Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Obwieszczenie

Chorzele, dnia 21.09.2023 r.
WROZ.6220.25.2022.MCH
 
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. , poz. 1094 ze zm.) oraz w związku z art. 49, art. 97 § 2 i art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
zawiadamia, że w dniu 21.09.2023 r. Inwestor przedłożył Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Chorzele Solar Park na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie Niskie Wielkie, gmina Chorzele” tj. działkach o nr ewidencyjnych 42/13, 44/6, 44/7, 44/9, 44/10, 45, 47, 48, 49, 51, 105, 107/3, 125/3, 126/3, 129/6, 132/2, 132/3, 209, 210 i 216
W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele postanowieniem z dnia 21.09.2023 r. znak: WROZ.6220.25.2022.MCH podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji.

Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 19,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Niskie Wielkie (za pośrednictwem sołtysa).

Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Z up. Burmistrza
Agnieszka Opalach
 
 
 
 
Sporządziła: Monika Chmielewska
Otrzymują:
 1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie  www.bip.chorzele.pl oraz na tablicy ogłoszeń:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Niskie Wielkie (za pośrednictwem sołtysa);
 1. a/a.
Do wiadomości:
 1. Inwestor;
 2. P. Krzysztof Pomirski;
 3. P. Andrzej Borowski;
 4. P. Waldemar Borowski;
 5. P. Teresa Mikulak;
 6. P. Krzysztof Mikulak;
 7. P. Łukasz Drężek;
 8. P. Maria Jasnos;
 9. P. Paweł Bogdański;
 10. P. Zdzisław Antosiak;
 11. P. Witold Bukowski;
 12. P. Damian Kowalewski;
 13. P. Małgorzata Urban;
 14. P. Kazimierz Pomierski;
 15. P. Jadwiga Pomierska.
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie Plik doc 17.70 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-22
Publikujący - Administrator BIP 2023-09-22 08:04
Modyfikacja - Administrator BIP 2023-09-22 08:06
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 15 czerwca 2024r. 16:04:19
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.