XML

​Ogłoszenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

Ogłoszenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu rocznego Programu współpracy Gminy Chorzele z organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2017-11-13
Publikujący - Administrator BIP 2017-11-13 14:45
Modyfikacja - Administrator BIP 2017-11-13 14:47