XML

Obwieszczenie

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2021 poz. 735 z późn. zm. ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele podaje do wiadomości, że w dniu 6.10.2022 r. wydano decyzję nr 4/2022, znak sprawy: WROZ.6733.4.2022.AJ w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie punktu solarnego oświetlenia ulicznego na terenie działki ewidencyjnej nr 31 położonej w obrębie Dzierzęga Nadbory, gmina Chorzele.
Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, w godzinach od 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
         Obwieszczenie to zostanie publicznie obwieszczone poprzez wywieszenie go na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, Sołectwa Dzierzęga Nadbory oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach – Biuletyn Informacji Publicznej.   
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
obwieszczenie decyzja Plik txt 7.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-10-07
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-10-07 12:29
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-10-07 12:30