Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele. Siedziba Administratora znajduje się na ul. Stanisława Komosińskiego 1, w Chorzelach (kod pocztowy: 06-330), tel.: +48 (29) 751-65-40, adres e-mail: sekretariat@chorzele.pl.
  2. Powołano Inspektora Ochrony Danych, który chętnie pomoże Państwu we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: m.piorkowska@chorzele.pl. lub telefonicznie +48(29)751-65-62.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora na podstawie przepisów prawa – Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
- w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
- ich podanie jest obowiązkowe, co wynika z przepisów prawa,
b) w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez Administratora władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
- w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,
- ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa,
c) w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
- w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
- ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy,
d) w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwienie spraw w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
- wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnionej przez Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach,
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
- podanie danych osobowych jest dobrowolne,
- w tym zakresie przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1.  Pani/Pana będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  2. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Chorzele przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Chorzele reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele.
  3. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody.

8.W przypadku uznania iż przetwarzanie przez Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-04-01
Publikujący - Administrator BIP 2019-04-01 09:21
Modyfikacja - Administrator BIP 2020-02-12 11:04
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 14 lipca 2024r. 19:16:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.