Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Akty prawa miejscowego  2014 rok

 

 

1

Uchwała Nr 131/XVII/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku poz. 853z dnia  29 stycznia   2014 roku

2

Uchwała Nr 145/XVIII/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku poz. 2082z dnia  7 marca   2014 roku

3

Uchwała Nr 160/XIX/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku poz. 2421z dnia  11 marca   2014 roku

4

Uchwała Nr 174/XX/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku poz. 2982z dnia  24 marca   2014 roku

5

Uchwała Nr 183/XXI/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku poz. 3330z dnia  1 kwietnia   2014 roku

6

Uchwała Nr 192/XXII/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku poz. 3780z dnia  9 kwietnia   2014 roku

7

Uchwała Nr 211/XXIII/12w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku poz. 4602z dnia  7 maja   2014 roku

8

Uchwała Nr 234/XXVI/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku poz. 5793z dnia  6 czerwca   2014 roku

9

Uchwała Nr 244/XXVII/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku poz. 6291z dnia  2 lipca   2014

10

Uchwała Nr 254/XXVIII/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku poz. 6959z dnia  17 lipca   2014 roku

11

Uchwała Nr 265/XXIX/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku poz. 7274 dnia  29 lipca   2014 roku

12

Uchwała Nr 275/XXX/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku poz. 7370z dnia  31 lipca   2014 roku

13

Uchwała Nr 281/XXXI/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

 

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku poz. 7653z dnia  6 sierpnia   2014 roku

14

Uchwała Nr 289/XXXII/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku poz. 7971z dnia  22 sierpnia   2014 roku

15

Uchwała Nr 298/XXXIII/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku poz. 8365z dnia  10 września   2014 roku

16

Uchwała Nr 306/XXXIV/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku poz. 8913z dnia  29 września   2014 roku

17

Uchwała Nr 312/XXXV/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku poz. 9538z dnia  14 października   2014 roku

18

Uchwała Nr 319/XXXVI/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku poz. 9280z dnia  7 października   2014 roku

19

Uchwała Nr 327/XXXVII/13 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej   na 2014 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku poz. 620z dnia  22 stycznia   2014 roku

20

Uchwała Nr 329/XXXVII/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku poz. 9538z dnia  14 października   2014 roku

21

Uchwała Nr 332/XXXVII/13 w sprawie zmiany uchwały nr 246/XXVII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Chorzele na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku poz. 572z dnia  21 stycznia   2014 roku

22

Uchwała Nr 334/XXXVII/13 w sprawie wysokości  opłaty targowej.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku poz. 573z dnia  21 stycznia   2014 roku

23

Uchwała Nr 335/XXXVII/13 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chorzelach.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku poz. 574z dnia  21 stycznia   2014 roku

24

Uchwała Nr 340/XXXVIII/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku poz. 9924z dnia  24 października   2014 roku

25

Uchwała Nr 341/XXXVIII/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania  wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielonej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola.

Dz.Urz.Woj.Maz z2014 roku poz. 1629z dnia  21 lutego   2014 roku

26

Uchwała Nr 342/XXXVIII/14 w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Chorzele.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku poz. 1630z dnia  21 lutego   2014 roku

27

Uchwała Nr 343/XXXVIII/14 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Chorzele na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Dz.Urz.Woj.Maz z2014 roku poz. 1716z dnia  24 lutego   2014 roku

28

Uchwała Nr 345/XXXIX/14 w sprawie zamiaru utworzenia w miejscowości Łaz oddziału zamiejscowego Przedszkola Samorządowego w Chorzelach.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku

poz. 3197z dnia  28 marca   2014 roku

29

Uchwała Nr 350/XL/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku

poz. 4414z dnia  29 kwietnia   2014 roku

30

Uchwała Nr 352/XL/14 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  gminy Chorzele.

Dz.Urz.Woj.Maz z2014 roku

poz. 4415z dnia  29 kwietnia   2014 roku

31

Uchwała Nr 362/XLI/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu na zabezpieczenie możliwości korzystania przez dzieci i młodzież szkolną Gminy Chorzele z obiektu Mazowieckie Centrum Sportów  Zimowych – Kompleks Chorzele.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku

poz. 4855z dnia  13 maja   2014 roku

32

Uchwała Nr 363/XLI/14 w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Żłobek Miejski w Chorzelach”.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku

poz. 4856z dnia  13 maja   2014 roku

33

Uchwała Nr 364/XLI/14 w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Klub Dziecięcy  w Chorzelach”.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku

poz. 4857z dnia  13 maja   2014 roku

34

Uchwała Nr 365/XLI/14 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku

poz. 4858z dnia  13 maja   2014 roku

 

35

Uchwała Nr 376/XLII/14 w sprawie zmiany uchwały Nr 345/XXXIX/14 Rady   Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zamiaru utworzenia w miejscowości Łaz oddziału zamiejscowego Przedszkola Samorządowego w Chorzelach.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku

poz. 6520z dnia  6 lipca   2014 roku

36

Uchwała Nr 377/XLII/14 W sprawie uchylenia uchwały Nr 352/XL/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  gminy Chorzele.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku

poz. 6521z dnia  6 lipca   2014 roku

37

Uchwała Nr 383/XLIII/14 w sprawie zmian w Statucie Gminy Chorzele.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku

poz. 7104z dnia  24 lipca   2014 roku

38

Uchwała Nr 386/XLIII/14 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Chorzelach oraz warunków częściowego zwolnienia od opłat.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku

poz. 7105z dnia  24 lipca   2014 roku

39

Uchwała Nr 387/XLIII/14 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym  w Chorzelach oraz warunków częściowego zwolnienia od opłat.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku

poz. 7106z dnia  24 lipca   2014 roku

40

Uchwała Nr 395/XLIV/14 w sprawie nadania nazwy ulicy.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku

poz. 11367z dnia  9 grudnia   2014 roku

41

Uchwała Nr 396/XLIV/14 w sprawie nadania nazwy ulicy.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku

poz. 11368z dnia  9 grudnia   2014 roku

42

Uchwała Nr 405/XLVI/14 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku

poz. 10924z dnia  2 grudnia   2014 roku

43

Uchwała Nr 406/XLVI/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2014 roku

poz. 11230z dnia  5 grudnia   2014 roku

 

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2015-07-26
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2015-07-26 12:55
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 30 maja 2024r. 00:00:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.