Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
OBWIESZCZENIE
o planowanych terminach polowań zbiorowych
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082), w związku z otrzymanym planem polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 103 ,,DROP” w Warszawie, podaje do publicznej wiadomości informację o terminach planowanych polowaniach zbiorowych w sezonie łowieckim 2023/2024.
Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych określa poniższa tabela:
OBWÓD NR 8 MYSZYNIEC
Lp. Data Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Rodzaj zwierzyny Planowany teren polowania Miejsce zbiórki Prowadzący polowanie
1. 18.11.2023 r.  
8:00
 
15:00
Jeleń, sarna, dzik, lis Białusny Lasek
teren leśny
Białusny Lasek 28
Kol. Piotr Chorążewicz
Łowczy lub inny upoważniony myśliwy
2. 19.11.2023 r.  
8:00
 
15:00
Jeleń, sarna, dzik, lis Białusny Lasek
teren leśny
Białusny Lasek 28
Kol. Piotr Chorążewicz
Łowczy lub inny upoważniony myśliwy
3. 02.12.2023 r.  
8:00
 
15:00
Jeleń, sarna, dzik, lis Budy, Olszyny
teren leśny
Białusny Lasek 28
Kol. Piotr Chorążewicz
Łowczy lub inny upoważniony myśliwy
4. 03.12.2023 r.  
8:00
 
15:00
Jeleń, sarna, dzik, lis Budy, Olszyny
teren leśny
Białusny Lasek 28
Kol. Piotr Chorążewicz
Łowczy lub inny upoważniony myśliwy
5. 16.12.2023 r.  
8:00
 
15:00
Jeleń, dzik, lis, zając Charciabałda
teren leśny
Białusny Lasek 28
Kol. Piotr Chorążewicz
Łowczy lub inny upoważniony myśliwy
6. 17.12.2023 r.  
8:00
 
15:00
Jeleń, sarna, dzik, lis Charciabałda
teren leśny
Białusny Lasek 28
Kol. Piotr Chorążewicz
Łowczy lub inny upoważniony myśliwy
7. 20.01.2024 r.  
8:00
 
15:00
Jeleń, dzik, lis Bandysie
teren leśny
Białusny Lasek 28
Kol. Piotr Chorążewicz
Łowczy lub inny upoważniony myśliwy
8. 21.01.2024 r.  
8:00
 
15:00
Jeleń, dzik, lis Bandysie
teren leśny
Białusny Lasek 28
Kol. Piotr Chorążewicz
Łowczy lub inny upoważniony myśliwy
Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy Prawo Łowieckie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.

Załączniki:

obwieszcznie. Plik doc 23.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-11-02
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-11-02 13:29
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-11-02 13:37
OBWIESZCZENIE
o planowanych terminach polowań zbiorowych
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082) w związku z otrzymanym kalendarzem polowań Koła Łowieckiego ,,Oczeret”, podaje do publicznej wiadomości informację o terminach planowanych polowaniach zbiorowych w sezonie 2023/2024.
 
Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych określa poniższa tabela:
Lp. Obwód Data i miejsce zbiórki Odpowiedzialny
za przygotowanie
Zwierzyna do odstrzału Prowadzący
1. 22 21.10.2023 r. g.7.30 
Rapaty Domek
K. Berk Łania, cielak, dzik, lis M. Kołakowski
2. 12 22.10.2023 r. g.7.30  Kwiatkowo przy Leśniczówce A. Rutkowski Łania, dzik, lis M. Sędrowski
3. 12 28.10.2023 r. g.7.30 
Sosnówek
A. Szymański Dzik, łania, lis W. Zalewski
4. 22 29.10.2023 r. g.7.30 
Rapaty
T. Kołodziejczyk Dzik, łania, cielak, lis K. Frączek
5. 22 05.11.2023 r. g.7.00 
Rapaty
K. Leśnikowski Łania, cielak, dzik, lis, zając K. Krajewski
6. 12 12.11.2023 r. g.7.30 
Zaręby
M. Łojek Dzik, łania, lis, zając A. Mierzejewski
7. 22 19.11.2023 r. g.7.30 
Rapaty
W. Zalewski Dzik, łania, cielak, lis, zając A. Krawczyk
8. 12 26.11.2023 r. g.7.30 
Sosnówek
K. Grabowski Dzik, łania, lis, zając A. Rutkowski
9. 22 03.12.2023 r. g.7.30 
Rapaty
J. Łada Dzik, łania, cielak, lis, zając M. Kołakowski
10. 12 10.12.2023 r. g.7.30 
Sosnówek
M. Łojek Dzik, łania, lis, zając A. Mierzejewski
11. 12 16.12.2023 r. g.7.30 
Zaręby
E. Maluchnik Łania, cielak, dzik, lis, zając M. Sędrowski
12. 22 17.12.2023 r. g.7.30 
Rapaty
W. Zalewski Łania, cielak, dzik, lis, zając A. Krawczyk
13. 22 07.01.2024 r. g.7.30 
Rapaty
K. Berk Dzik, łania, cielak, lis K. Leśnikowski
14. 12 14.01.2024 r. g.7.30 
Kwiatkowo
A. Mierzejewski Łania, dzik, lis M. Sędrowski
15. 22 21.01.2024 r. g.7.30 
Rapaty
M. Wasilewski Łania, dzik, lis K. Krajewski
16. 12 28.01.2024 r. g.7.30 
Sosnówek
A. Szymański Dzik, lis A. Krawczyk
17. 22 04.02.2024 r. g.7.30 
Rapaty
M. Garliński Dzik, cielak, lis P. Szmalc
18. 12 11.02.2023 r. g.7.30 
Kwiatkowo
A. Rutkowski Dzik, lis K. Frączek
19. 22 18.02.2024 r. g.7.30 
Rapaty
K. Berk Dzik, cielak, lis J. Przybysławski
20. 12 25.02.2024 r. g.7.30 
Sosnówek
K. Grabowski Dzik, lis A. Krawczyk
 
Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy Prawo Łowieckie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.
 
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty,
tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz na tablicach ogłoszeń sołectwa: Dąbrówka Ostrowska, Duczymin, Kwiatkowo, Łaz, Zaręby (za pośrednictwem sołtysa).

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 24.35 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-10-20
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-10-20 07:47
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-10-20 07:51

OBWIESZCZENIE
o planowanych terminach polowań zbiorowych
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082) w związku z otrzymanym kalendarzem polowań Koła Łowieckiego ,,SĘP”, podaje do publicznej wiadomości informację o terminach planowanych polowaniach zbiorowych w sezonie 2023/2024.
Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych określa poniższa tabela:
Lp. Data Zbiórka Miejsce i godzina Gat. Zwierzyny do polowania Teren Polowania Prowadzący Polowanie Gospodarz Polowania Uwagi
1. 14.10.2023
15.10.2023
Zdziwój Nowy Domek Myśliwski godz.: 8:00 Dzik, Lis,
Sarna – koza, koźle
Jeleń – łania, ciele
Rewir
A, B, C, D
Artur Bieńkowski Grzegorz Kucucha  
2. 21.10.2023
22.10.2023
Cząstków posesja Kol. R. Rosiak
godz.: 9:00
Dzik, Dzika kaczka, Lis, Bażant kogut, Gołąb grzywacz Rewir
A, B, C, D
Szymon Pietrzak Ireneusz Wardziński  
3. 28.10.2023
29.10.2023
Jabłonna, Leśniczówka Bagno
godz.: 8:00
Dzik, Lis,
Sarna – koza, koźle,
Bażant kogut,
Dzika kaczka
Rewir
1, 2, 3
Andrzej Kowalik Paweł Wasilewski  
4. 04.11.2023
05.11.2023
Cząstków posesja Kol. R. Rosiak godz.: 9:00 Dzik, Dzika kaczka, Lis, Bażant kogut, Gołąb grzywacz Rewir
A, B, C, D
Marcin Pietrzak Szymon Pietrzak  
5. 11.11.2023 Zdziwój Nowy Domek Myśliwski godz.: 8:00 Dzik, Lis,
Sarna – koza, koźle
Jeleń – łania, ciele
Rewir
A, B, C, D
Tomasz Stojczyk, Artur Bieńkowski Dawid Żbikowski, Grzegorz Kucucha Polowanie Hubertowskie
6. 18.11.2023
19.11.2023
Jabłonna, Leśniczówka Bagno
godz.: 8:00
Dzik, Lis,
Sarna – koza, koźle,
Bażant kogut,
Dzika kaczka
Rewir
4, 5, 6
Cezary Makowski Robert Wiesiołek  
7. 25.11.2023 Zdziwój Nowy Domek Myśliwski godz.: 8:00 Dzik, Lis,
Sarna – koza, koźle
Jeleń – łania, ciele
Rewir
E, H
Jarosław Misiewicz Marta Misiewicz  
8. 02.12.2023 Jabłonna, Leśniczówka Bagno
godz.: 8:00
Dzik, Lis,
Sarna – koza, koźle,
Bażant kogut,
Dzika kaczka
Rewir
2, 3, 5, 6
Paweł Wasilewski Andrzej Kowalik  
9. 03.12.2023 Zdziwój Nowy Domek Myśliwski godz.: 8:00 Dzik, Lis,
Sarna – koza, koźle
Jeleń – łania, ciele
Rewir
A, B, C, D
Tomasz Stojczyk Paweł Cichowski  
10. 09.12.2023
10.12.2023
Dębowiczki
posesja Kol.
I. Wardzińskiego godz.: 8:00
Dzik, Dzika kaczka,
Bażant kogut,
Zając, Lis
Rewir
A, B, C, D
Robert Rosiak Marcin Pietrzak Polowanie Wigilijne
11. 16.12.2023 Zdziwój Nowy Domek Myśliwski godz.: 8:00 Dzik, Lis,
Sarna – koza, koźle
Jeleń – łania, ciele
Rewir
E, G, H
Tomasz Stojczyk Paweł Cichowski  
12. 17.12.2023 Dębowiczki
posesja Kol.
I. Wardzińskiego godz.: 8:00
Dzik, Dzika kaczka,
Bażant kogut,
Zając, Lis
Rewir
A, B, C, D
Ireneusz Wardziński Szymon Pietrzak  
13. 06.01.2024 Zdziwój Nowy Domek Myśliwski godz.: 8:00 Dzik, Lis,
Sarna – koza, koźle
Jeleń – łania, ciele
Rewir
B, C
Tomasz Stojczyk Grzegorz Kucucha Polowanie Noworoczne
14. 13.01.2024
14.01.2024
Jabłonna, Leśniczówka Bagno
godz.: 8:00
Dzik, Lis,
Sarna – koza, koźle,
Bażant kogut
Rewir
6, 7
Artur Bieńkowski Dawid Żbikowski  
15. 20.01.2024
21.01.2024
Cząstków posesja Kol. R. Rosiak godz.: 9:00 Dzik, Bażant kogut, Lis Rewir
A, B, C, D
Szymon Pietrzak Ireneusz Wardziński  
16. 27.01.2024 Zdziwój Nowy Domek Myśliwski godz.: 8:00 Dzik, Lis + zbieranie wnyków Rewir
Cały teren
Paweł Cichowski Tomasz Stojczyk  
17. 03.02.2024 Cząstków posesja Kol. R. Rosiak godz.: 9:00 Bażant kogut,
Lis
Rewir
A, B, C, D
Marcin Pietrzak Robert Rosiak  
18. 10.02.2024 Zdziwój Nowy Domek Myśliwski godz.: 8:00 Dzik, Lis + zbieranie wnyków Rewir
Cały teren
Krzysztof Pomirski Sławomir Mikulak  
19 24.02.2024 Jabłonna, Leśniczówka Bagno
godz.: 8:00
Dzik, Lis + zbieranie wnyków Rewir
Cały teren
Andrzej Kowalik Cezary Makowski Zakończenie sezonu
Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy Prawo Łowieckie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty,
tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz na tablicach ogłoszeń sołectwa Zdziwoj Nowy (za pośrednictwem sołtysa).

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 25.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-10-13
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-10-13 12:30
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-10-13 12:32
OBWIESZCZENIE
o planowanych terminach polowań zbiorowych
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082) podaje do publicznej wiadomości, w związku z otrzymanym kalendarzem polowań KOŁA ŁOWIECKIEGO ,,GRONOSTAJ” W CHORZELACH, informację o terminach planowanych polowaniach zbiorowych w sezonie 2023/2024.
Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych określa poniższa tabela:
Lp. Data Godzina i miejsce zbiórki (obwód 24) Rodzaj zwierzyny Prowadzący Numer kontaktowy Uwagi
1. 21.10.2023 r. Rozpoczęcie 08:00 Wiata
Zakończenie 16:00 Wiata
 
byk, łania, cielak, koza, koźle, dziki, lis
 
Moskalik Wojciech
Kucki Zbigniew
 
   787620769
 
668414905
Polowanie zbiorowe z psami
2. 22.10.2023 r. Rozpoczęcie 08:00 Wiata
Zakończenie 16:00 Wiata
 
byk, łania, cielak, koza, koźle, dziki, lis
 
Moskalik Wojciech
Kucki Zbigniew
 
787620769
 
668414905
Polowanie zbiorowe
3. 04.11.2023 r. Rozpoczęcie 08:00 Wiata
Zakończenie 16:00 Wiata
 
byk, łania, cielak, koza, koźle, dziki, lis
 
Roczeń Dominik
Przybysławski Krzysztof
 
516078627
 
606146342
Polowanie ,,Hubertowskie” z psami
4. 18.11.2023 r. Rozpoczęcie 08:00 Wiata
Zakończenie 16:00 Wiata
 
byk, łania, cielak, koza, koźle, dziki, lis
 
Moskalik Dominik
Stancel Mirosław
 
506183862
 
505006445
Polowanie zbiorowe z nagonką
5. 02.12.2023 r. Rozpoczęcie 08:00 Wiata
Zakończenie 16:00 Wiata
byk, łania, cielak, koza, koźle, dziki, lis Sadowski Daniel
Roczeń Dominik
793090391
 
516078627
Polowanie zbiorowe z nagonką
6. 23.12.2023 r. Rozpoczęcie 08:00 Wiata
Zakończenie 15:00 Wiata
 
zając, lis, dziki
Kucki Bogdan
Merchel Mariusz
608527113
500436227
Polowanie ,,Wigilijne” z nagonką
7. 06.01.2024 r. Rozpoczęcie 08:00 Wiata
Zakończenie 16:00 Wiata
 
byk, łania, cielak, koza, koźle, dziki, lis
 
Ploch Longin
Prusik Janusz
 
500224213
608202300
Polowanie ,,Noworoczne” z nagonką
8. 07.01.2024 r. Rozpoczęcie 08:00 Wiata
Zakończenie 16:00 Wiata
byk, łania, cielak, koza, koźle, dziki, lis  
Ploch Longin
Prusik Janusz
 
500224213
608202300
Polowanie zbiorowe
Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy Prawo Łowieckie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty,
tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz na tablicach ogłoszeń sołectwa: Brzeski Kołaki, Rembielin, Lipowiec, Przysowy, Rycice (za pośrednictwem sołtysa).
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-10-12
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-10-12 08:50
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-10-12 08:52
OBWIESZCZENIE
o planowanych terminach polowań zbiorowych
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082), w związku z otrzymanym planem polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego nr 162 w Warszawie, podaje do publicznej wiadomości informację o terminach planowanych polowaniach zbiorowych w sezonie łowieckim 2023/2024.
Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych określa poniższa tabela:
Lp. Data Obwód Gat. zwierzyny do pozyskania Miejsce zbiórki myśliwych Prowadzący polowanie
1. 08.10.2023 r. 310 Dzik, sarna, jeleń, lis Repki 1. Kowalczyk S.
2. Ciołek S.
2. 15.10.2023 r. 310 Dzik, sarna, jeleń, lis Repki 1. Czarnocki Sz.
2. Żałobka A.
3. 21-22.10.2023 r. 18 Dzik, sarna, jeleń, lis Poścień,
Żelazna
1. Tyjewski G.
2. Kuciński K.
4. 29.10.2023 r. 310 Dzik, sarna, jeleń, lis Repki 1. Chojnowski W.
2. Roeding P.
5. 05.11.2023 r. 310 Dzik, sarna, jeleń, lis Repki 1. Sarna S.
2. Żałobka a.
6. 11-12.11.2023 r.
Hubertowskie
18 Dzik, sarna, jeleń, lis Żelazna,
Poścień
1. Kossakowski D.
2. Żałobka A.
3. Kossakowski A. - gospodarz
7. 19.11.2023 r. 310 Dzik, sarna, jeleń, lis Repki 1. Paplińsi T.
2. Żałobka A.
8. 25-26.11.2023 r. 18 Dzik, sarna, jeleń, lis Żelazna,
Poścień
1. Abramczyk K.
2. Tabaka D.
9. 03.12.2023 r. 310 Dzik, sarna, jeleń, lis Repki 1. Wiśniewski M.
2. Żałobka A.
10. 16-17.12.2023 r.
Wigilijne
18 Dzik, sarna, jeleń, lis Żelazna,
Poścień
1. Suski B.
2. Rupiński T.
3. Zaremba P. – gospodarz
11. 07.01.2024 r. 310 Dzik, sarna, jeleń, lis Repki 1. Murawski L.
2. Adamczuk P.
12. 13-14.01.2024 r. 18 Dzik, sarna, jeleń, lis Żelazna,
Poścień
1. Gołębiowski J.
2. Gołębiowski K.
13. 21.01.2024 r. 310 Dzik, jeleń, lis Repki 1. Ciołek B.
2. Żałobka A.
14. 28.01.2024 r. 310 Dzik, jeleń, lis Repki 1. Czarnocki J.
2. Żałobka A.
 
Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy Prawo Łowieckie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Poścień Wieś (za pośrednictwem sołtysa).
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-10-12
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-10-12 08:48
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-10-12 08:49
   Chorzele, dnia 23.11.2022 r.
 
 
 
 
TERMINY POLOWAŃ ZBIOROWYCH
KOŁA  ŁOWIECKIEGO NR 103 ,,DROP” w WARSZAWIE
(TEREN OBWODU NR 8)
 
Zgodnie z art. 42 ab. ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1955 r. ,,Prawo łowieckie” (Dz. U. z 2022 r., poz. 1173 ze zm.), informujemy o terminach polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/2023.
 
Z up. Burmistrza
mgr. Regina Grzelak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele

Załączniki:

Termin polowań zbiorowych. Plik doc 14.44 KB
plan polowań Plik pdf 261.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-11-23
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-11-23 15:26
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-11-23 15:23
Chorzele, dnia 18.10.2022 r.
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
TERMINY POLOWAŃ ZBIOROWYCH KOŁA ŁOWIECKIEGO ,,OCZERET”
 
Zgodnie z art. 42 ab. ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1955 r. ,,Prawo łowieckie” (Dz. U. z 2022 r., poz. 1173), informujemy o terminach polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/2023.
 
 
Z up. Burmistrza
mgr Regina Grzelak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-10-18
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-10-19 08:46
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-10-19 08:44

OBWIESZCZENIE

TERMINY POLOWAŃ ZBIOROWYCH KOŁA ŁOWIECKIEGO SĘP

 

Zgodnie z art. 42 ab. ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1955 r. ,,Prawo łowieckie” (Dz. U. z 2022 r., poz. 1173), informujemy o terminach polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/2023.

Załączniki:

Obwieszczenie- termin polowań. Plik doc 13.75 KB
termin polowań Plik pdf 723.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-10-12
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-10-12 12:43
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-10-14 07:42

OBWIESZCZENIE

TERMINY POLOWAŃ ZBIOROWYCH WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO NR 162 W WARSZAWIE

Załączniki:

Plan polowań Plik pdf 239.02 KB
Termin polowań zbiorowych nr 162.. Plik doc 15.14 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-09-30
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-09-30 12:01
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-09-30 12:01

OBWIESZCZENIE

TERMINY POLOWAŃ ZBIOROWYCH KOŁA ŁOWIECKIEGO SĘP

 

Zgodnie z art. 42 ab. ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1955 r. ,,Prawo łowieckie” (Dz. U. z 2022 r., poz. 1173), informujemy o terminach polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/2023.

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-09-26
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-09-26 15:13
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-09-26 15:13
Chorzele, dnia 20.09.2022 r.
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
TERMINY POLOWAŃ ZBIOROWYCH KOŁA ŁOWIECKIEGO ,,ECHO” WIELBARK ZO OLSZTYN
 
Zgodnie z art. 42 ab. ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1955 r. ,,Prawo łowieckie” (Dz. U. z 2022 r., poz. 1173), informujemy o terminach polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/2023.
 
 
Z up. Burmistrza
mgr Regina Grzelak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-09-20
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-20 14:43
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-20 14:42
Chorzele, dnia 14.09.2022 r.
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
TERMINY POLOWAŃ ZBIOROWYCH KOŁA ŁOWIECKIEGO ,,GRONOSTAJ”
 
Zgodnie z art. 42 ab. ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1955 r. ,,Prawo łowieckie” (Dz. U. z 2022 r., poz. 1173), informujemy o terminach polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/2023.
 
Z up. Burmistrza
mgr Regina Grzelak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-09-14
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-14 14:18
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-14 14:18
TERMINY POLOWAŃ ZBIOROWYCH
KOŁA  ŁOWIECKIEGO ,,DROP”

Załączniki:

Termin polowań zbiorowych DROP.. Plik doc 13.90 KB
terminy polowań Plik pdf 278.92 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-11-22
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-11-22 14:57
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-11-22 14:57
TERMINY POLOWAŃ ZBIOROWYCH
KOŁA  ŁOWIECKIEGO ,,GRONOSTAJ”

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-11-17
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-11-17 14:04
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-11-17 14:05

Załączniki:

Plan polowań Plik pdf 226.87 KB
Termin polowań zbiorowych DROP. Plik doc 13.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-11-09
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-11-09 09:05
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-11-09 09:07
Terminy Polowań Zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 162 w Warszawie

Załączniki:

Termin Polowań zabiorowych Plik pdf 1.23 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-10-26
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-10-26 10:44
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-10-26 10:45

Załączniki:

PLAN Plik pdf 247.73 KB
Termin polowań zbiorowych Oczeret. Plik doc 13.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-10-12
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-10-12 14:30
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-11-08 13:50
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-09-30
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-09-30 12:19
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-11-08 13:51

Załączniki:

Plan polowań Plik pdf 743.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-09-03
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-09-03 15:36
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-09-03 15:34

Załączniki:

Plan polowań Plik pdf 967.07 KB
Terminy polowań Plik doc 13.78 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-10-19
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-10-19 13:07
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2020-10-19 13:03

Załączniki:

Plan polowan Plik pdf 714.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-10-15
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-10-15 13:25
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2020-10-15 14:27
Ostatnio dodane
Przetargi
Treści
data dodania: 2024-05-23
data dodania: 2024-05-23
data dodania: 2024-05-23
data dodania: 2024-05-21
data dodania: 2024-05-21
data dodania: 2024-05-20
data dodania: 2024-05-20
data dodania: 2024-05-20
data dodania: 2024-05-13
Newsletter
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 26 maja 2024r. 16:22:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.