Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE

2009 rok

NUMER ZARZĄDZENIA

DOTYCZY

TREŚĆ

Zarządzenie
Nr 01/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 02 stycznia 2009

w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie

nr 01/2009

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-01-02
Krzysztof Szymaniak  (2008-02-24 11:06:12)

Zarządzenie
Nr 02/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 02 stycznia 2009

w sprawie ustalenia wysokości należności z tytułu zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

Zarządzenie

nr 02/2009

 

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-01-02
Krzysztof Szymaniak  (2008-02-24 11:06:12)

Zarządzenie
Nr 03/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 08 stycznia 2009

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie

nr 03/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-01-07
Krzysztof Szymaniak  (2008-02-24 11:06:12)

Zarządzenie
Nr 04/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 08 stycznia 2009

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie

nr 04/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-01-08
Krzysztof Szymaniak  (2008-02-24 11:06:12)

Zarządzenie
Nr 05/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 12 stycznia 2009

W sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach regulaminu okresowej oceny pracowników

Zarządzenie

nr 05/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-01-14
Krzysztof Szymaniak  (2008-02-29 09:20:35)

Zarządzenie
Nr 06/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 14 stycznia 2009

w sprawie Układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie

nr 06/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-01-14
Krzysztof Szymaniak  (2008-02-29 09:20:35)

Zarządzenie
Nr 07/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 14 stycznia 2009

w sprawie zmiany uchwału budżetowej na 2009 rok 

Zarządzenie

nr 07/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-01-14
Krzysztof Szymaniak  (2008-02-24 11:06:12)

Zarządzenie
Nr 08/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 22 stycznia 2009

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 r.

Zarządzenie

nr 08/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-01-22
Krzysztof Szymaniak  (2008-02-24 11:06:12)

Zarządzenie
Nr 09/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 30 stycznia 2009

w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.

Zarządzenie

nr 09/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-01-30
Krzysztof Szymaniak  (2008-02-24 11:06:12)

Zarządzenie
Nr 10/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 30 stycznia 2009

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 8/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie

nr 10/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-01-02
Krzysztof Szymaniak  (2008-02-24 11:06:12)

Zarządzenie
Nr 11/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 20 lutego 2009

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie

nr 11/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-02-20
Krzysztof Szymaniak  (2008-03-30 10:55:02)

Zarządzenie
Nr 12/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 27 lutego 2009

w sprawie zmiany uchwały bodżetowej na 2009 rok

Zarządzenie

nr 12/2009

 

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-02-27
Krzysztof Szymaniak  (2008-03-30 10:55:02)

Zarządzenie
Nr 13/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 27 lutego 2009

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie

nr 13/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-02-27
Krzysztof Szymaniak  (2008-03-30 10:55:02)

Zarządzenie
Nr 14/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 9 marca 2009

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o pzyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Zarządzenie

nr 14/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-03-09
Krzysztof Szymaniak  (2008-03-30 10:55:02)

Zarządzenie
Nr 15/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 10 marca 2009

W sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w dodze bezprzetargowej jego najemcy

Zarządzenie

nr 15/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-03-10
Krzysztof Szymaniak  (2008-03-30 10:55:02)

Zarządzenie
Nr 16/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 13 marca 2009

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie

nr 16/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-03-13
Krzysztof Szymaniak  (2008-03-30 10:55:02)

Zarządzenie
Nr 17/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 16 marca 2009

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

Zarządzenie

nr 17/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-03-16
Krzysztof Szymaniak  (2008-03-30 10:55:02)

Zarządzenie
Nr 18/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 19 marca 2009

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleniana świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

Zarządzenie

nr 18/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-03-19
Krzysztof Szymaniak  (2008-03-30 10:55:02)

Zarządzenie
Nr 19/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 31 marca 2009

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie

nr 19/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-03-31
Krzysztof Szymaniak  (2009-05-12 09:53:44)

Zarządzenie
Nr 20/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 31 marca 2009

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

Zarządzenie

nr 20/2009

 

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-03 -31
Krzysztof Szymaniak  (2009-05-12 09:53:44)

Zarządzenie
Nr 21/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 31 marca 2009

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie

nr 21/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-03-31
Krzysztof Szymaniak  (2009-05-12 09:53:44)

Zarządzenie
Nr 22/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 01 kwietnia 2009

w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie

nr 22/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-04-01
Krzysztof Szymaniak  (2009-05-12 09:53:44)

Zarządzenie
Nr 23/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 06 kwietnia 2009

W sprawie zniszczenia pieczęci nagłówkowych

Zarządzenie

nr 23/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-04-06
Krzysztof Szymaniak  (2009-05-12 09:53:44)

Zarządzenie
Nr 24/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 06 kwietnia 2009

w sprawie maksymalnego miesięcznegoi wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległoch gminie Chorzele - wydane na podstawie art. 39 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz 1458)

Zarządzenie

nr 24/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-04-06
Krzysztof Szymaniak  (2009-05-12 09:53:44)

Zarządzenie
Nr 25/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 24 kwietnia 2009

w sprawie wprowadzenia zmian w
Zarządzeniu nr 19/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok. 

Zarządzenie

nr 25/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-04-24
Krzysztof Szymaniak  (2009-05-12 09:53:44)

Zarządzenie
Nr 26/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 24 kwietnia 2009

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 20/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.

Zarządzenie

nr 26/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-04-24
Krzysztof Szymaniak  (2009-05-12 09:53:44)

Zarządzenie
Nr 27/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 30 kwietnia 2009

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie

nr 27/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-04-30
Krzysztof Szymaniak  (2009-05-12 09:53:44)

Zarządzenie
Nr 28/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 30 kwietnia 2009

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Chorzele za I kwartał 2009 roku

Zarządzenie

nr 28/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-04-30
Krzysztof Szymaniak  (2009-05-12 09:53:44)

Zarządzenie
Nr 29/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 06 maja 2009

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 21/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie

nr 29/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-05-06
Krzysztof Szymaniak  (2009-05-12 09:53:44)  

Zarządzenie
Nr 30/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 6 maja 2009

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Chorzele za 2008 rok.

Zarządzenie

nr 30/2009

 

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-05-06
Krzysztof Szymaniak  (2009-05-12 09:53:44)

Zarządzenie
Nr 31/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 12 maja 2009

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie

nr 31/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-05-12
Krzysztof Szymaniak  (2009-05-12 11:06:12)

Zarządzenie
Nr 32/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 08 maja 2009

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.

Zarządzenie

nr 32/2009

 

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-05-08
Krzysztof Szymaniak  (2009-05-12 11:06:12)

Zarządzenie
Nr 33/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 08 maja 2009

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 r.

Zarządzenie

nr 33/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-05-08
Krzysztof Szymaniak  (2009-05-12 11:06:12)

Zarządzenie
Nr 34/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 15 maja 2009

w sprawie zmiany harmonogramu kontroli wewnętrznej na rok 2009

Zarządzenie

nr 34/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-05-15
Krzysztof Szymaniak  (2009-07-14 10:12:54)

Zarządzenie
Nr 35/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 19 maja 2009

W sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie

nr 35/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-05-19
Krzysztof Szymaniak  (2009-07-14 10:12:54)

Zarządzenie
Nr 36/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 29 maja 2009

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.

Zarządzenie

nr 36/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-05-29
Krzysztof Szymaniak  (2009-07-14 10:12:54)

Zarządzenie
Nr 37/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 29 maja 2009

w sprawie wpowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009r.

Zarządzenie

nr 37/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-05-29
Krzysztof Szymaniak  (2009-07-14 10:12:54)

Zarządzenie
Nr 38/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 1 czerwca 2009

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych pzeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

Zarządzenie

nr 38/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-06-01
Krzysztof Szymaniak  (2009-07-14 10:12:54)

Zarządzenie
Nr 39/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 4 czerwca 2009

w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej

Zarządzenie

nr 39/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-06-04
Krzysztof Szymaniak  (2009-07-14 10:12:54)

Zarządzenie
Nr 40/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 4 czerwca 2009

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w którym znajduje się lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej jego najemcy

Zarządzenie

nr 40/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-06-04
Krzysztof Szymaniak  (2009-07-14 10:12:54)

Zarządzenie
Nr 41/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 8 czerwca 2009

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

Zarządzenie

nr 41/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-06-08
Krzysztof Szymaniak  (2009-07-14 10:12:54)

Zarządzenie
Nr 42/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 8 czerwca 2009

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie

nr 42/2009

 

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-06-08
Krzysztof Szymaniak  (2009-07-14 10:12:54)

Zarządzenie
Nr 43/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 16 czerwca 2009

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

Zarządzenie

nr 43/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-06-16
Krzysztof Szymaniak  (2009-07-14 10:12:54)

Zarządzenie
Nr 44/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 22 czerwca 2009

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej

Zarządzenie

nr 44/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-06-22
Krzysztof Szymaniak  (2009-07-14 10:12:54)

Zarządzenie
Nr 45/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 25 czerwca 2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert

Zarządzenie

nr 45/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-06-25
Krzysztof Szymaniak  (2009-07-14 10:12:54)

Zarządzenie
Nr 46/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 30 czerwca 2009

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie

nr 46/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-06-30
Krzysztof Szymaniak  (2009-07-14 10:12:54)

Zarządzenie
Nr 47/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 30 czerwca 2009

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

Zarządzenie

nr 47/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-06-30
Krzysztof Szymaniak  (2009-07-14 10:12:54)

Zarządzenie
Nr 48/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 30 czerwca 2009

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie

nr 48/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-06-30
Krzysztof Szymaniak  (2009-07-14 10:12:54)

Zarządzenie
Nr 49/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 1 lipca 2009

w sprawie powierzenia funkcji dyrektora

Zarządzenie

nr 49/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-07-01
Krzysztof Szymaniak  (2009-07-14 10:12:54)

Zarządzenie
Nr 50/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 1 lipca 2009

w sprawie powierzenia funkcji dyrektora

Zarządzenie

nr 50/2009

 

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-07 -01
Krzysztof Szymaniak  (2009-07-14 10:12:54)

Zarządzenie
Nr 51/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 1 lipca 2009

w sprawie powierzenia funkcji dyrektora

Zarządzenie

nr 51/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-07-01
Krzysztof Szymaniak  (2009-07-14 10:12:54)

Zarządzenie
Nr 52/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 16 lipca 2009

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli zawarcia umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników

Zarządzenie

nr 52/2009

 

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-07-16
Krzysztof Szymaniak  (2009-09-02 09:49:02)

Zarządzenie
Nr 53/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 20 lipca 2009

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w gminie Chorzele i ustalenia regulaminu.  

Zarządzenie

nr 53/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-07-20
Krzysztof Szymaniak  (2009-09-02 09:49:02)

Zarządzenie
Nr 54/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 23 lipca 2009

w sprawie powołania Komisji do dokonania przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową w zakresie przedłużenia okresów ochrony oraz znoszenie klauzuli tajności

Zarządzenie

nr 54/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-07-23
Krzysztof Szymaniak  (2009-09-02 09:49:02)

Zarządzenie
Nr 55/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 23 lipca 2009

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie

nr 55/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-07-23
Krzysztof Szymaniak  (2009-09-02 09:49:02)

Zarządzenie
Nr 56/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 24 lipca 2009

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót wykonanych w ramach zadania "Żwirowanie dróg gminnych we wsiach: Rzodkiewnica, Brzeski-Kołaki, Rembielin, Raszujka, Dzierzęga Nadbory, Krukowo-Binduga, Pruskołęka-Łaz, Krukowo"

Zarządzenie

nr 56/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-07-24
Krzysztof Szymaniak  (2009-09-02 09:49:02)

Zarządzenie
Nr 57/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 30 lipca 2009

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie

nr 57/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-07-30
Krzysztof Szymaniak  (2009-09-02 09:49:02)

Zarządzenie
Nr 58/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 30 lipca 2009

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Chorzele za II kwartał 2009 roku.

Zarządzenie

nr 58/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-07-30
Krzysztof Szymaniak  (2009-09-02 09:49:02)

Zarządzenie
Nr 59/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 3 sierpnia 2009

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

Zarządzenie

nr 59/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-08-03
Krzysztof Szymaniak  (2009-09-02 09:49:02)

Zarządzenie
Nr 60/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 3 sierpnia 2009

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Ekspertów Komisji Egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w gminie Chorzele

Zarządzenie

nr 60/2009

 

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-08- 03
Krzysztof Szymaniak  (2009-09-02 09:49:02)

Zarządzenie
Nr 61/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 6 sierpnia 2009

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie

nr 61/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-08-06
Krzysztof Szymaniak  (2009-09-02 09:49:02)

Zarządzenie
Nr 62/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 13 sierpnia 2009

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ich najemcom

Zarządzenie

nr 62/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-08-13
Krzysztof Szymaniak  (2009-09-02 09:49:02)

Zarządzenie
Nr 63/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 20 sierpnia 2009

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Chorzele za I półrocze 2009

Zarządzenie

nr 63/2009

 

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-08 -20  
Krzysztof Szymaniak  (2009-09-02 09:49:02)

Zarządzenie
Nr 64/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 31 sierpnia 2009

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009r.

Zarządzenie

nr 64/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-08 -31    
Krzysztof Szymaniak  (2009-09-02 09:49:02)

Nr 65/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
3 września 2009

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie

nr 65/2009

 

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-09-03
Krzysztof Szymaniak  (2009-09-03 14:15:02)

Zarządzenie
Nr 66/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
4 września 2009

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych związanych z przebudową ulicy 11 Listopada w mieście Chorzele

Zarządzenie

nr 66/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-09-04
Krzysztof Szymaniak  (2009-11-03 11:56:22)

Zarządzenie
Nr 67/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
18 września 2009

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Zarządzenie

nr 67/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-09-18
Krzysztof Szymaniak  (2009-11-03 11:56:22)

Zarządzenie
Nr 68/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
21 września 2009

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.

Zarządzenie

nr 68/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-09-21
Krzysztof Szymaniak  (2009-11-03 11:56:22)

Zarządzenie
Nr 69/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
21 września 2009

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie

nr 69/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-09-21
Krzysztof Szymaniak  (2009-11-03 11:56:22)

Zarządzenie
Nr 70/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia
30 września 2009

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie

nr 70/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-09-30
Krzysztof Szymaniak  (2009-11-03 11:56:22)

Zarządzenie
Nr 71/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 1 października 2009

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 47/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 11 lipca 2008r. w sprawie dostarczania pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Chorzele środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz ustalenia stanowisk, na których dopuszcza się używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego 

Zarządzenie

nr 71/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-10-30
Krzysztof Szymaniak  (2009-11-03 11:56:22)

Zarządzenie
Nr 72/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 9 
października 2009

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.

Zarządzenie

nr 72/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-10-09
Krzysztof Szymaniak  (2009-11-03 11:56:22)

Zarządzenie
Nr 73/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
9 października 2009

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie

nr 73/2009

 

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-10- 09
Krzysztof Szymaniak  (2009-11-03 11:56:22)

Zarządzenie
Nr 74/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
20 października 2009

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 72/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 9 pażdziernika 2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r.

Zarządzenie

nr 74/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-10-20
Krzysztof Szymaniak  (2009-11-03 11:56:22)

Zarządzenie
Nr 75/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 20 października 2009

w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 73/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 9 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok 

Zarządzenie

nr 75/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-10-20
Krzysztof Szymaniak  (2009-11-03 11:56:22)

Zarządzenie
Nr 76/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
22 października 2009

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie

nr 76/2009

 

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-10 -22    
Krzysztof Szymaniak  (2009-11-03 11:56:22)

Zarządzenie
Nr 77/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
27 października 2009

w sprawie powołania Komisji do przepowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych związanych z Modenizacją drogi dojazdowej do grunów rolnych na terenie wsi Pruskołęka

Zarządzenie

nr 77/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-10 -27       
Krzysztof Szymaniak  (2009-11-03 11:56:22)

Zarządzenie
Nr 78/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
30 października 2009

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2009 roku

Zarządzenie

nr 78/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-10 -30    
Krzysztof Szymaniak  (2009-11-03 11:56:22)

Zarządzenie
Nr 79/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
30 października 2009

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.

Zarządzenie

nr 79/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-10-30
Krzysztof Szymaniak  (2009-11-03 11:56:22)

Zarządzenie
Nr 80/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia
30 paździenika 2009

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie

nr 80/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-10-30
Krzysztof Szymaniak  (2009-11-03 11:56:22)

Zarządzenie
Nr 81/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 9 listopada 2009

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.

Zarządzenie

nr 81/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-11-09
Krzysztof Szymaniak  (2009-12-29 08:06:34)

Zarządzenie
Nr 82/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 9 
listopada 2009

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 r.

Zarządzenie

nr 82/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-11-09
Krzysztof Szymaniak  (2009-12-29 08:06:34)

Zarządzenie
Nr 83/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
9 listopada 2009

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do spzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie

nr 83/2009

 

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-11- 09
Krzysztof Szymaniak  (2009-12-29 08:06:34)

Zarządzenie
Nr 84/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
12 listopada 2009

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2010

Zarządzenie

nr 84/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-11-12
Krzysztof Szymaniak  (2009-12-29 08:06:34)

Zarządzenie
Nr 85/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
12 listopada 2009

w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia

Zarządzenie

nr 85/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-11-12
Krzysztof Szymaniak  (2009-12-29 08:06:34)

Zarządzenie
Nr 86/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
26 listopada 2009

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego obót związanych z realizacją zadania "Przebudowa dróg gminnych: Zaręby Podrzecze, Binduga, Aleksandrowo, Opaleniec, Dąbrówka Ostrowska, Nowa Wieś Zarębska, Wólka Zdziwójska" 

Zarządzenie

nr 86/2009

 

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-11 -26       
Krzysztof Szymaniak  (2009-12-29 08:06:34)

Zarządzenie
Nr 87/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
27 listopada 2009

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie

nr 87/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-11 -27       
Krzysztof Szymaniak  (2009-12-29 08:06:34)

Zarządzenie
Nr 88/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
27 listopada 2009

w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chorzelach

Zarządzenie

nr 88/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-11 -27       
Krzysztof Szymaniak  (2009-12-29 08:06:34)

Zarządzenie
Nr 89/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
30 listopada2009

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.

Zarządzenie

nr 89/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-11-30
Krzysztof Szymaniak  (2009-12-29 08:06:34)

Zarządzenie
Nr 90/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia
30 listopada 2009

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie

nr 90/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-11-30
Krzysztof Szymaniak  (2009-12-29 08:06:34)

Zarządzenie
Nr 91/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 2 grudnia 2009

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót związanych z realizacją zadania "Modernizacja drogi gminnej: Bogdany-Liwki-Dąbrowa" 

Zarządzenie

nr 91/2009

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-12-02
Krzysztof Szymaniak  (2009-12-29 08:06:34)

Zarządzenie
Nr 92/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 3 grudnia 2009

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie

nr 92/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-12-03
Krzysztof Szymaniak  (2009-12-29 08:06:34)

Zarządzenie
Nr 93/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
14 grudnia 2009

w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 89/2009 Bumistrza Miasta i gminy Chorzele z dnia 30 listopada 2009 . w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

Zarządzenie

nr 93/2009

 

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński
2009-12- 14
Krzysztof Szymaniak  (2009-12-29 08:06:34) )

Zarządzenie
Nr 94/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
14 grudnia 2009

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 90/2009 Burmistza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 r.

Zarządzenie

nr 94/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-12-14
Krzysztof Szymaniak  (2009-12-29 08:06:34)

Zarządzenie
Nr 95/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 16 grudnia 2009

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok 

Zarządzenie

nr 95/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-12-16
Krzysztof Szymaniak  (2009-12-29 08:06:34)

Zarządzenie
Nr 96/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
18 grudnia 2009

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetagu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie

nr 96/2009

 

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-12 -18       
Krzysztof Szymaniak  (2009-12-29 08:06:34)

Zarządzenie
Nr 97/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
22 grudnia 2009

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

Zarządzenie

nr 97/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-12 -22       
Krzysztof Szymaniak  (2009-12-29 08:06:34)  

Zarządzenie
Nr 98/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
22 grudnia 2009

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie

nr 98/2009  

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-12 -22       
Krzysztof Szymaniak  (2009-12-29 08:06:34)

Zarządzenie
Nr 99/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 30 grudnia 2009

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie

nr 99/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-12-30
Krzysztof Szymaniak  (2010-01-16 12:54:21)

Zarządzenie
Nr 100/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
31 grudnia 2009

w sprawie spisu z natury

Zarządzenie

nr 100/2009

 

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński
2009-12- 31
Krzysztof Szymaniak  (2010-01-16 12:54:21)

Zarządzenie
Nr 101/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
31 grudnia 2009

w sprawie spisu z natury

Zarządzenie

nr 101/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-12-31
Krzysztof Szymaniak  (2010-01-16 12:54:21)

Zarządzenie
Nr 102/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 16 grudnia 2009

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli wewnętrznej na rok 2010

Zarządzenie

nr 102/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-12-16
Krzysztof Szymaniak  (2010-01-16 12:54:21)

Zarządzenie
Nr 103/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
31 grudnia 2009

w sprawie regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie

nr 103/2009

 

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-12 -31          
Krzysztof Szymaniak  (2010-01-16 12:54:21)

Zarządzenie
Nr 104/2009
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
31 grudnia 2009

w sprawie spisu z natury

Zarządzenie

nr 104/2009

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-12 -31           
Krzysztof Szymaniak  (2010-01-16 12:54:21)  

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2010-04-22
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2010-04-22 09:10
Modyfikacja Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2011-06-09 11:40
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 22 lipca 2024r. 04:27:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.