Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

Uchwala Nr 121/XV/11 
Rady Miejskiej w Chorzelach 
z dnia 29 grudnia 2011r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chorzele na rok 2012.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.237, art.239, art.242 ust.l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.).  Rada Miejska uchwala, co następuje:


§1

Ustala się dochody w łącznej kwocie 35.707.051,06 zł, z tego:

  • dochody bieżące w kwocie 30.783.630,80 zł
  • dochody majątkowe w kwocie 4.923.420,26 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

 

§2

Ustala   się wydatki budżetu gminy w wysokości 40.929.041,06 zł, z tego:

  • wydatki bieżące w kwocie 27.410.575,19 zł
  • wydatki majątkowe w kwocie 13.518.465,87 zł

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2.

a) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

Ustala             się wydatki majątkowe na 2012 rok w wysokości 13.518.465,87 zl, zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5.221.990,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Ustala się przychody w wysokości 9.782.465,00 zł,

Ustala się rozchody w wysokości 4.560.475,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

§4

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 83.500 zł

Ustala się rezerwy celowe w wysokości 66.500 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 66.500 zł.

 

§5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§6

Ustala się dochody w kwocie 130.000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 110.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr. 7.

Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr. 7.

 

§7

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

przychody - 3.310.420 zł, koszty - 3.310.420 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

§8

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§9

Ustala się plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2012 rok w załączniku Nr 10.

§10

Ustala się limity zobowiązań z przeznaczeniem na:

pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 9.782.465,00 zł,

finansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.221.990,00 zł

spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.560.475,00 zł.

 

§11

Upoważnia się Burmistrza do:

zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 9.782.465,00 zł.

dokonywania zmian planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy

 

Część opisowa uchwały wraz z załącznikami w formie elektronicznej:

Część opisowa oraz załączniki do uchwały budżetowej 2012

  

Typ dokumentu:
Autor dokumentu 
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Zmodyfikowany:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki 
2011-12-29 
Krzysztof Szymaniak  (2012-01-11 12:05:11)

U c h w a ł a 
Nr 130/XVII/12
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
20 lutego 2012 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2012-2020   

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-02-20 
 

Krzysztof Szymaniak  (2012-03-09 09:05:33)

 

U c h w a ł a 
Nr 130/XVII/12
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
20 lutego 2012 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2012-2020   

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-02-20 
 

Krzysztof Szymaniak  (2012-03-09 09:05:33)

 

U c h w a ł a 
Nr 130/XVII/12
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
20 lutego 2012 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2012-2020   

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-02-20 
 

Krzysztof Szymaniak  (2012-03-09 09:05:33)

 

U c h w a ł a 
Nr 130/XVII/12
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
20 lutego 2012 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2012-2020   

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-02-20 
 

Krzysztof Szymaniak  (2012-03-09 09:05:33)

 

U c h w a ł a  Nr 130/XVII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 lutego 2012 roku   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2012-2020

   

Typ dokumentu:
Autor dokumentu 
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Zmodyfikowany:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-02-20 
 

Krzysztof Szymaniak  (2012-03-09 09:05:33)

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2015-04-03
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2015-04-03 12:04
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 17 lipca 2024r. 20:35:19
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.