Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie działek ewidencyjnych nr 751, 60/15, 60/24, 60/31, w obrębie Chorzele, przy ulicy Akacjowej.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 31.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2017-12-19
Publikujący - Administrator BIP 2017-12-19 14:47
Modyfikacja - Administrator BIP 2018-01-15 07:47
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przenośnej, kontenerowej instalacji regazyfikacji LNG zlokalizowanej na terenie działki ewidencyjnej nr 200/3 położonej w obrębie Brzeski Kołaki, gm. Chorzele.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 37.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2017-12-14
Publikujący - Administrator BIP 2017-12-14 14:45
Modyfikacja - Administrator BIP 2018-01-15 07:45
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN (15kV), na terenie działki ewidencyjnej nr 2033/3 położonej w obrębie Stara Wieś, gm. Chorzele.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 40.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2017-12-14
Publikujący - Administrator BIP 2017-12-14 14:05
Modyfikacja - Administrator BIP 2017-12-18 08:07
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia z rur PE dn 250 mm, na terenie działki ewidencyjnej nr 281/2 położonej w obrębie Chorzele, gm. Chorzele.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 38.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2017-12-14
Publikujący - Administrator BIP 2017-12-14 14:04
Modyfikacja - Administrator BIP 2017-12-18 08:07
administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej nN 0,4kV wraz ze stacją transformatorową 15 kV w miejscowości Łaz, gm. Chorzele.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 32.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2017-11-23
Publikujący - Administrator BIP 2017-11-23 12:12
Modyfikacja - Administrator BIP 2017-11-23 12:13
w dniu 22.11.2017r. na wniosek złożony przez: Inwestora: Gmina Chorzele zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w pasie drogowym (ulica Józefa Ignatowskiego), na terenie działki o nr ewidencyjnym 167/1 położonej w miejscowości Chorzele, gm. Chorzele.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 32.17 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2017-11-22
Publikujący - Administrator BIP 2017-11-22 14:10
Modyfikacja - Administrator BIP 2017-11-22 14:10
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 
1 rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.
 
„Budowa hali magazynowo - produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, działka nr ewid. 90/3, obręb Chorzele, gmina Chorzele.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 72.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2017-11-08
Publikujący - Administrator BIP 2017-11-08 11:33
Modyfikacja - Administrator BIP 2017-11-08 11:34
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w pasie drogowym (ulica Akacjowa).

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 41.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2017-10-20
Publikujący - Administrator BIP 2017-10-20 09:12
Modyfikacja - Administrator BIP 2017-10-27 09:13
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 36.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2017-10-10
Publikujący - Administrator BIP 2017-10-10 11:48
Modyfikacja - Administrator BIP 2017-10-11 11:48
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele podaje do publicznej wiadomości
informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania dotyczącego wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku mieszkalnego wraz z wydzieleniem działek budowlanych oraz 8 m drogi dojazdowej na terenie działek o nr ewid. 262, 263/3 w obrębie Zaręby, gm. Chorzele”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 75.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2017-09-20
Publikujący - Administrator BIP 2017-09-22 13:27
Modyfikacja - Administrator BIP 2017-09-22 13:24
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Rapaty Sulimy i części obrębu geodezyjnego Bogdany Wielkie oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 52.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2017-08-31
Publikujący - Administrator BIP 2017-09-12 11:50
Modyfikacja - Administrator BIP 2017-09-12 11:47
o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 42.14 KB
informacja Plik pdf 21.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2017-07-04
Publikujący - Administrator BIP 2017-07-04 13:20
Modyfikacja - Administrator BIP 2017-08-03 11:42
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15 kV (przejście pod torami kolejowymi), zlokalizowanej na działce nr ew. 883, obr. 35 Pośeień, gmina Chorzele, powiat przasnyski, województwo mazowieckie, linia kolejowa nr 35 Ostrołęka -Szczytno, w km 48,425.

Załączniki:

Obwieszczenie Wojewody Plik pdf 57.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2017-06-26
Publikujący - Administrator BIP 2017-06-26 15:16
Modyfikacja - Administrator BIP 2017-06-21 14:21
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 44.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2017-06-21
Publikujący - Administrator BIP 2017-06-21 14:18
Modyfikacja - Administrator BIP 2017-06-28 08:17
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15 kV (przejście pod torami kolejowymi), zlokalizowanej na działce nr ew. 35, obr. 35 Poścień, gmina Chorzele, powiat przasnyski, województwo mazowieckie, linia kolejowa nr 35 Ostrołęka -Szczytno, w km 48,425. 

Załączniki:

Obwieszczenie Wojewody Plik pdf 52.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2017-06-14
Publikujący - Administrator BIP 2017-06-14 12:11
Modyfikacja - Administrator BIP 2017-06-14 12:10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Efektywne zapobieganie powodziom na terenie powiatu przasnyskiego oraz minimalizowanie ich skutków poprzez rozbudowę istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele"

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 44.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2017-05-26
Publikujący - Administrator BIP 2017-06-01 10:52
Modyfikacja - Administrator BIP 2017-06-01 10:52

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 50.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2017-03-14
Publikujący - Administrator BIP 2017-03-13 15:04
Modyfikacja - Administrator BIP 2017-03-14 15:05
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2017-02-22
Publikujący - Administrator BIP 2017-02-22 14:22
Modyfikacja - Administrator BIP 2017-02-23 14:23

Załączniki:

Obwieszczenie Marszałka Plik pdf 295.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2017-02-01
Publikujący - Administrator BIP 2017-02-01 12:51
Modyfikacja - Administrator BIP 2017-02-01 12:48
zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Rapaty Sulimy i części obrębu ewidencyjnego Bogdany Wielkie oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 34.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2016-12-29
Publikujący - Administrator BIP 2017-01-03 13:16
Modyfikacja - Administrator BIP 2017-12-08 13:17
w dniu 2 grudnia 2016 r. decyzję Nr 173/0/2016 znak WI-O.7821.43.2.2016.JL uchylającą zaskarżoną decyzję Nr 7/2016 z dnia 23 września 2016 r. znak RBK.6740.D.2.5.2016 Starosty Przasnyskiego w części dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla Powiatu Przasnyskiego i w tym zakresie orzekającą o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zarządcy drogi: Zarządu Powiatu Przasnyskiego; w pozostałej części utrzymującą ww. decyzję w mocy, tj.: 1.Zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 91.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2016-12-06
Publikujący - Administrator BIP 2016-12-06 14:59
Modyfikacja - Administrator BIP 2017-09-19 08:56
o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 132/2 o pow. 0,3000 ha, położonej w obrębie Pruskołęka, gmina Chorzele
  •  
  •  
  •  

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 63.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2016-12-02
Publikujący - Administrator BIP 2016-12-02 13:01
Modyfikacja - Administrator BIP 2017-09-19 09:00
o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 132/2 o pow. 0,3000 ha, położonej w obrębie Pruskołęka, gmina Chorzele

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 73.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2016-12-02
Publikujący - Administrator BIP 2016-12-02 13:05
Modyfikacja - Administrator BIP 2017-09-19 09:02
o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 72.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2016-12-02
Publikujący - Administrator BIP 2016-12-06 14:55
Modyfikacja - Administrator BIP 2017-09-19 08:53
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 34.83 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2016-05-11
Publikujący - Administrator BIP 2016-05-11 15:08
Modyfikacja - Administrator BIP 2017-09-19 09:05
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 17 czerwca 2024r. 15:31:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.