Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Zarządzenie Nr 252/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 07 września 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza się, co następuje:
§ 1
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej                             w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę  821,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 66 344 081,09 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        52 908 230,48 zł
- dochody majątkowe   13 435 850,61 zł.
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 821,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 82 271 686,88 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          55 167 488,06 zł
- wydatki majątkowe     27 104 198,82 zł.
§ 4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 689,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą    8 537 393,24 zł.     
§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Załączniki:

zarządzenie Plik doc 29.29 KB
Załącznik nr 1 Plik pdf 118.59 KB
Załącznik nr 3 Plik pdf 103.89 KB
Załącznik nr 2 Plik pdf 128.80 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-13
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-09-13 07:59
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-10-03 08:03

Zarządzenie Nr 248/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 01 września 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej                             w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę  25 443,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 66 343 260,09 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        52 907 409,48 zł
- dochody majątkowe   13 435 850,61 zł.
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 25 443,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 82 270 865,88 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          55 166 667,06 zł
- wydatki majątkowe     27 104 198,82 zł.
§ 4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 25 443,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą    8 536 704,24 zł.     
§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  
 

Załączniki:

zarządzenie Plik doc 28.26 KB
Załącznik nr 1 Plik pdf 116.00 KB
Załącznik nr 2 Plik pdf 114.83 KB
Załącznik nr 3 Plik pdf 105.83 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-05
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-09-05 10:47
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-09-05 10:51

Zarządzenie Nr 229/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 28 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej                             w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę  81 763,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 66 317 817,09 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        52 881 966,48 zł
- dochody majątkowe   13 435 850,61 zł.
 
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 81 763,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 82 245 422,88 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          55 141 224,06 zł
- wydatki majątkowe     27 104 198,82 zł.
 
§ 4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 38 375,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 8 511 261,24 zł.
 
§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Załączniki:

zarządzenie Plik doc 29.49 KB
Załącznik nr 1 Plik pdf 119.61 KB
Załącznik nr 3 Plik pdf 112.47 KB
Załącznik nr 2 Plik pdf 124.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-04
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-09-04 10:14
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-09-05 10:19

Zarządzenie Nr 225/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 24 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej                             w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę  5 602,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 66 236 053,40 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        52 800 202,79 zł
- dochody majątkowe   13 435 850,61 zł.
 
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 5 602,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 82 163 659,19 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          55 059 460,37 zł
- wydatki majątkowe     27 104 198,82 zł.
 
§ 4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 348,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 8 472 886,24 zł.
 
§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 28.47 KB
zał nr 1 Plik pdf 118.39 KB
zał nr 2 Plik pdf 119.12 KB
zał nr 3. Plik xls 11.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-08-25
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-08-25 10:04
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-08-25 10:06
Zarządzenie Nr 223/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 21 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 5 976,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 66 230 451,40 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        52 794 600,79 zł
- dochody majątkowe   13 435 850,61 zł.
 
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 5 976,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 82 158 057,19 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          55 053 858,37 zł
- wydatki majątkowe     27 104 198,82 zł.
 
 
§ 4
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 14.92 KB
zał nr 1 Plik pdf 116.46 KB
zał nr 2 Plik pdf 117.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-08-22
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-08-22 09:47
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-08-22 09:48
Zarządzenie Nr 211/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 28 lipca 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 6 016,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 65 923 436,53 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        52 531 612,89 zł
- dochody majątkowe   13 391 823,64 zł.
 
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 6 016,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 81 851 042,32 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          54 946 533,02 zł
- wydatki majątkowe     26 904 509,30 zł.
 
 
§ 4
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 15.18 KB
zal.1 Plik pdf 115.88 KB
zal.2 Plik pdf 121.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-08-01
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-08-01 07:34
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-08-01 07:37

Zarządzenie Nr 206/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 24 lipca 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej                             w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę  168,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 65 917 420,53 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        52 525 596,89 zł
- dochody majątkowe   13 391 823,64 zł.
 
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 168,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 81 845 026,32 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          54 940 517,02 zł
- wydatki majątkowe     26 904 509,30 zł.
 
§ 4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 168,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 8 472 538,24 zł.
 
§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 28.36 KB
zal 2 Plik pdf 118.78 KB
zal 3. Plik xls 11.07 KB
zal.1 Plik pdf 116.40 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-07-26
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-07-26 09:55
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-07-26 09:57
Zarządzenie Nr 203/2023
Burmistrza Miasta i Gminy
C h o r z e l e
z dnia 24 lipca 2023 r.
 
 
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Chorzele
 za II kwartał 2023 roku
 
          
Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz .U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art.37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 ze zmn.),
 
zarządza  się, co następuje:
 
§ 1
 
Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy Chorzele za II kwartał      2023 r. oraz informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
 
 
§ 2
 
Informację, o której mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Zarzadzenie 203. Plik doc 21.18 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-07-24
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-07-24 14:34
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-07-24 14:37

Zarządzenie Nr 194/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 18 lipca 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej                             w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę  8 560,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 65 917 252,53 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        52 525 428,89 zł
- dochody majątkowe   13 391 823,64 zł.
 
§ 3
 
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 8 560,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 81 844 858,32 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          54 940 349,02 zł
- wydatki majątkowe     26 904 509,30 zł.
 
§ 4
 
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 28.87 KB
zal. 1 Plik pdf 116.33 KB
zal. nr 2 Plik pdf 131.41 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-07-21
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-07-21 08:07
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-07-21 08:10
ZARZĄDZENIE Nr  191 / 2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE
z dnia 13 lipca 2023 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia oraz użyczenia
           
            Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.,  poz. 40),  art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344), zarządza co następuje :
§ 1.
1. Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chorzele, której szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przeznacza się do użyczenia część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chorzele, której szczegółowy opis zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykazy o którym mowa w § 1 zarządzenia wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach ul. St. Komosińskiego 1, a także zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.
Informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-07-13
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-07-14 07:43

Zarządzenie Nr 186/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 07 lipca 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę  47 535,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 65 908 692,53 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        52 516 868,89 zł
- dochody majątkowe   13 391 823,64 zł.
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 47 535,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 81 836 298,32 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          54 931 789,02 zł
- wydatki majątkowe     26 904 509,30 zł.
§ 4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 46 696,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 8 472 370,24 zł.
§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 28.25 KB
nr 3. Plik xls 11.54 KB
zal 1 Plik pdf 117.27 KB
zal 2 Plik pdf 117.78 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-07-07
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-07-11 11:45
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-07-11 11:48

Zarządzenie Nr 180/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej                             w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 6 944,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 65 861 157,43 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        52 469 333,79 zł
- dochody majątkowe   13 391 823,64 zł.
§ 3
Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 6 944,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 81 788 763,22 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          54 884 253,92 zł
- wydatki majątkowe     26 904 509,30 zł.
 
§ 4
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 27.90 KB
załącznik Nr 2 Plik pdf 117.98 KB
załącznik nr 1 Plik pdf 116.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-07-05
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-07-05 09:05
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-07-05 09:08
Zarządzenie Nr 177/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 28 czerwca 2023r.
w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dni 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z Nr 418/LXIII/23 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 maja 2023r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy dzieciom i młodzieży ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorzele oraz trybu postępowania w tych sprawach w ramach ,,Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta i Gminy Chorzele” zarządza się, co następuje:
§1.
Ustala się wzór wniosku o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
§2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty i Promocji
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-06-28
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-06-28 09:19
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-06-28 09:48

Z a r z ą d z e n i e  Nr 169/2023

 

Burmistrza Miasta i Gminy

               C h o r z e l e

                                      z dnia 22 czerwca 2023 r.

 

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2023

 

         Na podstawie  art. 249 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),   

                  

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 
Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023 r., zgodnie z załącznikami:
 • Nr 1 – plan dochodów (dotacji) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Urząd Miasta i Gminy,
 • Nr 2 – plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – Ośrodek Pomocy Społecznej.
                  
§ 2
 

 Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.

 
§ 3
 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

Załącznik Nr 1 Plik pdf 116.88 KB
Załącznik Nr 2 Plik pdf 117.17 KB
zarządzenie Plik doc 40.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-06-23
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-06-23 09:25
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-06-23 09:28

Zarządzenie Nr 166/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 16 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Chorzele
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 poz. 40) oraz art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840) zarządza się, co następuje:
§1
Przyjmuje się Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Chorzele w formie zbioru kart adresowych zabytków z terenu Gminy Chorzele.
§2
Wykaz obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Chorzele stanowią załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§3
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Podpisano
/-/ z up. Burmistrza
mgr Aneta Bacławska
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-06-16
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-06-16 14:05
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-06-16 14:08

Zarządzenie Nr 161/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 06 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634) zarządza się, co następuje:
§ 1
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 120 485,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 65 857 210,43 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        52 465 386,79 zł
- dochody majątkowe   13 391 823,64 zł.
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 120 485,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 81 784 816,22 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          54 920 472,92 zł
- wydatki majątkowe     26 864 343,30 zł.
 
§ 4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 70 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 8 424 152,06 zł.
 
§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 27.99 KB
zal nr 1 Plik pdf 116.62 KB
zal nr 2 Plik pdf 117.76 KB
zal nr 3. Plik xls 11.57 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-06-06
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-06-07 13:14
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-06-07 13:17

Zarządzenie Nr 148/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 26 maja 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634) zarządza się, co następuje:
§ 1
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej                             w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 47 981,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 66 621 766,43 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        52 344 901,79 zł
- dochody majątkowe   14 276 864,64 zł.
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 47 981,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 82 549 372,22 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          54 567 481,92 zł
- wydatki majątkowe     27 981 890,30 zł.
 
§ 4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 47 981,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 8 354 152,06 zł.
 
§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-05-29
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-05-29 09:57

Zarządzenie Nr 142/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 18 maja 2023 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2  do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 22 228,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 66 573 785,43 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        52 296 920,79 zł
- dochody majątkowe   14 276 864,64 zł.
 
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 22 228,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 82 501 391,22 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          54 519 500,92 zł
- wydatki majątkowe     27 981 890,30 zł.
 
§ 4
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 27.74 KB
zał nr 1 Plik pdf 117.70 KB
zał nr 2 Plik pdf 119.56 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-05-18
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-05-19 10:39
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-05-19 10:42

Zarządzenie Nr 122/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 04 maja 2023 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2  do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 7 152,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 66 551 557,43 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        52 274 692,79 zł
- dochody majątkowe   14 276 864,64 zł.
 
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 7 152,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 82 479 163,22 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          54 497 272,92 zł
- wydatki majątkowe     27 981 890,30 zł.
 
§ 4
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 27.73 KB
zal nr 2 Plik pdf 122.97 KB
zał nr 1 Plik pdf 115.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-05-04
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-05-04 15:04
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-05-04 15:06

Z a r z ą d z e n i e  Nr 113/2023

Burmistrza Miasta i Gminy

C h o r z e l e

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

 

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2023

 

         Na podstawie  art. 249 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),   

                  

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 
Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023 r., zgodnie z załącznikami:
 • Nr 1 – plan dochodów (dotacji) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Urząd Miasta i Gminy,
 • Nr 2 – plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – Urząd Miasta i Gminy,
 • Nr 3 – plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Ośrodek Pomocy Społecznej.          
§ 2

 Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Burmistrz Miasta i Gminy w Chorzelach
mgr Beata Szczepankowska

Załączniki:

zal nr 1 Plik pdf 121.22 KB
zarządzenie Plik doc 39.00 KB
zał nr 2 Plik pdf 118.93 KB
zał nr 3 Plik pdf 118.07 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-04-27
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-04-28 11:15
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-04-28 11:18

Zarządzenie Nr 112/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 27 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634) zarządza się, co następuje:
§ 1
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 1 093 221,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 64 954 714,54 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        52 122 110,10 zł
- dochody majątkowe   12 832 604,44 zł.
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 1 093 221,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 80 882 320,33 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          53 753 896,14 zł
- wydatki majątkowe     27 128 424,19 zł.
 
§ 4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 1 093 221,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 8 306 171,06 zł.
 
§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  
 
Burmistrz Miasta i Gminy w Chorzelach
mgr Beata Szczepankowska

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 28.16 KB
zal nr 1 Plik pdf 117.52 KB
zał nr 2 Plik pdf 120.87 KB
zał nr 3. Plik xls 12.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-04-27
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-04-28 11:12
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-04-28 11:14
Zarządzenie Nr 110/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 25 kwietnia 2023r.
w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego i w postaci zasiłku szkolnego
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dni 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 390/LVIII/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chorzele zarządza się, co następuje:
§1.
Ustala się wzory wniosków:
1. O przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. O przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci zasiłku szkolnego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty i Promocji
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-04-25
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-04-25 11:11
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-04-25 11:14
Zarządzenie Nr 106/2023
Burmistrza Miasta i Gminy
C h o r z e l e
z dnia 20 kwietnia 2023 r.
 
 
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Chorzele za 2022 rok
 
 
         Na podstawie art. 37 ust 1 pkt. 2 i ust. 2, w związku z art. 34 ust.1, pkt. 3, lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1634 ze zmn.) zarządza  się, co następuje:
 
 
§ 1
 
Przedstawia się:
1)    informację z wykonania budżetu gminy Chorzele za 2022 r. oraz informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
 
2)   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przekraczającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
 
3)   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
 
 
§ 2
 
Informację, o której mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.
 
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Zarządzenia 106. Plik doc 28.09 KB
zał nr 3. Plik xls 28.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-04-20
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-04-20 10:36
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-04-20 10:38
Zarządzenie Nr 105/2023
Burmistrza Miasta i Gminy
C h o r z e l e
z dnia   20 kwietnia 2023 r.
 
 
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Chorzele
 za I kwartał 2023 roku
 
          
Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz .U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art.37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zmn.),
 
zarządza  się, co następuje:
 
§ 1
 
Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy Chorzele za I kwartał      2023 r. oraz informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
 
 
§ 2
 
Informację, o której mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Zarządzenie 105.doc. Plik doc 20.97 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-04-20
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-04-20 10:35
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-04-20 10:36
Zarządzenie Nr 104/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia  18 kwietnia 2023 r.
 
w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Chorzele za 2022 r.
Na podstawie art. 270  ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2022 r.  poz.1634 ze zmn.) zarządza się, co następuje:
§ 1
Przekazuję Radzie Miejskiej w Chorzelach sprawozdanie finansowe Gminy Chorzele za 2022 rok obejmujące:
 1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 2. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
 3. Łączną informację opisową
 4. Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
 5. Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego.
§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
  § 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w BIP.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-04-19
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-04-19 15:04
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-04-19 15:06

Zarządzenie Nr 89/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634) zarządza się, co następuje:
§ 1
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej                             w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4  do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 274 526,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 63 644 168,92 zł,
w tym:
- dochody bieżące        50 811 564,48 zł
- dochody majątkowe   12 832 604,44 zł.
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 274 526,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 79 571 774,71 zł,
w tym:
- wydatki bieżące          52 443 350,52 zł
- wydatki majątkowe     27 128 424,19 zł.
2.Dokonuje się przeniesień wydatków majątkowych na 2023 r. w kwocie 3 500,00 zł i ustala się je w wysokości 27 128 424,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 74,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 7 193 749,44  zł.
§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 28.01 KB
zał nr 1 Plik pdf 120.32 KB
zał nr 2 Plik pdf 121.49 KB
zał nr 3 Plik pdf 66.75 KB
zał nr 4. Plik xls 11.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-04-04
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-04-04 12:39
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-04-04 12:41

Z a r z ą d z e n i e  Nr 90/2023

 

Burmistrza Miasta i Gminy

C h o r z e l e

 z dnia 31 marca 2023 r.

 

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2023

 

         Na podstawie  art. 249 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),   

                  

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 
Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023 r., zgodnie z załącznikami:
 • Nr 1 – plan dochodów (dotacji) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Urząd Miasta i Gminy,
 • Nr 2 – plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Ośrodek Pomocy Społecznej.
                  
§ 2
 

 Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.

 
§ 3
 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

zarządzenie Plik doc 40.00 KB
zał nr 1 Plik pdf 119.31 KB
zał nr 2 Plik pdf 118.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-04-04
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-04-04 13:02
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-04-04 13:05

Zarządzenie Nr 87/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 28 marca 2023r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Chorzele w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, ekologii ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
§1
Na podstawie art.7 ust 1 pkt. 19 i art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), uchwały Nr 291/XL/21  Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Chorzele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023r.
zarządza się, co następuje:
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chorzele w roku 2023
w zakresie:
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • ekologii ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
którego zasady określono w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w §1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz stronie internetowej - www.chorzele.pl.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty i Promocji Miasta i Gminy Chorzele.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Podpisano
Burmistrz
mgr Beata Szczepankowska    

Załączniki:

Ogłoszenie. Plik doc 31.44 KB
Zarządzenie Nr 87. Plik doc 17.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-03-28
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-03-28 12:03
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-03-28 12:05

Zarządzenie Nr 75/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 22 marca 2023 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej                             w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3  do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 19 683,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 63 369 642,92 zł,
w tym:
- dochody bieżące        50 537 038,48 zł
- dochody majątkowe   12 832 604,44 zł.
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 19 683,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 79 153 139,51 zł,
w tym:
- wydatki bieżące          52 024 715,32 zł
- wydatki majątkowe     27 128 424,19 zł.
 
§ 4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 3 145,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 7 193 675,44  zł.
 
§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 28.77 KB
zał nr 1 Plik pdf 121.44 KB
zał nr 2 Plik pdf 125.79 KB
zał nr 3. Plik xls 11.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-03-23
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-03-23 14:16
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-03-23 14:26
Z a r z ą d z e n i e  Nr 76/2023
Burmistrza Miasta i Gminy 
C h o r z e l e
z dnia 22 marca 2023 r.
 
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2023
 
Na podstawie  art. 249 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023 r., zgodnie z załącznikami:
Nr 1 – plan dochodów (dotacji) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Urząd Miasta i Gminy,
Nr 2 – plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – Urząd Miasta i Gminy,
Nr 3 – plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Ośrodek Pomocy Społecznej.
 
§ 2
 
 Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.
 
§ 3
 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załączniki:

zarządzenie Plik doc 39.50 KB
zał nr 1 zad.zlec Plik pdf 119.34 KB
zał nr 2 zad.zlec Plik pdf 117.46 KB
zał nr 3 zad.zlec Plik pdf 118.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-03-23
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-03-23 14:36
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-03-23 14:37
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 03 października 2023r. 17:12:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.