Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
UCHWAŁA NR 380/LVII/22
     Rady Miejskiej w Chorzelach
       z dnia 29 listopada 2022 roku
 
 
zmieniająca  uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania

Załączniki:

Uchwała Plik doc 29.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-06
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-12-06 09:08
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-12-06 09:07
Uchwała Nr 383/LVII/22
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 listopada 2022 roku.
w sprawie likwidacji rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Załączniki:

Uchwała Plik doc 15.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-06
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-12-06 09:24
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-12-06 09:22
UCHWAŁA NR 382/LVII/22
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 listopada 2022 roku
 
o udzielenie  dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarębach  na zakup  średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego

Załączniki:

Uchwała Plik doc 16.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-06
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-12-06 09:22
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-12-06 09:21
UCHWAŁA 384/LVII/22
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 listopada 2022 roku
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
 

Załączniki:

Uchwała Plik doc 15.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-06
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-12-06 09:26
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-12-06 09:24
UCHWAŁA NR 381/LVII/22
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 listopada 2022 roku
 
 
o udzielenie  dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazie na zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego

Załączniki:

uzasadnienie Plik doc 15.75 KB
Uchwała Plik doc 15.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-06
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-12-06 09:18
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-12-06 09:25
U C H W A Ł A  Nr 377 / LVII / 22
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 listopada 2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Chorzele

Załączniki:

Uchwała Plik doc 38.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-06
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-12-06 08:34
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-12-06 08:32
UCHWAŁA nr 378/LVII/22
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 listopada 2022 r.
 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chorzele

Załączniki:

Uchwała Plik doc 13.94 KB
Załącznik Plik doc 4.74 MB
uzasadnienie Plik doc 14.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-06
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-12-06 08:38
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-12-06 08:43
UCHWAŁA NR 379/LVII/2022
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 listopada 2022 roku 
 
w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Chorzele na lata 2023 -2025

Załączniki:

Program Plik txt 46.04 KB
Uchwała Plik txt 6.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-06
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-12-06 09:03
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-12-06 09:03
UCHWAŁA Nr 372/LVII/22
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 listopada 2022r.
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 179/XXVI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 października 2016r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chorzele.

Załączniki:

Uchwała Plik doc 22.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-05
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-12-05 14:49
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-12-05 14:47
   Uchwała Nr 369/LVII/22
Rady Miejskiej w Chorzelach
    z dnia 29 listopada 2022 r.
 
       w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Chorzele na lata 2022-2036

Załączniki:

Uchwała Plik doc 25.60 KB
Załącznik nr 1 Plik pdf 3.09 MB
Załącznik nr 2 Plik pdf 155.72 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-05
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-12-05 14:31
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-12-05 14:30

Uchwała Nr 370/LVII/22

Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 29 listopada 2022 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Załączniki:

Uchwała Plik doc 34.63 KB
Załącznik nr 2 Plik pdf 137.05 KB
Załącznik nr 3 Plik pdf 182.87 KB
Załącznik nr 4 Plik pdf 107.66 KB
Załącznik nr 5 Plik pdf 134.34 KB
Załącznik nr 6 Plik pdf 116.32 KB
Załącznik nr 1 Plik pdf 126.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-05
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-12-05 14:34
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-12-05 14:36
Uchwała Nr  371/LVII/22
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 listopada 2022 r.
 
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Chorzele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Załączniki:

Program Plik doc 69.24 KB
Uchwała Plik doc 17.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-05
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-12-05 14:42
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-12-05 14:44
UCHWAŁA NR 373/LVII/22
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 listopada  2022r
 
w sprawie: przeglądu obszarów i granic aglomeracji Chorzele

Załączniki:

Uchwała Plik doc 33.50 KB
uzasadnienie Plik doc 15.75 KB
Załącznik nr 2 Plik pdf 1.06 MB
Załącznik nr 1 Plik pdf 660.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-05
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-12-05 14:56
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-12-05 14:57
Uchwała nr 374/LVII/22
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dn. 29 listopada 2022 r.
w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chorzele na lata 2022-2032”

Załączniki:

Program Plik pdf 2.99 MB
Uchwała Plik doc 17.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-05
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-12-05 15:02
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-12-05 15:00
U C H W A Ł A  Nr 375/ LVII / 22
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 listopada 2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
dotychczasowym  użytkownikom wieczystym

Załączniki:

Uchwała Plik doc 38.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-05
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-12-05 15:05
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-12-05 15:02
Uchwała Nr   376/LVII/ 22

Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia  29 listopada 2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
służebnością przesyłu

Załączniki:

Uchwała Plik doc 42.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-05
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-12-05 15:08
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-12-05 15:12

Załączniki:

zawiadomienie Plik doc 50.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-11-22
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-11-22 14:20
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-11-23 10:46
Ostatnio dodane
Przetargi
Treści
data dodania: 2024-07-19
data dodania: 2024-07-18
data dodania: 2024-07-18
data dodania: 2024-07-17
data dodania: 2024-07-17
data dodania: 2024-07-16
data dodania: 2024-07-12
Newsletter
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 21 lipca 2024r. 05:33:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.