XML

2010


 

 

 

Wyszczególnienie

Stan na dzień roku budżetowego 2010

Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem

 
 

Grunty ogółem (ha)

w tym:

 

622,05

 

78,200

 

Rolne

25,37

24,200

 

Działki budowlane

51,27

54,000

 

Tereny rekreacyjne

8,00

-

 

pozostałe

488,60

-

 

Lasy (ha)

48,06

-

 

Parki (ha)

0,75

-

 

Budynki – liczba ogółem, w tym:

76

171,000

 

Mieszkalne

14

46,000

 

Obiekty szkolne

Obiekty kulturalne

9

7

125.000

 

Obiekty służby zdrowia

2

-

 

Pozostałe obiekty użyteczności publicznej

43

-

 

Inne

-

-

 

Budowle i urządzenia techniczne:

-

-

 

Wodociągi

-

-

 

- liczba

5

-

 

- długość w km

179,45

-

 

Oczyszczalnie ścieków

1

-

 

Wysypiska (liczba)

1

-

 

Ulice,drogi (dł. km)

190,0

-

 

Obiekty sportowe

1

-

 

Inne

-

-

 

Środki transportu (szt.)

 

15

 

-

 

Inwestycje-stan zaangażowania (w zł)

 

23,746,761

 

-

 

Lokaty kapitałowe

-

-

 

Pożyczki udzielone (w zł)

-

-

 

Obligacje własne sprzedaż (w zł)

-

-

 

Pozostałe jednostki organizacyjne

-

-

 

Związki komunalne i stowarzyszenia

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2015-04-21
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2015-04-21 10:12