Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Obwieszczenie

Chorzele, dnia 29.12.2022 r.
WROZ.6220.21.2022.MCH
 
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)
zawiadamia,
że w dniu 29.12.2022 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.21.2022.MCH o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określeniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 235, 236/1, 246, 284, 285/2 oraz 301/2, 303, 304, 305, 306, 307, 308 w obrębie Rembielin, 33, 56 oraz 176 w obrębie Lipowiec, gmina Chorzele”.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 19,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Rembielin i Lipowiec (za pośrednictwem sołtysa).
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Z up. Burmistrza
mgr Regina Grzelak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
  1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie  www.bip.chorzele.pl oraz na tablicy ogłoszeń:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Rembielin i Lipowiec(za pośrednictwem sołtysa);
  1. a/a.
Otrzymują:
  1. Inwestor;
  2. P. Danuta Szmalc;
  3. P. Zdzisław Szmalc;
  4. Gmina Chorzele;
  5. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy w Ciechanowie, ul. Leśna 30, 06-400 Ciechanów;
  6. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
 
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie Plik doc 16.80 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-29
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-12-29 13:44
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-01-04 13:42
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 13 lipca 2024r. 23:44:19
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.