OBWIESZCZENIE
 
o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym  pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 267/2 w obrębie Bagienice Wielkie, gmina Chorzele - BAGIENICE WIELKIE B”.
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 59.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-12-20
Publikujący - Administrator BIP 2019-12-23 09:29
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-12-23 09:23
o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym  pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 267/2 w obrębie Bagienice Wielkie, gmina Chorzele - BAGIENICE WIELKIE A”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 60.07 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-12-20
Publikujący - Administrator BIP 2019-12-23 09:30
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-12-23 09:24
OBWIESZCZENIE
 
o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku obory na 40 D.IM, zlokalizowanej na działce nr 563 we wsi Eaz, gmina Chorzele”.
 
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 53.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-12-12
Publikujący - Administrator BIP 2019-12-19 09:22
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-12-19 09:16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 90 i DN 63 na terenie działek ewidencyjnych nr 166/11, 167/1, 167/25, 1426, 1437/5, 1437/4, 89/11, w obrębie Chorzele, gmina Chorzele.

Załączniki:

obwieszczenie Plik pdf 39.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-12-11
Publikujący - Administrator BIP 2019-12-12 13:21
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-12-20 13:15
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
1 rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Chorzele”.
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 97.92 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-11-28
Publikujący - Administrator BIP 2019-11-28 15:10
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-11-28 15:07
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Budow a farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 267/2 w obrębie Bagienice Wielkie, gmina Chorzele - BAGIENICE WIELKIE A”
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 71.46 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-11-18
Publikujący - Administrator BIP 2019-11-19 14:48
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-11-19 14:45
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA 1 GMINY CHORZELE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla skoncentrowanego centrum miasta Chorzele oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 47.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-10-08
Publikujący - Administrator BIP 2019-10-08 13:20
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-10-08 13:18
OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
 
0 przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chorzele w części obrębów geodezyjnych: Ścięciel, Mącice, Opaleniec,Łaz
 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 47.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-10-04
Publikujący - Administrator BIP 2019-10-08 07:42
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-10-08 07:39
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 90PE i DN 63PE na terenie dziatek ewidencyjnych nr 89/11, 854, 867/12, w obrębie Chorzele, gmina Chorzele.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-09-23
Publikujący - Administrator BIP 2019-09-24 09:01
obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63PE na terenie działek ewidencyjnych nr 1375, 1376, 89/ 11, w obrębie Chorzele, gmina Chorzele.

Załączniki:

obwieszenie Plik pdf 32.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-09-23
Publikujący - Administrator BIP 2019-09-24 08:59
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-09-26 08:59
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 90PE i DN 63PE na terenie dziatek ewidencyjnych nr 89/11, 854, 867/12, w obrębie Chorzele, gmina Chorzele.

Załączniki:

obwieszenie Plik pdf 34.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-09-23
Publikujący - Administrator BIP 2019-09-24 09:01
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-09-26 09:01
Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej dla inwestycji polegającej na budowie punktu solarnego oświetlenia ulicznego (oświetlenia przejścia dla pieszych) na terenie działki ewidencyjnej nr 89 położonej w obrębie Pruskołęka, gm. Chorzele.

Załączniki:

obwieszczenie Plik pdf 230.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-09-10
Publikujący - Administrator BIP 2019-09-10 10:00
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-09-10 10:00
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Krukowo na terenie działek ewidencyjnych nr 339, 354/3, 381, 380/2, 382, 374 położonych w obrębie Krukowo, gm. Chorzele.
 
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 34.35 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-08-30
Publikujący - Administrator BIP 2019-08-30 11:23
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-08-30 11:22
OBWIESZCZENIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

o wydaniu decyzji Nr 2/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Gadomiec Chrzczany - Gadomiec Miłocięta wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej Krzynowłoga Wielka - Dąbrowa - Łazy i rozbudową drogi gminnej Bogdany Wielkie - Rapaty Sulimy - Łazy”

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 122.43 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-08-23
Publikujący - Administrator BIP 2019-08-23 09:48
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-08-28 09:47
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE o przystąpieniu do zmiany w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele”
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 321.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-07-23
Publikujący - Administrator BIP 2019-07-23 10:24
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-07-23 10:24
dotyczące „Budowa zakładu przetwórstwa drzewnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chorzele, gmina Chorzele”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 56.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-02-20
Publikujący - Administrator BIP 2019-02-20 11:39
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-05-07 11:36
dotyczące „Budowa zakładu przetwórstwa drzewnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chorzele, gmina Chorzele”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 32.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-02-18
Publikujący - Administrator BIP 2019-02-18 12:46
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-02-20 12:42