XML

Wniosek o zapewnienie dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności
  
Podstawa prawna:
 
Art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz. 1062 z późń.zm.).
 
Wymagane dokumenty:
 
Wniosek o zapewnieniu dostępności, który powinien zawierać:
1. Dane kontaktowe wnioskodawcy;
2. Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
3. Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
4. Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.
 
Opłaty:
 
brak
 
Miejsce załatwienia sprawy:
 
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele
tel. 297516540
e-mail: sekretariat@chorzele.pl
 
Termin rozpatrzenia sprawy:
 
Realizacja wniosku, na mocy art. 31 ust.1 ww. ustawy, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.  
Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, co nie zwalnia podmiotu publicznego z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego.
W zawiadomieniu, podmiot publiczny uzasadnia swoje stanowisko, w szczególności wskazuje okoliczności uniemożliwiające zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności.
 
Tryb odwoławczy: 
 
Procedura skargowa na brak dostępności zawarta jest w art. 32 ustawy o dostępności.
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
wniosek_o_zapewnienie_dostepnosc. Plik doc 18.60 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-07
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-12-07 10:58
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-12-07 10:58