Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Procedura wnioskowo-skargowa

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

 Wniosek o zapewnieniu dostępności, powinien zawierać:
1. Dane kontaktowe wnioskodawcy;
2. Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym;
3. Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
4. Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Opłaty:
brak

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele
tel. 297516540
e-mail: sekretariat@chorzele.pl

Wzór wniosku o zapewnienie dostepności architektonicznej
  
– pobierz plik (docx, 19 KB)

Termin rozpatrzenia sprawy:
Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Ustawodawca dopuścił możliwość zapewnienia dostępu alternatywnego, w sytuacji gdy zakres wskazany we wniosku jest niemożliwy lub znacznie utrudniony, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych.
Niewywiązanie się z obowiązku zapewnienia dostępności uprawnia wnioskodawcę do złożenia skargi do Prezesa Zarządu PFRON, która – aby być rozpatrzona – musi zawierać:
• dane kontaktowe wnioskodawcy,
• wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
• wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
• wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.
Prezes Zarządu PFRON, w drodze decyzji, nakazuje podmiotowi publicznemu zapewnienie dostępności lub odmawia nakazania podmiotowi publicznemu zapewnienia dostępności, w przypadku gdy podmiot publiczny wykaże, że nie zapewnił dostępności, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, a zapewnił dostęp alternatywny, a także gdy z innych względów skarga jest bezzasadna.
Strona internetowa PEFRON

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji.
Żądanie powinno zawierać:
• dane osoby zgłaszającej żądanie,
• wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej,
• wskazanie preferowanego sposób kontaktu,
• wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Wzór wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej
– pobierz plik (docx, 18 KB)

Zapewnienie dostępności cyfrowej powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
W przypadku, gdy dotrzymanie ww. terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, jednocześnie określa, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Odmowa zapewnienia dostępności cyfrowej przez podmiot publiczny lub odmowa skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem uprawniania do złożenia skargi do podmiotu publicznego w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-07
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-12-07 10:58
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2024-04-18 10:49
Ostatnio dodane
Przetargi
Treści
data dodania: 2024-07-17
data dodania: 2024-07-17
data dodania: 2024-07-16
data dodania: 2024-07-12
data dodania: 2024-07-11
data dodania: 2024-07-11
Newsletter
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 17 lipca 2024r. 22:35:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.