XML

Kto to jest Administrator Danych Osobowych?

Kto to jest Administrator Danych Osobowych? Kto administruje moimi danymi osobowymi?
Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chorzele, której przedstawicielem jest Burmistrz Miasta i Gminy Chorzelach – pani Beata Szczepankowska.
Dane kontaktowe Urzędu:
Adres:                                   ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele
Telefon:                                +48 (29) 751-65-40  
Faks:                                     +48 (29) 751-65-30
Poczta elektroniczna       sekretariat@chorzele.pl
Strony internetowe:         http://www.chorzele.pl
http://bip.chorzele.pl
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2018-05-25
Publikujący - Administrator BIP 2018-05-25 13:13