Uchwała Nr 425/LXIV/23
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 15 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia dotacji w 2023 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Załączniki:

uchwała Plik doc 14.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-06-20
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-06-20 14:07
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-06-20 14:18
UCHWAŁA NR  419/LXIV/23                 
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 15 czerwca 2023 roku
 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele wotum zaufania.

Załączniki:

uchwała Plik doc 30.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-06-20
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-06-20 13:48
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-06-20 13:51
U C H W A Ł A  nr  420/LXIV/23
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 15 czerwca 2023 roku
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chorzele za 2022 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chorzele za 2022 rok.
 

Załączniki:

uchwała Plik doc 18.28 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-06-20
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-06-20 13:51
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-06-20 13:58

Uchwała Nr 421/LXIV/23

         Rady Miejskiej  w Chorzelach
     z dnia 15 czerwca 2023 r.
 
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Chorzele                za  2022 rok.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Plik pdf 82.87 KB
uchwała Plik doc 16.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-06-20
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-06-20 13:52
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-06-20 14:00
                                                                                             
 U C H W A Ł A  Nr 422/LXIV/23 
   Rady Miejskiej w Chorzelach
                                         z dnia  15 czerwca 2023 roku
 
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele za 2022 rok.

Załączniki:

uchwała Plik doc 33.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-06-20
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-06-20 13:58
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-06-20 14:00
U C H W A Ł A  Nr 423/LXIV/23
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 15 czerwca 2023 roku
 
w sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na zamianę nieruchomości

Załączniki:

uchwała Plik doc 42.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-06-20
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-06-20 14:01
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-06-20 14:04
UCHWAŁA NR 424/LXIV/2023
RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH
z dnia 15 czerwca 2023 r.
w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Chorzele
na rok 2024

Załączniki:

Załącznik Plik doc 18.60 KB
uchwała Plik doc 20.43 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-06-20
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-06-20 14:04
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-06-20 14:08

Załączniki:

zawiadomienie Plik doc 16.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-06-07
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-06-07 14:11
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-06-07 14:27