WYKAZ PRZEPROWADZONYCH KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W 2007 ROKU

Lp.

NAZWA KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI

TEMATYKA KONTROLI

TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI

1.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRZYNOWŁODZE WIELKIEJ

1.      5 % wydatków jednostki w latach 2005-2006

2.     wykonanie zaleceń pokontrolnych

22.01 do 25.01.2007

2.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHORZELACH

1.     5 % wydatków jednostki w latach 2005-2006

2.     wykonanie zaleceń pokontrolnych

06.02 do 09.02.2007

3.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHORZELACH

1.    kontrola finansowa w zakresie zrealizowanych przez ZGKiM w Chorzelach dochodów i wydatków w 2006 r. oraz w roku bieżącym

2.    realizacja zadań statutowych

3.    wykonanie zaleceń pokontrolnych

23.02 do 13.03.2007

4.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W POŚCIENIU WSI

1.    5 % wydatków jednostki w latach 2005-2006

2.    wykonanie zaleceń pokontrolnych

27.03 do 03.04.2007

5.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHORZELACH

1.    5 % wydatków jednostki w roku 2006

2.    wykonanie zaleceń pokontrolnych

3.    realizacja zadań statutowych

25.04 do 04.05.2007

6.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CHORZELACH

1.    5 % wydatków jednostki w roku 2006

2.    wykonanie zaleceń pokontrolnych

31.05. do 04.06.2007

7.

OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W CHORZELACH

1.    5 % wydatków jednostki w roku 2006

2.    wykonanie zaleceń pokontrolnych

3.    realizacja zadań statutowych

25.06. do 02.07.2007

8.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHORZELACH

Kontrola doraźna – prawidłowość pobranych opłat targowych od osób handlujących na targowisku miejskim w Chorzelach w dniu 19.07.2007 r.

19.07.2007

9.

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W CHORZELACH

1.    5 % wydatków jednostki w okresie 01.07.2006 r. do 31.12.2006 r.

2.    wykonanie zaleceń pokontrolnych

3.    realizacja zadań statutowych

25.07. do 30.07.2007

10.

PUBLICZNE GIMNAZJUM W CHORZELACH

1.    5 % wydatków jednostki w roku 2006

2.    wykonanie zaleceń pokontrolnych

05.10. do 11.10.2007

11.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZARĘBACH

1.    5 % wydatków jednostki w roku 2006

2.    wykonanie zaleceń pokontrolnych

07.11. do 14.11.2007

12.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRUKOWIE

1.    5 % wydatków jednostki w roku 2006

2.    wykonanie zaleceń pokontrolnych

26.11. do 28.11.2007

 

Protokoły i ewentualne zalecenia z w/w kontroli znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy Chorzele pokój Nr 9

 

Informację przygotowała:
Agnieszka Sieruta – inspektor do spraw kontroli wewnętrznej i kadr

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2010-04-09
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2010-04-09 09:40