Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Chorzele, 20.02.2012r

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI ZARZĄDCZEJ - 2011 ROK

Zestawienie zawiera wykaz przeprowadzonych kontroli planowych, problemowych i doraźnych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach w 2011 roku. Kontrola zarządcza miała na celu zbadanie podejmowanych działań pod kątem realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, ich efektywność, oszczędność i terminowość.

Jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Chorzele: Zespół Ekonomiczno-Admimstracyjny Szkół w Chorzelach oraz Zespól Szkół w Zarębach w roku sprawozdawczym zostały objęte audytem wewnętrznym.

Biorąc pod uwagę określoną w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm) definicję kontroli zarządczej, za najistotniejszy element kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego należy uznać system wyznaczania celów i zadań dla samorządowych jednostek organizacyjnych, a także system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań.

Osoba odpowiedzialna za kontrolę Damian Pająk - od 20.01.2011 do 31.12.2011 roku.

 

Lp

Typ kontroli

Miejsce kontroli

Termin kontroli

Temat i zakres kontroli

1

Problemowa kontrola zarządcza przeprowadzona w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, wszystkie komórki organizacyjne w zakresie objętym przedmiotem kontroli

1)

03.02.2011r.- 18.02.2011r przedłużona do

1. Kontrola     organizacji i prowadzenia rejestru umów w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach.

2. Kontrola zawierania przez Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach umów z kontrahentami, oparta o kryteria: legalności, celowości, rzetelności i gospodarności zawieranych umów. -Kontroli poddano umowy i dokumenty regulujące funkcjonowanie rejestru, w okresie od jego utworzenia t.j. od 4 stycznia 2010r. do 31.12.2010r.

 

PODSTAWA PRAWNA

Kontrola zarządcza problemowa typu wewnętrznego zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm).

 

25.02.2011r. 2)

28.02.2011r.- 4.03.2011r.

 

2

Problemowa kontrola zarządcza naprawy dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy w Chorzelach.

PODSTAWA PRAWNA

Kontrola zarządcza problemowa typu wewnętrznego zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

Referat Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, stanowisko pracy ds. nadzoru i utrzymania dróg gminnych.

Dodatkowo dokonano lustracji w terenie. Teren Miasta i Gminy Chorzele.

15.03. 2011r.- 22.03.2011r.

Kontroli poddano dokumentację, dotyczącą przeprowadzonych w 2010 roku modernizacji i napraw nawierzchni dróg gminnych. M.in. kontroli poddano dokumentację dotyczącą udzielonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczanie pospółki żwirowej na naprawę dróg gminnych żwirowych i gruntowych na terenie Miasta i Gminy Chorzele. Dodatkowo dokonano lustracji w terenie.

3

Kontrola jakości wykonania robót drogowych na terenie Miasta i Gminy Chorzele.

PODSTAWA PRAWNA

Zarządzenie nr 18/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia z 21.03.2011 roku w sprawie powołania Komisji ds. kontroli jakości wykonania robót drogowych na terenie Miasta i Gminy Chorzele.

Drogi gminne w obrębie Miasta Chorzele i na terenie Miasta i Gminy Chorzele:

1.  Miasto Chorzele: ulice- Cmentarna, Stara Targowica, Polna, Księżycowa, Bendowskiego, fragment drogi przy byłym Ośrodku Zdrowia w Chorzelach, droga dojazdowa do „Polo Marketu" w Chorzelach.

2.  Miasto i Gmina Chorzele:

21.03.2011r. -25.03.2011r.

Kontrolą objęto jakość wykonania robót i dokumentację dotyczącą przeprowadzonych w 2010 r. potrójnych, pojedynczych i poczwórnych utrwaleń nawierzchni dróg gminnych, w ramach zawartych umów.

 

 

drogi gminne w miejscowościach: Opaleniec, Łaz-Sosnówek, Zaręby, Bogdany Małe, Aleksandrowo, Rembielin, Zaręby Borek, Łazy Grabowo, Krukowo, Raszujka, Rawki.

 

 

4

Problemowa kontrola zarządcza decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

PODSTAWA PRAWNA

Kontrola wykonana w ramach kompleksowej planowanej kontroli Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach -zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póżn. zm.).

Referat Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, stanowisko pracy ds. rolnictwa

12.08.2011r- 29.10.2011r.

Kontroli poddano wydawanie w pierwszym półroczu 2011 roku decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w oparciu o kryteria legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.

5

Problemowa kontrola zarządcza wydawanych w pierwszym półroczu 2011 roku decyzji dotyczących wydawania decyzji i zezwoleń na stanowisku ds. handlu i działalności gospodarczej.

Referat Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, stanowisko pracy ds. handlu i działalności gospodarczej.

12.08.2011r- 29.10.2011r.

Kontroli poddano wydawanie w pierwszym półroczu 2011 roku decyzji dotyczących wpisu, zmiany i wykreślenia przedsiębiorców z Ewidencji Działalności Gospodarczej. Ponadto kontroli poddano wydawane w 2011 roku zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o kryteria legalności,

 

PODSTAWA PRAWNA

Kontrola wykonana w ramach kompleksowej planowanej kontroli Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.).

 

 

celowości, rzetelności i gospodarności.

6

Kontrola problemowa doraźna, remontu nawierzchni dróg na terenie Miasta i Gminy Chorzele.

PODSTAWA PRAWNA

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 104/2011 z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie powołania komisji ds. oszacowania jakości wykonanych robót na terenie Miasta i Gminy Chorzele.

Teren Miasta i Gminy Chorzele

10.11.2011r.

Kontroli poddano wykonanie nawierzchni dróg na terenie Miasta i Gminy Chorzele w ramach umowy nr 15/2009 z dnia 14.10.2009 roku w wybranych miejscowościach (Binduga, Nowa Wieś Zarębska, Aleksandrowo, Zaręby Podrzecze).

7

Kontrola problemowa jakości wykonania dróg

PODSTAWA PRAWNA

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 108/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania jakości i wykonania robót na terenie Gminy Chorzele.

Teren Miasta i Gminy Chorzele

16.11.2011r.

Kontrolą objęto jakość wykonania powierzchniowych utrwaleń dróg w miejscowościach: Zaręby Podrzecze, Binduga, Aleksandrowo, Opaleniec, Dąbrówka Ostrowska, Nowa Wieś Zarębska, Wólka Zdziwójska w celu stwierdzenia ewentualnych ubytków w nawierzchni wymagających napraw gwarancyjnych, w/w. prace zostały wykonywane w ramach umowy nr 15/2009 z dnia 14 października 2009 roku przez Spółkę Saldrog Sp. z o. o.

8

Kontrola zarządcza doraźna, Referatu Rozwoju Miasta i Gminy w Chorzelach.


PODSTAWA PRAWNA Kontrola Zarządcza, doraźna zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

Referat Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele

15.12.2012r.-16.12.2011r.

Kontrolą objęto prowadzenie i przechowywanie dokumentacji na poszczególnych stanowiskach pracy w Referacie Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrole ujęte w Planie kontroli zarządczej na 2011 rok dotyczące kontroli Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach w zakresie: przeprowadzanych w roku 2011 przez Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach postępowań o udzielenie zamówień publicznych; wydawania decyzji administracyjnych w oparciu o kryteria legalności, celowości, rzetelności i gospodarności we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu; kontroli budżetu Miasta i Gminy Chorzele, w zakresie zgodności realizacji z planem finansowym w 2011roku; spraw związanych z ustalaniem i poborem podatków i opłat lokalnych; ewidencjonowania i inwentaryzowania składników majątkowych w Urzędzie; realizacji zadań zleconych Gminie w oparciu o wybrane zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz kontrole przewidziane w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Chorzele t.j. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach, w Ośrodku Pomocy Społecznej, w Zespole Szkół w Krzynowłodze Wielkiej zostały przesunięte na kolejne okresy sprawozdawcze.

 

Sporządziła: Agnieszka Opalach

 

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2012-02-20
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2012-02-20 15:14
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 21 lipca 2024r. 06:42:12
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.