1.OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

 

2.OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 31 marca 2014r.


3.Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  


4.Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r .


5.Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego


6.Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów


7.Wniosek o dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów


8.Informacja o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskim


9.Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich

10. OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 15 kwietnia 2014 roku

 

11. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 15 kwietnia 2014 roku

 

12. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Parlamenu Europejskiego

 

13. INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  dla wyborców niepełnosprawnych wpisanych do rejestru wyborców w Mieście i Gminie Chorzele

 

14 Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Miasta i Gminy Chorzele w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarzadzonych na dzien 25 maja 2014r.

 

15. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie udostępnienia do wglądu spisów wyborców Miasta i Gminy Chorzele przeznaczonych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejsckiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

 

16. Uchwały Obwodowych komisji Wyborczych w sprawie składu Komisji

 

17. OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z dnia 25 kwietnia 2014 r. o razejestrowanych kandydatach na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wynorczym nr 5

 

18. Informacja o godzinie zbiórek komisji wyborczych w dniu 25 maja 2014 r.


 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
Wytworzył2014-04-02
Publikujący - Administrator BIP 2014-04-02 07:39
Modyfikacja Marcin Trojanowski - Użytkownik BIP 2014-05-20 12:02