Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH

2005 rok

NUMER UCHWAŁY

DOTYCZY

TREŚĆ

U c h w a ł a

Nr 99/XII/04

Rady Miejskiej

w Chorzelach
z dnia
28 01 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r.

Uchwała
nr 99

 

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2004-01-28
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a

Nr 101/XII/04

Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
28 01 2004r.

W sprawie  obniżenia wysokości wskaźników procentowych mających wpływ na wysokość dodatku mieszkaniowego.

Uchwała
nr 101

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2004-01-28
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a

Nr 103 /XIII/04

Rady Miejskiej
w Chorzelach

z  dnia
30 03 2004r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2004 r.

Uchwała
nr 103

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2004-03-30
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a

Nr 104/XIII/04

Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
30 03 2004r

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Uchwała
nr 104

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2004-03-30
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a

Nr  110/XIV/04

Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
26 04 2004r

w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2004 r.

Uchwała
nr 110

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2004-04-26
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a

Nr  119/XV/04

Rady Miejskiej
w Chorzelach

z  dnia
3 06 2004r

w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2004 r.

Uchwała
nr 119

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2004-06-03
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a

Nr  121/XV/04

 Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia
3 06 2004r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Chorzele

Uchwała
nr 121

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2004-06-03
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a 

Nr  122/XV/04

Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
3 06 2004r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację  inwestycji      

o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez

 Radę Miejską

Uchwała
nr 122

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2004-01-28
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a 

Nr 123/XV/04

Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia  
3 06 2004r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu  pomostowego  z  banku krajowego na sfinansowanie modernizacji ulicy  1 05 w Chorzelach

Uchwała
  nr 123

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:  

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2004-06-03
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a 

Nr 124/XV/04

Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
3 06 2004r

w sprawie zaciągnięcia kredytu  pomostowego  z  banku krajowego na sfinansowanie modernizacji drogi Krzynowłoga Wielka - Dąbrowa

Uchwała
nr 124

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2004-06-03
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a

Nr 128/XVI/04

Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
28 06 2004r.

zmiany uchwały budżetowej na

2004 r

Uchwała
nr 128

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2004-06-28
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a 

Nr  129/XVI/04

Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
28 06 2004r.

w sprawie zaciągnięcia  pożyczki krótkoterminowej  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie budowy wodociągu we wsi Budki i Zagaty

Uchwała
nr 129

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2004-06-28
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a 

 Nr  132/XVI/04

Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
28 06 2004r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie podmiotom spoza sektora finansów publicznych dotacji z budżetu gminy Chorzele, sposobu ich rozliczania oraz kontroli realizacji zadań  zleconych  tym podmiotom.

Uchwała
nr 132

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2004-06-28
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a 

Nr  145/XX/04

Rady Miejskiej 
w Chorzelach

z dnia
26 11 2004r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2004 r.

Uchwała nr 145

 

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2004-11-26
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a 

Nr  146/XX/04

Rady Miejskiej
w Chorzelach

z  dnia
  26 11 2004r.

kreślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji    na podatki: od nieruchomości, rolny oraz leśny.

Uchwała
nr 146

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2004-11-26
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a 

Nr  147/XX/04

Rady  Miejskiej w Chorzelach

z  dnia
26 11 2004r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 

Uchwała
nr 147

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2004-11-26
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a

Nr  148/XX/04

Rady Miejskiej
w Chorzelach

 z dnia
30 12 2004r.

 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia inkasentów tego podatku oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała
nr 148

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2004-12-30
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a 

Nr  149/XX/04

Rady Miejskiej 
w Chorzelach

z  dnia
26 11 2004.

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

Uchwała
nr 149

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2004-11-26
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a 

Nr  150/XX/04

Rady  Miejskiej w Chorzelach

z  dnia
26 11 2004r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała nr 150

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2004-11-26
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a 

Nr  151/XX/04

Rady  Miejskiej w Chorzelach

z  dnia
26  11 2004r.

w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych

Uchwała
nr 151

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2004-11-26
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a 

Nr  154/XXI/04

Rady Miejskiej
w Chorzelach

 z dnia
30 12
  2004r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.

Uchwała
nr 154

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2004-12-30
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a 

Nr  155/XXI/04 

Rady  Miejskiej  w Chorzelach

z dnia 
30 12 2004r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2004 r.

Uchwała
nr 155

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2004-12-30
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a 

Nr 156/XXI/04

 Rady Miejskiej
  w Chorzelach

z dnia
30 12 2004r.

w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004

Uchwała nr 156

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2004-12-30
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a

Nr  161/XXI/04

Rady Miejskiej
w Chorzelach

Z dnia 
30 12 2004r.

W sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej w postaci posiłku dla osób potrzebujących z terenu gminy Chorzele.

Uchwała
nr 161

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2004-12-30
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a

Nr 162/ XXI/ 04 

Rady Miejskiej
w Chorzelach

Z dnia
30 12 2004r.

W sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach.

Uchwała
nr 162

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2004-12-30
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a

 Nr 163/XXI/04

Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
30 12 2004r.

W sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych w mieście i gminie Chorzele na 2005 rok.

 

Uchwała
nr 163

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2004-12-30
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a

 Nr 165/XXII/05

Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
29 01 2005r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2005 r.

 

Uchwała
nr 165

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2005-01-29
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a

 Nr 173/XXIII/05

Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
28 02 2005r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2005 r.

 

Uchwała
nr 173

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2005-02-28
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a

 Nr 174/XXIII/05

Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
29 01 2005r.

 w sprawie  dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Chorzele

 

Uchwała
nr 174

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2005-01-29
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a

 Nr 175/XXIII/05

Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
28 02 2005r.

 

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków; za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród oraz wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycieli szkół i  placówek prowadzonych przez Gminę Chorzele

Uchwała
nr 175

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2005-02-28
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a

 Nr 177/XXIV/05

Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
24 03 2005r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2005 r.

 

Uchwała
nr 177

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2005-03-24
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a

 Nr 179/XXV/05

Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
28 04 2005r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2005 r.

 

Uchwała
nr 179

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2005-04-28
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a

 Nr 182/XXV/05

Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
  28 04 2005r.

w sprawie funkcjonowania zespołu placówek oświatowych pod nazwą „Zespół Szkół w Zarębach ”.

Uchwała
nr 182

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2005-04-28
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a

 Nr 183/XXV/05

Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
28 04 2005r.

w sprawie funkcjonowania zespołu placówek oświatowych pod nazwą „Zespół Szkół w Krzynowłodze Wielkiej ”.

Uchwała
nr 183

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2005-04-28
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a

 Nr 184/XXV/05

Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
28 04 2005r.

w sprawie funkcjonowania zespołu placówek oświatowych pod nazwą „Zespół Szkół w Duczyminie”.

Uchwała
nr 184

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2005-04-28
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a

 Nr 186/XXV/05

Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
28 04 2005r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Uchwała
nr 186

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2005-04-28
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a

 Nr 188/XXV/05

Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
28 04 2005r.

W sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy  Społecznej w Chorzelach.

Uchwała
nr 188

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2005-04-28
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a 

Nr  191/XXVI/05

Rady  Miejskiej 
w Chorzelach

z dnia 
27 05 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2005 r.

 

Uchwała
nr 191

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2005-05-27
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a 

Nr  193/XXVI/05

Rady  Miejskiej  w Chorzelach

z dnia 
27 05 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Chorzele przyjętego uchwałą Rady Gminy nr 74/VIII/03 z dnia 22 08 2003 roku.

Uchwała
nr 193

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2005-05-27
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a 

Nr  194/XXVI/05

Rady  Miejskiej  w Chorzelach

z dnia 
29 06 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2005 r.

Uchwała
nr 194

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2005-06-29
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a 

Nr  195/XXVI/05

Rady  Miejskiej  w Chorzelach

z dnia 
29 06 2005 r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy miasta i gminy Chorzele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Uchwała
nr 195

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2005-06-29
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a 

Nr  200/XXVI/05

Rady  Miejskiej  w Chorzelach

z dnia 
29 06 2005 r.

w sprawie zmiany opłat za ścieki wprowadzane do miejskich urządzeń kanalizacyjnych.

Uchwała
nr 200

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2005-06-29
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a 

Nr  201/XXVIII/05

Rady  Miejskiej  w Chorzelach

z dnia 
18 08 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2005 r.

Uchwała
nr 201

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2005-08-18
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a 

Nr  207/XXVIII/05

Rady  Miejskiej  w Chorzelach

z dnia 
23 09 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2005 r.

Uchwała
nr 207

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2005-09-23
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a 

Nr  216/XXX/05

Rady  Miejskiej  w Chorzelach

z dnia 
15 11 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2005 r.

Uchwała
nr 216

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2005-11-15
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a 

Nr  217/XXX/05

Rady  Miejskiej  w Chorzelach

z dnia 
15 11 2005 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała
nr 217

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2005-11-15
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a 

Nr  218/XXX/05

Rady  Miejskiej  w Chorzelach

z dnia 
15 11 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała
nr 218

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2005-11-15
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a 

Nr  219/XXX/05

Rady  Miejskiej  w Chorzelach

z dnia 
15 11 2005 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatki:
od nieruchomości, rolny oraz leśny.

Uchwała
nr 219

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2005-11-15
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

U c h w a ł a 

Nr  220/XXX/05

Rady  Miejskiej  w Chorzelach

z dnia 
15 11 2005 r.

w sprawie podatku od posiadania psów.

Uchwała Nr 220

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2005-11-15
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2010-04-08
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2010-04-08 10:27
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 15 czerwca 2024r. 17:07:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.