Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Obwieszczenie

Chorzele, dnia 31.01.2023 r.
WROZ.6220.25.2022.MCH
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. , poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)
zawiadamia,
że w dniu 31.01.2023 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.25.2022.MCH o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Chorzele Solar Park na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie Niskie Wielkie, gmina Chorzele”  do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Ww. przedsięwzięcie planowane jest na działkach ewidencyjnych numer: 42/13, 44/6, 44/7, 44/9, 44/10, 45, 47, 48, 49, 51, 105, 107/3, 122/2, 125/3, 126/3, 129/6, 132/2, 132/3, 209, 210, 216 położonych w obrębie Niskie Wielkie.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 19,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Niskie Wielkie (za pośrednictwem sołtysa).
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z up. Burmistrza
mgr Regina Grzelak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
 
 
 
 
Sporządziła: Monika Chmielewska
Otrzymują:
 1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie  www.bip.chorzele.pl oraz na tablicy ogłoszeń:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Niskie Wielkie (za pośrednictwem sołtysa);
 1. a/a.
Otrzymują:
 1. Inwestor;
 2. P. Krzysztof Pomirski;
 3. P. Andrzej Borowski;
 4. P. Waldemar Borowski;
 5. P. Teresa Mikulak;
 6. P. Krzysztof Mikulak;
 7. P. Łukasz Drężek;
 8. P. Maria Jasnos;
 9. P. Paweł Bogdański;
 10. P. Zdzisław Antosiak;
 11. P. Witold Bukowski;
 12. P. Damian Kowalewski;
 13. P. Małgorzata Urban;
 14. P. Kazimierz Pomierski;
 15. P. Jadwiga Pomierska.

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie Plik doc 17.61 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-02-01
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-02-01 12:17
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-02-01 12:20
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 26 marca 2023r. 22:48:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.