podziału Ośrodka Upowszechniania Kultury na - Ośrodek Upowszechniania Kultury i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną. Dyrektorem MGBP zostaje  Jolanta Drejka.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2009-09-25
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2009-09-25 08:59
Modyfikacja - Administrator BIP 2014-11-24 12:02
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 22 lipca 2024r. 03:37:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.