XML

Uchwały

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
1. Uchwała Nr 32/VI/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2019-2032. Plik pdf 632.06 KB
2. Uchwała Nr 33/VI/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Plik pdf 212.77 KB
3. Uchwała nr 34/VI/19 w sprawie zmiany uchwały Nr 29/V/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i ustaleniu stawki opłaty za pojemnik. Plik pdf 32.70 KB
4. Uchwała Nr 35/VI/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Chorzele Plik pdf 52.48 KB
5. Uchwała Nr 36/VI/19 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Plik pdf 94.81 KB
6. Uchwała Nr 37/VI/19 w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli Plik pdf 107.29 KB
7. Uchwała Nr 38/VI/19 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Opaleniec Plik pdf 99.78 KB
8. Uchwała Nr 39/VI/19 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki wsi Jarzynny Kierz Plik pdf 102.45 KB
10. Uchwała Nr 41/VI/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr 30/V/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chorzele dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Plik pdf 41.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-02-28
Publikujący - Administrator BIP 2019-03-13 09:57
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-03-13 09:53