Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś.
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 94 w obrębie Przysowy, gmina Chorzele”.
Postępowanie w powyższej sprawie prowadzone jest na wniosek firmy PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, złożonego do tut. Urzędu w dniu 04.08.2021 roku. Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymieniona jest w § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.). Po uwzględnieniu opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu z dnia 16.08.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 23.08.2021 r.) znak: PPIS-ZNS-712-22/21, opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 18.08.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 23.08.2021 r.) znak: WA.ZZŚ.2.435.1.182.2021.PJ oraz postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 26.08.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 23.08.2021 r.) znak: WOOŚ-I.4220.1312.2021.IP, tutejszy Organ postanowieniem WROZ.6220.21.2021.MCH z dnia 02.09.2021 r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko. Natomiast obwieszczeniem znak: WROZ.6220.21.2021.MCH z dnia 02.09.2021 r. poinformował strony postępowania o wydaniu ww. postanowienia. Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele wydał postanowienie znak: WROZ.6220.21.2021.MCH z dnia 15.09.2021 r. o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia prze Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz obwieszczeniem znak: WROZ.6220.21.2021.MCH z dnia 15.09.2021 r. poinformował strony postępowania o wydaniu ww. postanowienia. Inwestor przy piśmie z dnia 08.12.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 12.12.2022 r.) przekazał do tut. Organu raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele postanowieniem znak: WROZ.6220.21.2021.2022.MCH z dnia 14.12.2022 r. podjął na wniosek Inwestora postępowanie administracyjne o czym poinformował strony postępowania w  obwieszczeniu znak: WROZ.6220.21.2021.2022.MCH z dnia 14.12.2022 r. Następnie pismem znak: WROZ.6220.21.2021.2022.MCH z dnia 15.12.2022 r. w/w raport Organ zgodnie z art. 77 ustawy ooś przekazał właściwemu Organowi w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, zaś Organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
Z dokumentacją przedsięwzięcia można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach, Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, z siedzibą przy ul. St. Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa i zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 19.12.2022 r. do 19.01.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. St. Komosińskiego 1, 06- 330 Chorzele, nr tel. 29 751 65 52. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie4. Plik doc 21.50 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-16
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-12-16 13:20
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-12-16 13:17
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 21 lipca 2024r. 05:22:18
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.