Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH

2012 ROK KADENCJA 2010-2014

NUMER UCHWAŁY

DOTYCZY

TREŚĆ

U c h w a ł a
Nr 129/XVI/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
9 stycznia 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-01-09

Krzysztof Szymaniak  (2011-02-03 08:25:15)

U c h w a ł a
Nr 130/XVII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
20 lutego 2012 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2012-2020  

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-02-20

Krzysztof Szymaniak  (2012-03-09 09:05:33)

U c h w a ł a
Nr 131/XVII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
20 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-02-20

Krzysztof Szymaniak  (2012-03-09 09:05:33)

U c h w a ł a
Nr 132/XVII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
20 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany w Statucie Gminy Chorzele  

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-02-20

Krzysztof Szymaniak  (2012-03-09 09:05:33)

U c h w a ł a
Nr 133/XVII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
20 lutego 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach przyjętego Uchwałą nr 165/XXIV/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 lutego 2009 roku  

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-02-20

Krzysztof Szymaniak  (2012-03-09 09:05:33)

U c h w a ł a
Nr 134/XVII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
20 lutego 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach  

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-02-20

Krzysztof Szymaniak  (2012-03-09 09:05:33)

U c h w a ł a
Nr 135/XVII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
20 lutego 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chorzelach  

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-02-20

Krzysztof Szymaniak  (2012-03-09 09:05:33)

U c h w a ł a
Nr 136/XVII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
20 lutego 2012 roku

w sprawie w sprawie zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły filialnej "Szkoła Podstawowa w Zarębach Filia w Łazie"  

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-02-20

Krzysztof Szymaniak  (2012-03-09 09:05:33)

U c h w a ł a
Nr 137/XVII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
20 lutego 2012 roku

w sprawie zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły filialnej "Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi Filia w Raszujce"  

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-02-20

Krzysztof Szymaniak  (2012-03-09 09:05:33)

U c h w a ł a
Nr 138/XVII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
20 lutego 2012 roku

w sprawie przyznania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia regulaminu na 2012 rok  

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-02-20

Krzysztof Szymaniak  (2012-03-09 09:05:33)

U c h w a ł a
Nr 139/XVII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
20 lutego 2012 roku

w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Bolesława Chrobrego w Zarębach  

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-02-20

Krzysztof Szymaniak  (2012-03-09 09:05:33)

U c h w a ł a
Nr 140/XVII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
20 lutego 2012 roku

w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-02-20

Krzysztof Szymaniak  (2012-03-09 09:05:33)

U c h w a ł a
Nr 141/XVII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
20 lutego 2012 roku

w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Chorzele   

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-02-20

Krzysztof Szymaniak  (2012-03-09 09:05:33)

U c h w a ł a
Nr 142/XVII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
20 lutego 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale nr 27/V/11 Rady Miejskiej w Chorzelachz dnia 17 lutego 2011 roku dotyczącej zarządzenia poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnegow drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso  

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-02-20

Krzysztof Szymaniak  (2012-03-09 09:05:33)

U c h w a ł a
Nr 143/XVII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
20 lutego 2012 roku

w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy w roku budżetowym 2013 środków stanowiących fundusz sołecki

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-02-20

Krzysztof Szymaniak  (2012-03-09 09:05:33)

U c h w a ł a
Nr 144/XVIII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
27 marca 2012 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2012-2020

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-03-27

Krzysztof Szymaniak  (2012-04-03 14:11:53)

U c h w a ł a
Nr 145/XVIII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
27 marca 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok   

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-03-27
Krzysztof Szymaniak  (2012-04-03 14:11:53)

U c h w a ł a
Nr 146/XVIII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
27 marca 2012 roku  
 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego   

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-03-27
Krzysztof Szymaniak  (2012-04-03 14:11:53)

U c h w a ł a
Nr 147/XVIII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
27 marca 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przekazania środków finansowych dla Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego  

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-03-27
Krzysztof Szymaniak  (2012-04-03 14:11:53)

U c h w a ł a
Nr 148/XVIII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
27 marca 2012 roku

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze  srodków budżetu Miasta i Gminy Chorzele dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania  

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-03-27
Krzysztof Szymaniak  (2012-04-03 14:11:53)

U c h w a ł a
Nr 149/XVIII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
27 marca 2012 roku

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chorzelach  

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-03-27
Krzysztof Szymaniak  (2012-04-03 14:11:53)

U c h w a ł a
Nr 150/XVIII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
27 marca 2012 roku

w sprawie likwidacji szkoły filialnej Szkoły Podstawowej w Zarębach Filia w Łazie wraz z oddziałem przedszkolnym  

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-03-27
Krzysztof Szymaniak  (2012-04-03 14:11:53)

U c h w a ł a
Nr 151/XVIII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
27 marca 2012 roku

w sprawie likwidacji szkoły filialnej Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi Filia w Raszujce wraz z oddziałem przedszkolnym  

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-03-27
Krzysztof Szymaniak  (2012-04-03 14:11:53)

U c h w a ł a
Nr 152/XVIII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
27 marca 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków na wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia regulaminu na 2012 rok

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-03-27
Krzysztof Szymaniak  (2012-04-03 14:11:53)

U c h w a ł a
Nr 153/XVIII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
27 marca 2012 roku

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Chorzele"

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-03-27
Krzysztof Szymaniak  (2012-04-03 14:11:53)

U c h w a ł a
Nr 154/XVIII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
27 marca 2012 roku

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach   

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-03-27
Krzysztof Szymaniak  (2012-04-03 14:11:53)

U c h w a ł a
Nr 155/XVIII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
27 marca 2012 roku  
 

w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości gruntowych  

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-03-27
Krzysztof Szymaniak  (2012-04-03 14:11:53)

U c h w a ł a
Nr 156/XVIII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
27 marca 2012 roku

w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową infrastruktury technicznej   

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-03-27
Krzysztof Szymaniak  (2012-04-03 14:11:53)

U c h w a ł a
Nr 157/XVIII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
27 marca 2012 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Chorzele do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytetu II - Przyśpiesznenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2 Rozwój e-usług pod nazwą: Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa informacyjnego "M@zowszanie"  

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-03-27
Krzysztof Szymaniak  (2012-04-03 14:11:53)

U c h w a ł a
Nr 158/XVIII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
27 marca 2012 roku

w sprawie poparcia przez Gminę Chorzele stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącego włączenia do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej podregionów województwa mazowieckiego 

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-03-27
Krzysztof Szymaniak  (2012-04-03 14:11:53)

 

U c h w a ł a
Nr 159/XIX/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
26 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2012-2020   

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-04-26
Krzysztof Szymaniak  (2012-05-21 13:54:12)
 

 

U c h w a ł a
Nr 160/XIX/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
26 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok   

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-04-26
Krzysztof Szymaniak  (2012-05-21 13:54:12)

U c h w a ł a
Nr 161/XIX/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
26 kwietnia 2012 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego 

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-04-26
Krzysztof Szymaniak  (2012-05-21 13:54:12)

U c h w a ł a
Nr 162/XIX/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
26 kwietnia 2012 roku

w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miassta i Gminy Chorzele 2012  

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-04-26
Krzysztof Szymaniak  (2012-05-21 13:54:12)

U c h w a ł a
Nr 163/XIX/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
26 kwietnia 2012 roku

w sprawie przystąpienia do realizacji  projektu systemowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2012-2014 

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-04-26
Krzysztof Szymaniak  (2012-05-21 13:54:12)

U c h w a ł a
Nr 164/XIX/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
26 kwietnia 2012 roku  
 

zmieniajaca uchwałę w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli   

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-04-26
Krzysztof Szymaniak  (2012-05-21 13:54:12)

U c h w a ł a
Nr 165/XIX/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
26 kwietnia 2012 roku  
 
 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji szkoły filialnej Szkoły Podstawowej w Zarębach Filia w Łazie wraz z oddziałem przedszkolnym 

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-04-26
Krzysztof Szymaniak  (2012-05-21 13:54:12)

U c h w a ł a
Nr 166/XIX/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
26 kwietnia 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji szkoły filialnej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi Filia w Raszujce wraz z oddziałem przedszkolnym  

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-04-26
Krzysztof Szymaniak  (2012-05-21 13:54:12)

U c h w a ł a
Nr 167/XIX/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
26 kwietnia 2012 roku

zmieniająca uchwałę nr 36/VI/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz ich stawek procentowych stosowanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Chorzele   

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-04-26
Krzysztof Szymaniak  (2012-05-21 13:54:12)

U c h w a ł a
Nr 168/XIX/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
26 kwietnia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-04-26
Krzysztof Szymaniak  (2012-05-21 13:54:12)

U c h w a ł a
Nr 169/XIX/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
26 kwietnia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Przasnyskiego 

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-04-26
Krzysztof Szymaniak  (2012-05-21 13:54:12)

U c h w a ł a
Nr 170/XIX/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
26 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały 153/XVII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Chorzele 

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-04-26
Krzysztof Szymaniak  (2012-05-21 13:54:12)

U c h w a ł a
Nr 171/XX/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
8 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chorzele za 2011 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chorzele za 2011 rok.

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-06-08
Krzysztof Szymaniak  (2012-06-14 13:20:39)

U c h w a ł a
Nr 172/XX/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
8 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele za 2011 rok.

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-06-08
Krzysztof Szymaniak  (2012-06-14 13:20:39)

U c h w a ł a
Nr 173/XX/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
8 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2012-2020

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-06-08
Krzysztof Szymaniak  (2012-06-14 13:20:39)

U c h w a ł a
Nr 174/XX/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
8 czerwca 2012 roku  
 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok   

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-06-08
Krzysztof Szymaniak  (2012-06-14 13:20:39)

U c h w a ł a
Nr 175/XX/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
8 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Chorzele za 2011 rok  

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-06-08
Krzysztof Szymaniak  (2012-06-14 13:20:39)

U c h w a ł a
Nr 176/XX/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
8 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2011 rok.  

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-06-08
Krzysztof Szymaniak  (2012-06-14 13:20:39)

U c h w a ł a
Nr 177/XX/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
8 czerwca2012 roku

w sprawie powołania Komisji Statutowej   

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-06-08
Krzysztof Szymaniak  (2012-06-14 13:20:39)

U c h w a ł a
Nr 178/XX/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
8 czerwca 2012 roku

w sprawie zmian w Statucie Gminy Chorzele

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-06-08
Krzysztof Szymaniak  (2012-06-14 13:20:39)

U c h w a ł a
Nr 179/XX/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
8 czerwca 2012 roku

w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzele

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-06-08
Krzysztof Szymaniak  (2012-06-14 13:20:39)

U c h w a ł a
Nr 180/XX/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
8 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia "Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla Miasta i Gminy Chorzele /SEAP/"

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-06-08
Krzysztof Szymaniak  (2012-06-14 13:20:39)

U c h w a ł a
Nr 181/XX/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
8 czerwca 2012 roku

w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, lub gminę. 

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-06-08
Krzysztof Szymaniak  (2012-06-14 13:20:39)

U c h w a ł a
Nr 182/XXI/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
5 sierpnia 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2012-2020

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-08-05
Krzysztof Szymaniak (2012-08-13 08:54:12)

U c h w a ł a
Nr 183/XXI/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
5 sierpnia 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-08-05
Krzysztof Szymaniak (2012-08-13 08:54:12)

U c h w a ł a
Nr 184/XXI/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
5 sierpnia 2012 roku

w sprawie ustanowienia herbu, flagi i baneru Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-08-05
Krzysztof Szymaniak (2012-08-13 08:54:12)

U c h w a ł a
Nr 185/XXI/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
5 sierpnia 2012 roku

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-08-05
Krzysztof Szymaniak (2012-08-13 08:54:12)

U c h w a ł a
Nr 186/XXI/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
5 sierpnia 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 166/XXIV/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 lutego 2009 roku (z późn.zm) w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Chorzele na lata 2009-2016"   

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-08-05
Krzysztof Szymaniak (2012-08-13 08:54:12)

U c h w a ł a
Nr 187/XXI/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
5 sierpnia 2012 roku

zmieniająca uchwałę nr 179/XX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzele.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-08-05
Krzysztof Szymaniak (2012-08-13 08:54:12)

U c h w a ł a
Nr 188/XXI/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
5 sierpnia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego żołnieży Polskiej Organizacji Wojskowej z sekcji w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-08-05
Krzysztof Szymaniak (2012-08-13 08:54:12)

U c h w a ł a
Nr 189/XXI/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
5 sierpnia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Chorzele.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-08-05
Krzysztof Szymaniak (2012-08-13 08:54:12)

U c h w a ł a
Nr 190/XXI/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
5 sierpnia 2012 roku

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zarębach zlokalizowanego w miejscowości Łaz.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-08-05
Krzysztof Szymaniak (2012-08-13 08:54:12)

U c h w a ł a
Nr 191/XXII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
27 września 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2012-2020

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-09-27
Krzysztof Szymaniak (2012-10-10 11:48:23)

U c h w a ł a
Nr 192/XXII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
27 września 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-09-27
Krzysztof Szymaniak (2012-10-10 11:48:23)

U c h w a ł a
Nr 193/XXII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
27 września 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-09-27
Krzysztof Szymaniak (2012-10-10 11:48:23)

U c h w a ł a
Nr 194/XXII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
27 września 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Przasnyskim w sprawie współfinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Miasta i Gminy Chorzele.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-09-27
Krzysztof Szymaniak (2012-10-10 11:48:23)

U c h w a ł a
Nr 195/XXII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
27 września 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Chorzeke przyjętego uchwałą nr 74/VIII/03 Rady Gminy w Chorzelach z dnia 22 sierpnia 2003 roku

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-09-27
Krzysztof Szymaniak (2012-10-10 11:48:23)

U c h w a ł a
Nr 196/XXII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
27 września 2012 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Używania symboli Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-09-27
Krzysztof Szymaniak (2012-10-10 11:48:23)

U c h w a ł a
Nr 197/XXII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
27 września 2012 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-09-27
Krzysztof Szymaniak (2012-10-10 11:48:23)

U c h w a ł a
Nr 198/XXII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
27 września 2012 roku

w sprawie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osób i rodzin znajdujących sie w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej w ramach realizacji wieloletniego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" w Mieście i Gminie Chorzele  

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-09-27
Krzysztof Szymaniak (2012-10-10 11:48:23)

U c h w a ł a
Nr 199/XXII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
27 września 2012 roku

w sprawie zmiany uchwału nr 15/III/06 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia "Rugulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Chorzele". 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-09-27
Krzysztof Szymaniak (2012-10-10 11:48:23)

U c h w a ł a
Nr 200/XXII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
27 września 2012 roku

w sprawie zniesienia ochrony pomnika przyrody

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-09-27
Krzysztof Szymaniak (2012-10-10 11:48:23)

U c h w a ł a
Nr 201/XXII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
27 września 2012 roku

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i ustaleniu stawki opłaty za pojemnik

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-09-27
Krzysztof Szymaniak (2012-10-10 11:48:23)

U c h w a ł a
Nr 202/XXII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
27 września 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-09-27
Krzysztof Szymaniak (2012-10-10 11:48:23)

U c h w a ł a
Nr 203/XXII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
27 września 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-09-27
Krzysztof Szymaniak (2012-10-10 11:48:23)

U c h w a ł a
Nr 204/XXII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
27 września 2012 roku

w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych i lokali na okres dłuższy niż 3 lata

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-09-27
Krzysztof Szymaniak (2012-10-10 11:48:23)

U c h w a ł a
Nr 205/XXII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
27 września 2012 roku

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Chorzele miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-09-27
Krzysztof Szymaniak (2012-10-10 11:48:23)

U c h w a ł a
Nr 206/XXII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
27 września 2012 roku

zmieniająca uchwałę nr 141/XVII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia siecie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Chorzele  

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-09-27
Krzysztof Szymaniak (2012-10-10 11:48:23)

U c h w a ł a
Nr 207/XXII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
27 września 2012 roku

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-09-27
Krzysztof Szymaniak (2012-10-10 11:48:23)

U c h w a ł a
Nr 208/XXII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
27 września 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu pt. "Nauka i zabawa z indywidualizacją to naprawde działa" o nr 1/POKL/9.1.2/2012 dla Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia  i kompetencji w regionach" Działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych  w systemie oświaty"  Poddziałania  9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-09-27
Krzysztof Szymaniak (2012-10-10 11:48:23)

U c h w a ł a
Nr 209/XXII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
27 września 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu gminy Chorzele przez zamieszczenie go w cyklu pocztówek promujących Gminę Chorzele w ramach projektu realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Chorzel

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-09-27
Krzysztof Szymaniak (2012-10-10 11:48:23)

U c h w a ł a
Nr 210/XXIII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
26 października 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2012-2020  

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-10-26
Krzysztof Szymaniak (2012-11-08 08:50:15)

U c h w a ł a
Nr 211/XXIII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
26 października 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.  

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-10-26
Krzysztof Szymaniak (2012-11-08 08:50:15)

U c h w a ł a
Nr 212/XXIII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
26 października 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przekazania środków finansowych dla Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-10-26
Krzysztof Szymaniak (2012-11-08 08:50:15)

U c h w a ł a
Nr 213/XXIII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
26 października 2012 roku

w sprawie podziału Miasta i Gminy Chorzele na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym  

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-10-26
Krzysztof Szymaniak (2012-11-08 08:50:15)

U c h w a ł a
Nr 214/XXIII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
26 października 2012 roku

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-10-26
Krzysztof Szymaniak (2012-11-08 08:50:15)

U c h w a ł a
Nr 215/XXII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
26 października 2012 roku

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-10-26
Krzysztof Szymaniak (2012-11-08 08:50:15)

U c h w a ł a
Nr 216/XXIII/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
26 października 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-10-26
Krzysztof Szymaniak (2012-11-08 08:50:15)

U c h w a ł a
Nr 217/XXIV/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
14 listopada 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2012-2020

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-11-14
Krzysztof Szymaniak (2012-11-22 08:53:48)

U c h w a ł a
Nr 218/XXIV/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
14 listopada 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-11-14
Krzysztof Szymaniak (2012-11-22 08:53:48)

U c h w a ł a
Nr 219/XXV/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
30 listopada 2012 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-11-30
Krzysztof Szymaniak (2012-12-07 14:53:14)

U c h w a ł a
Nr 220/XXV/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
30 listopada 2012 roku

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-11-30
Krzysztof Szymaniak (2012-12-07 14:53:14)

U c h w a ł a
Nr 221/XXV/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
30 listopada 2012 roku

w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatki: od nieruchomości, rolny oraz leśny.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-11-30
Krzysztof Szymaniak (2012-12-07 14:53:14)

U c h w a ł a
Nr 222/XXV/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
30 listopada 2012 roku

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Chorzele w ramach pomocy de minimis

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-11-30
Krzysztof Szymaniak (2012-12-07 14:53:14)

U c h w a ł a
Nr 223/XXV/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
30 listopada 2012 roku

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-11-30
Krzysztof Szymaniak (2012-12-07 14:53:14)

U c h w a ł a
Nr 224/XXV/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
30 listopada 2012 roku

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-11-30
Krzysztof Szymaniak (2012-12-07 14:53:14)

U c h w a ł a
Nr 225/XXV/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
30 listopada 2012 roku

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-11-30
Krzysztof Szymaniak (2012-12-07 14:53:14)

U c h w a ł a
Nr 226/XXV/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
30 listopada 2012 roku

w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańczy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-11-30
Krzysztof Szymaniak (2012-12-07 14:53:14)
)

U c h w a ł a
Nr 227/XXV/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
30 listopada 2012 roku

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych  Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Chorzele.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-11-30
Krzysztof Szymaniak (2012-12-07 14:53:14)

U c h w a ł a
Nr 228/XXV/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
30 listopada 2012 roku

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dla uzdolnionych uczniów w Gminie Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-11-30
Krzysztof Szymaniak (2012-12-07 14:53:14)

U c h w a ł a
Nr 229/XXV/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
30 listopada 2012 roku

w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Chorzele z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-11-30
Krzysztof Szymaniak (2012-12-07 14:53:14)

U c h w a ł a
Nr 230/XXV/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
30 listopada 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-11-30
Krzysztof Szymaniak (2012-12-07 14:53:14)

U c h w a ł a
Nr 231/XXVI/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
28 grudnia 2012 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2013-2020

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-12-28
Krzysztof Szymaniak (2013-01-04 12:03:27)

  U c h w a ł a
Nr 232/XXVI/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-12-28
Krzysztof Szymaniak (2013-01-04 12:03:27)

  U c h w a ł a
Nr 233/XXVI/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 grudnia 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2012-2020

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-12-28
Krzysztof Szymaniak (2013-01-04 12:03:27)

U c h w a ł a
Nr 234/XXVI/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 grudnia 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-12-28
Krzysztof Szymaniak (2013-01-04 12:03:27)

U c h w a ł a
Nr 235/XXVI/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 grudnia 2012 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Chorzele do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cites"

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-12-28
Krzysztof Szymaniak (2013-01-04 12:03:27)

U c h w a ł a
Nr 236/XXVI/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 grudnia 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 201/XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i ustaleniu stawki opłaty za pojemnik

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-12-28
Krzysztof Szymaniak (2013-01-04 12:03:27)

U c h w a ł a
Nr 237/XXVI/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 grudnia 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-12-28
Krzysztof Szymaniak (2013-01-04 12:03:27)

U c h w a ł a
Nr 238/XXVI/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 grudnia 2012 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-12-28
Krzysztof Szymaniak (2013-01-04 12:03:27)

U c h w a ł a
Nr 239/XXVI/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 grudnia 2012 roku

w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości gruntowych

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-12-28
Krzysztof Szymaniak (2013-01-04 12:03:27)

U c h w a ł a
Nr 240/XXVI/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 grudnia 2012 roku

w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Ogrodowej 7 w Chorzelach dla Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-12-28
Krzysztof Szymaniak (2013-01-04 12:03:27)

U c h w a ł a
Nr 241/XXVI/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 grudnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie CHorzele na 2013 rok

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-12-28
Krzysztof Szymaniak (2013-01-04 12:03:27)

U c h w a ł a
Nr 242/XXVI/12
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 grudnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chorzele na 2013 rok.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-12-28
Krzysztof Szymaniak (2013-01-04 12:03:27)

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2012-02-03
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2012-02-03 08:27
Modyfikacja Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2013-01-04 12:15
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 15 czerwca 2024r. 16:56:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.