Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Chorzele prowadzony na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia  i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189). Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Chorzele:
 
Rejestr prowadzony jest dla następujących instytucji kultury:
 1. Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Chorzelach;
 2. Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach;
 
Zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej. Wykaz wszystkich danych i informacji zawartych w rejestrze określa § 3 ust. 1 rozporządzenia.
Dla każdej instytucji kultury odrębnie prowadzona jest, w postaci elektronicznej, księga rejestrowa składająca się z czterech działów: dział I - oznaczenie instytucji kultury, dział II - organizacja instytucji kultury, dział III - mienie instytucji kultury, dział IV - połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury.
Dane zawarte w rejestrze udostępniane są przez:
 1. Otwarty dostęp przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej.
 2. Wydanie skróconego lub pełnego odpisu z rejestru zgodnie z § 11 rozporządzenia.
 
PROCEDURA WYDANIA ODPISU Z REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY
 
1. Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o wydanie odpisu;
 • Potwierdzenie dokonania wpłaty lub przelewu.
2. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
 1. Wydawanie odpisu skróconego lub pełnego odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanych.
 2. Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.bip.chorzele.pl z zakładki „Rejestr instytucji kultury”, lub otrzymać go w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach.
 3. Wydanie odpisu jest odpłatne. Wysokość opłaty reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Aktualnie opłata wynosi 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy. Przed dokonaniem wpłaty należy ustalić ilość stron danego odpisu w celu wniesienia opłaty w stosownej wysokości.
 4. Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.
 5. Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do wniosku.
 6. Odpisy są opatrywane datą, okrągłą pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby, która je sporządziła, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
 7. Po złożeniu wniosku o wydanie odpisu wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty, odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.
 
 1. Miejsce i sposób składania dokumentów:
Wniosek wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty lub przelewu składa się w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.
Wydanie odpisu jest odpłatne – Wysokość opłaty reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Przed dokonaniem wpłaty należy ustalić ilość stron danego odpisu w celu wniesienia opłaty w stosownej wysokości.
 
Załączniki:
Wniosek o odpis z Rejestru Instytucji Kultury
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2014-10-13
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2014-10-13 08:29
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-07-04 09:40
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 14 lipca 2024r. 18:32:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.