XML

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Chorzele w 2019 roku

Ogłoszenie dotycząceotwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Chorzele w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury flzycnlej, ochrony i promocji zdrowią ekologii ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz osob niepełnosprawnych.
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zarządzenie 48/2019 Plik pdf 3.32 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-04-11
Publikujący - Administrator BIP 2019-04-11 15:20
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-04-11 15:17