Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele podaje do wiadomości, że w dniu 23.12.2021 r. wydano decyzję znak sprawy: WROZ.6733.11.2021.AJ o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 63 mm na terenie działek ewidencyjnych nr 89/11, 1413, 1414/10, 1414/11, 1415/2, 1416 Chorzele, gmina Chorzele.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 16.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-12-31
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-12-31 13:27
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-12-31 13:27
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zawiadamia o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 102 w miejscowości Rycice, gmina Chorzele”.

Załączniki:

obwieszczenie. Plik txt 10.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-12-22
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-12-22 10:02
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-12-23 10:03
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zawiadamia o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa do trzech farm fotowoltaicznej o mocy do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną we wsi Jedlinka, działka nr 1, gmina Chorzele, powiat Przasnysz”.

Załączniki:

obwieszczenie. Plik doc 17.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-12-21
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-12-21 10:04
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-12-23 10:04

W dniu 06.12.2021 r. Inwestor przedłożył Burmistrzowi Miasta i Gminy w Chorzelach Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 80, 81, 94, 184, 185 w obrębie Lipowiec w gminie Chorzele”.

Załączniki:

Obwieszczenie.. Plik doc 17.45 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-12-08
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-12-08 13:15
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-12-10 13:15
Obwieszczenie
Wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
,,Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele”.

Załączniki:

Obwieszczenie. Plik doc 15.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-12-08
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-12-08 13:31
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-12-13 13:32
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 80, 81, 94, 184, 185 w obrębie Lipowiec w gminie Chorzele”.

Załączniki:

Obwieszczenie. Plik doc 18.85 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-12-08
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-12-08 13:17
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-12-10 13:17
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
zawiadamia,
że w dniu 29.11.2021 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.24.2021.MCH o umorzeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 1052/70 we wsi Mącice, gm. Chorzele“.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 18.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-11-29
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-11-29 13:23
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-11-30 13:24
Obwieszczenie
Marszałka Województwa Mazowieckiego
o sporzadzeniu projektu uchwały Sejmiku Mazowieckiegow sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 975.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-11-24
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-11-24 14:23
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-11-24 14:24
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 659.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-11-18
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-11-18 11:46
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-11-18 11:47
OBWIESZCZENIE
Została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.23.2021.MCH zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Wydobywaniu kruszywa naturalnego – piasków skaleniowo – kwarcowych - ze złoża ,,Zdziwój Nowy I” na działce o nr ew. 66, zlokalizowanej w miejscowości Zdziwój Nowy, gmina Chorzele“ znak: WROZ.6220.2.2021.MCH z dnia 20.04.2021 roku.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 17.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-11-12
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-11-12 13:19
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-11-12 13:20
„Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka -Chorzele na odcinkach w km 0+748 - 1+579; 1+619 - 2+290; 2+375 - 5+081; 5+369 - 5+925; 6+330 - 8+345; 8+345 - 9+720; 10+269 - 11+765; 12+042 - 13+936; 13+967 - 18+183; 18+230 -19+370; 19+425 - 26+146; 27+335 -28+090; 29+625 - 30+255; 30+295 - 30+621; 30+892 -32+490; 32+543 - 35+000; 35+069 -42+525; 42+574 - 44+115; 44+143 - 45+320; 45+561 -46+000; 46+070 - 47+747; 48+250 -49+386; 49+450 - 50+752; 50+806 - 52+635; 52+660 -55+400” realizowana w ramach projektu: „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka Chorzele”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 564.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-11-09
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-11-09 14:11
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-11-09 14:12
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 102 w miejscowości Rycice, gmina Chorzele”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 18.57 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-11-05
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-11-05 11:13
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-11-08 11:15

Inwestor przedłożył Burmistrzowi Miasta i Gminy w Chorzelach Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 102 w miejscowości Rycice, gmina Chorzele”.


Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 17.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-11-04
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-11-04 11:18
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-11-08 11:19

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ


Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-11-02
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-11-02 07:38
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-11-03 07:40

,,Budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 1052/70 we wsi Mącice, gmina Chorzele”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 17.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-10-26
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-10-26 10:49
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-10-28 07:52
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

„Wydobywanie kruszywa naturalnego – piasków skaleniowo-kwarcowych – ze złoża ,,Zdziwój Nowy I” na działce o nr ew. 66 zlokalizowanej w miejscowości Zdziwój Nowy, gmina Chorzele”.
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 18.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-10-12
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-10-12 11:01
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-10-14 11:02
Obwieszczenie
wpłynęcia zażalenie firmy AGROPLUS Piotr Linkowski na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.5.2021.MCH z dnia 02.09.2021 r. dot. nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW i wysokości do 3m na części działki nr ew. 7/2 w obrębie Ścięciel, gmina Chorzele, powiat przasnyski”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 16.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-09-21
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-09-21 15:00
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-09-24 14:58
Obwieszczenie
o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 94 w obrębie Przysowy, gmina Chorzele” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 16.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-09-15
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-09-15 11:26
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-09-16 11:28
Obwieszczenie
o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 52 w obrębie Przysowy, gmina Chorzele” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 16.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-09-15
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-09-15 11:29
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-09-16 11:28
Obwieszczenie
o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW i wysokości do 3m na części działki nr ew. 7/2 w obrębie Ścięciel, gmina Chorzele” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 17.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-09-14
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-09-14 11:33
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-09-16 11:30
Obwieszczenie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na usunięciu kolizji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej w ramach przebudowy ulic: Cmentarnej, Spokojnej, Nowej, Księżycowej i Rzemieślniczej wraz z budową oświetlenia ulicznego przy ulicy Cmentarnej na terenie działek ewidencyjnych nr 1494, 250, 1602/4, 1608/13, 1579, 1559, 1602/2, 1602/3, 1477/1, 1476, 1475, 1474, 1471, 1470/2, 1469, 1468, 1467/1, 1719/1, 1581, 1582, 1584, 1586, 1588, 1590, 1607, 1606, 1605, 1604, 1603, 1553, 1554/1, 1554/2, 1554/3, 1626, 1627, 1575, 1574, 1573, w obrębie Chorzele, gmina Chorzele.


Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 16.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-09-07
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-09-07 09:53
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-09-10 09:51
Obwieszczenie
o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określeniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 52 w obrębie Przysowy, gmina Chorzele”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 16.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-09-02
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-09-02 13:49
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-09-02 13:47
Obwieszczenie
o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określeniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW i wysokości do 3m na części działki nr ew. 7/2 w obrębie Ścięciel, gmina Chorzele, powiat przasnyski”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 17.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-09-02
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-09-02 15:26
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-09-02 15:24
Obwieszczenie
o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określeniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 94 w obrębie Przysowy, gmina Chorzele”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 16.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-09-02
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-09-02 13:52
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-09-02 13:50

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 

,,Wydobywaniu kruszywa naturalnego – piasków skaleniowo-kwarcowych – ze złoża ,,Zdziwój Nowy I” na działce o nr ew. 66 zlokalizowanej w miejscowości Zdziwój Nowy, gmina Chorzele”.


Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 16.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-08-31
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-08-31 15:17
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-08-31 15:15
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek ewidencyjnych nr 1422/1, 1711/4, 1711/9, w obrębie Chorzele, gmina Chorzele.

 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 16.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-08-20
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-08-20 15:26
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-08-31 15:25

,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 52 w obrębie Przysowy, gmina Chorzele”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 15.74 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-08-05
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-08-05 10:38
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-08-11 07:37

,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 94 w obrębie Przysowy, gmina Chorzele”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 15.74 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-08-05
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-08-05 10:40
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-08-11 07:38
Obwieszczenie
Starosty Przasnyskiego
w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie ewidencyjnym 0045- Stara Wieś

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 1,022.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-07-30
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-07-30 14:57
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-07-30 15:01
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załączniki:

Obwieszczenie Plik txt 8.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-07-28
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-07-28 14:01
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-07-28 14:00
rozwiń archiwum
zwiń archiwum