Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
                                                     Akty prawa miejscowego 2020 r.
Lp. Nr uchwały
Data podjęcia
                          
                       Tytuł uchwały
 
                Data publikacji
 1. 131/XVII/20
28.01.2020 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 1818 z dnia 10.02.2020 r.
 2. 136/XIX/20
06.03.2020 r.
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 3457 z dnia 16.03.2020 r.
 3. 137/XIX/20
06.03.2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 3458  z dnia 16.03.2020 r.
 4. 138/XIX/20
06.03.2020 r.
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 3459  z dnia 16.03.2020 r.
 
 5.
139/XIX/20
06.03.2020 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 3460 z dnia 16.03.2020 r.
 6. 142/XIX/20
06.03.2020 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr 201/XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia                   27 września 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i ustaleniu stawki opłaty za pojemnik. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 3461 z dnia 16.03.2020 r.
 7. 144/XX/20
31.03.2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 36/VI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 4294 z dnia 03.04.2020 r.
 8. 147/XX/20 r.
31.03.2020 r.
w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chorzele”. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 4295 z dnia 03.04.2020 r.
 9. 150/XX/20
31.03.2020 r.
w sprawie przedłużenia funkcjonowania w miejscowości Łaz oddziału zamiejscowego Przedszkola Samorządowego w Chorzelach. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 4296 z dnia 03.04.2020 r.
10. 151/XX/20
31.03.2020 r.
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez             Gminę Chorzele. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 4297 z dnia 03.04.2020 r.
11. 153/XXI/20
15.04.2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym w Chorzelach oraz warunków częściowego zwolnienia z opłat Ogłoszono w Dz.U.W.M, poz.4661 z dnia 16.04.2020 r.
12. 154/XXI/20
15.04.2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w „Żłobku Miejskim w Chorzelach” oraz warunków częściowego zwolnienia od opłat. Ogłoszono w Dz.U.W.M, poz.4662 z dnia 16.04.2020 r.
13. 169/XXIV/20
25.06.2020
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Chorzelach. Ogłoszono w Dz.U.W.M, poz.7087 z dnia 30.06.2020 r.
14. 171/XXV/20
13.07.2020
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chorzele Ogłoszono w Dz.U.W.M, poz.7846 z dnia 16.07.2020 r.
15. 172/XXV/20
13.07.2020
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ogłoszono w Dz.U.W.M, poz.7847 z dnia 16.07.2020 r.
16. 173/XXV/20
13.07.2020
w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale numer 53/VIII/19  Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2019  roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Ogłoszono w Dz.U.W.M, poz.7848 z dnia 16.07.2020 r.
17. 174/XXV/20
13.07.2020 r.
 
    w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr 54/VIII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Ogłoszono w Dz.U.W.M, poz.7849 z dnia 16.07.2020 r.
18. 181/XXVII/20
31.08.2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody
 
Ogłoszono w Dz.U.W.M, poz.9176 z dnia 03.09.2020 r.
19. 182/XXVII/20
31.08.2020 r.
w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chorzele”
Ogłoszono w Dz.U.W.M, poz.9178 z dnia 03.09.2020 r.
20. 184/XXVII/20
31.08.2020 r.
w sprawie określenia średniej  ceny  jednostek paliwa  w Gminie Chorzele na rok szkolny 2020/2021
 
Ogłoszono w Dz.U.W.M, poz.9177 z dnia 03.09.2020 r.
21. 189/XXVII/20
31.08.2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Chorzelach
 
Ogłoszono w Dz.U.W.M, poz.9179 z dnia 03.09.2020 r.
22. 193/XXVIII/20
29.09.2020 r.
w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej na terenie Gminy Chorzele Ogłoszono w Dz.U.W.M, poz.10040 z dnia 06.10.2020 r.
23. 194/XXVIII/20
29.08.2020 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu Ogłoszono w Dz.U.W.M, poz.10041 z dnia 06.10.2020 r.
25. 195/XXVIII/20
29.09.2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Chorzelach Ogłoszono w Dz.U.W.M, poz.10042 z dnia 06.10.2020 r.
26. 202/XXIX/20
28.10.2020 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Chorzele”. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz.10830 z dnia 2 listopada 2020 roku
27. 203/XXIX/20
28.10.2020 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chorzele w części obrębów geodezyjnych: Ścięciel, Mącice, Opaleniec, Łaz Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz.10831 z dnia 2 listopada 2020 roku
28. 207/XXX/20
10.12.2020 r.
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia pomników przyrody. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz.12564 z dnia 10 grudnia 2020 roku
29. 208/XXX/20
10.12.2020 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chorzele. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz.12640 z dnia 10 grudnia 2020 roku
30. 222/XXXI/20
29.12.2020 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie     Gminy Chorzele. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz.40 z dnia 5 stycznia 2020 roku
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-01-28
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2021-01-28 10:57
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 15 czerwca 2024r. 16:57:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.