XML

Informacja

INFORMACJA
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478),
informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 4 września 2023 r., pełnomocnika Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Mławskiego decyzją z dnia 9.09.2013 r., znak: RŚ.6341.27.2013, na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenu drogi wojewódzkiej nr 616 (km ok. 3+385,00 do 4+162,00) obręb 0021 Krzynowłoga Wielka, gm. Chorzele, powiat przsnyski, do zbiornika retencyjno-rozsączającego.
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Informacja o wszczęciu postępowania adm Plik pdf 385.60 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-21
Publikujący - Administrator BIP 2023-09-21 08:17
Modyfikacja - Administrator BIP 2023-09-21 08:19