Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Finanse i mienie

Prezentujemy całościową informację o budżecie miasta oraz sprawozdaniach z jego realizacji

Budżet jest finansowym wyrazem całokształtu działalności samorządu, dlatego też w jego przygotowaniu z Burmistrzem Miasta oraz jednostkami organizacyjnymi gminy, współpracują wszystkie komisje merytoryczne Rady Miasta. Ponieważ podstawą do opracowania projektu budżetu jest zakres rzeczowy potrzeb - jednostki organizacyjne gminy przygotowują każdego roku ich zestawienie według hierarchii ważności wraz z wyliczeniem orientacyjnych kwot na pokrycie realizowanych zadań. Ustalenia zawarte w uchwale budżetowej mogą ulec zmianie stosownie do postanowień statutu Miasta i Gminy Chorzele. Wykonanie uchwały w sprawie budżetu miasta powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

 

1. Dochodami Gminy są :

 1. podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy,
 2. dochody z majątku Gminy,
 3. subwencja ogólna z budżetu państwa.

Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Burmistrz.

2. Burmistrzowi przysługuje wyłącznie prawo :

 1. zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Miejską,
 2. emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Miejską,
 3. dokonywania wydatków budżetowych,
 4. zgłaszania propozycji zmian w budżecie Gminy,
 5. dysponowania rezerwami budżetu Gminy,
 6. blokowania środków budżetowych w przypadkach określonych ustawą.

3.      Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.

4.      Burmistrz niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdaniez jej  wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

5.      Burmistrz informuje mieszkańców Gminy o założeniach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.

 

Część działu stanowi informacja o mieniu gminy, czyli:

 1. Bilans Gminy  - tabelaryczne przedstawienie aktywów i pasywów gminy Chorzele w układzie na początek i koniec danego roku. Bilans skonsolidowany sporządzany jest w oparciu o bilans wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, bilanse jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz skonsolidowane bilanse instytucji kultury, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, fundacji i spółek kapitałowych, w których Gmina Chorzele posiada akcje lub udziały.
 2. Stan posiadania  - informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Chorzele (dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności; dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu; dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji; dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania; inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego). 
 3. Spółki miejskie - informacja o jednoosobowych spółkach miasta Chorzele, spółkach z udziałem kapitału miasta Chorzele, fundacjach miasta Chorzele i fundacjach z udziałem miasta Chorzele. 
 4. Nieruchomości Miasta Chorzele - przegląd ofert nieruchomości; działek, budynków i lokali, przygotowanych do sprzedaży, wynajęcia lub wydzierżawienia. Prezentowana informacja zawiera komplet danych umożliwiający zapoznanie się miedzy innymi z lokalizacją, stanem nieruchomości i możliwością ich wykorzystania, opisem lokali, oraz informacjami o przetargach.
 5. Komisja Inwentaryzacyjna Gminy Chorzele - informacja o nieruchomościach podlegających komunalizacji z mocy prawa. W stosunku do tych nieruchomości ustalono, że w określonych ustawami terminach stanowiły one własność Skarbu Państwa i na podstawie właściwych przepisów stały się z mocy prawa własnością Gminy Chorzele.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2007-05-25
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2007-05-25 12:29
Modyfikacja - Administrator BIP 2017-05-18 11:41
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 14 lipca 2024r. 19:09:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.