Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH
2007 ROK
NUMER UCHWAŁY
DOTYCZY
TREŚĆ
U c h w a ł a
Nr 20/IV/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 28 Lutego 2007 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
Uchwała
nr 20
 
 
Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2007-02-28

Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)
 
U c h w a ł a
Nr 21/IV/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 28 Lutego 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 12/III/06 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2006 roku dotyczącej uchwalenia budżetu gminy Chorzele na 2007 rok.
Uchwała
nr 21
 
Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Plik pdf
Dariusz Brzezicki

2007-02-28
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)
 
U c h w a ł a
Nr 22/IV/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 28 Lutego 2007 roku
w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała
nr 22
 
Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Plik pdf
Dariusz Brzezicki

2007-02-28
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)
 
U c h w a ł a
Nr 23/IV/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 28 Lutego 2007 roku
w sprawie przyznania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia regulaminu
Uchwała
nr 23
 
Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Plik pdf
Darusz Brzezicki

2007-02-28
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)
 
U c h w a ł a
Nr 24/IV/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 28 Lutego 2007 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokości oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród oraz wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz wiejskiego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Chorzele
Uchwała
nr 24
 
Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Plik pdf
Dariusz Brzezicki

2007-02-28
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)
 
U c h w a ł a
Nr 25/IV/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 28 Lutego 2007 roku
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście i gminie Chorzele na 2007 rok.
Uchwała nr 25
 
Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Plik pdf
Dariusz Brzezicki

2007-02-28
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)
 
U c h w a ł a
Nr 26/V/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
Uchwała nr 26
 
Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Plik pdf
Dariusz Brzezicki

2007-03-30
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)
 
U c h w a ł a
Nr 27/V/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Miejską
Uchwała nr 27
 
Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Plik pdf
Dariusz Brzezicki

2007-03-30
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)
 
U c h w a ł a
Nr 28/V/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta i Gminy Chorzele o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku
Uchwała nr 28
 
Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Plik pdf
Dariusz Brzezicki

2007-03-30
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)
 
U c h w a ł a
Nr 29/V/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie utworzenia Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego
Uchwała nr 29
 
Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Plik pdf
Dariusz Brzezicki

2007-03-30
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)
 
U c h w a ł a
Nr 30/VI/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 26 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele
Uchwała nr 30
 
Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Plik pdf
Dariusz Brzezicki

2007-04-26
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)
 
U c h w a ł a
Nr 31/VI/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 26 kwietnia 2007 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
Uchwała
nr 31
 
Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-04-26
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)
 
U c h w a ł a
Nr 32/VI/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 26 kwietnia 2007 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego.
Uchwała nr 32
 
Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Plik pdf
Dariusz Brzezicki

2007-04-26
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)
 
U c h w a ł a
Nr 33/VI/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 26 kwietnia 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 241/XXX/05 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2005 roku dotyczącej zawarcia porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie odnośnie współfinansowania modernizacji drogi krajowej nr 57 w miejscowości Chorzele.   
Uchwała nr 33
 
Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-04-26
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)
 
U c h w a ł a
Nr 34/VI/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 26 kwietnia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2006 rok.
Uchwała nr 34
 
Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Plik pdf
Dariusz Brzezicki

2007-04-26
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)
 
U c h w a ł a
Nr 35/VI/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 26 kwietnia 2007 roku
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających samorządu mieszkańców w miejscowości Raszujka.
Uchwała nr 35
 
Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-04-26
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)
 
U c h w a ł a
Nr 36/VI/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 26 kwietnia 2007 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała nr 36
 
Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Plik pdf
Dariusz Brzezicki

2007-04-26
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)
 
U c h w a ł a
Nr 37/VI/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 26 kwietnia 2007 roku
w sprawie wyłapywania bezdomnych psów i rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.
Uchwała nr 37
 
Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-04-26
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)
 
 
U c h w a ł a
Nr 38/VII/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
Uchwała nr 38
 
 
Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-06-26
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)
 
 
U c h w a ł a
Nr 39/VII/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie ustalenia opłat za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń wodociągowych
Uchwała nr 39
 
 
Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-06-26
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)
 
 
U c h w a ł a
Nr 40/VII/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie zmiany opłat za  ścieki wprowadzane do miejskich urządzeń kanalizacyjnych 
Uchwała nr 40
 
 
Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-06-26
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)
 
 
U c h w a ł a
Nr 41/VII/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 26 czerwca
2007 roku
w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Uchwała nr 41
 
 
Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-06-26
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)
 
 
U c h w a ł a
Nr 42/VII/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Chorzele
Uchwała nr 42
 
 
Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Plik pdf
Dariusz Brzezicki

2007-06-26
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)
 
 
U c h w a ł a
Nr 43/VII/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej, używających własnych pojazdów do wykonywania funkcji radnego
Uchwała nr 43
 
 
Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-06-26
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)
 
 
U c h w a ł a
Nr 44/VII/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów do sądu okręgowego i sądu rejonowego. 
Uchwała nr 44
 
 
Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-06-26
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)
 
 
U c h w a ł a Nr 45/VII/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Miasta i Gminy Chorzele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Uchwała nr 45
 
 
Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
                                      
Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-06-26
Krzysztof Szymaniak  (2007-07-17 14:06:11)
 

U c h w a ł a
Nr 46/VIII/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 31 sierpnia 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

Uchwała nr 46

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-08-31
Krzysztof Szymaniak  (2007-09-18 12:56:26)

 

U c h w a ł a
Nr 47/VIII/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 31 sierpnia 2007 roku

w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Chorzele oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Uchwała nr 47

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-08-31
Krzysztof Szymaniak  (2007-09-18 12:56:26)

 

U c h w a ł a
Nr 48/VIII/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 31 sierpnia 2007 roku

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji o wartości przekraczającej granice ustaloną corocznie przez Radę Miejską

Uchwała nr 48

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-08-31
Krzysztof Szymaniak  (2007-09-18 12:56:26)

U c h w a ł a
Nr 49/VIII/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 26 sierpnia 2007 roku

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji o wartości przekraczającej granice ustaloną corocznie przez Radę Miejską

Uchwała nr 49

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-08-31
Krzysztof Szymaniak  (2007-09-18 12:56:26)

 

U c h w a ł a
Nr 50/VIII/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 31 sierpnia 2007 roku

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr 22/IV/07 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 lutego 2007 roku dotyczącej zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso  

Uchwała nr 50

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-08-31
Krzysztof Szymaniak  (2007-09-18 12:56:26)

 

U c h w a ł a
Nr 51/VIII/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 31 sierpnia 2007 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowania

Uchwała nr 51

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-08-31
Krzysztof Szymaniak  (2007-09-18 12:56:26)

 

U c h w a ł a
Nr 52/VIII/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 31 sierpnia 2007 roku

w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również ich pobierania.

Uchwała nr 52

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-08-31
Krzysztof Szymaniak  (2007-09-18 12:56:26)

 

U c h w a ł a
Nr 53/VIII/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 31 sierpnia 2007 roku

w sprawie ustalenia obowiązującej wysokości miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej

Uchwała nr 53

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-08-31
Krzysztof Szymaniak  (2007-09-18 12:56:26)

 

U c h w a ł a
Nr 54/VIII/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 31 sierpnia 2007 roku

w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży i diet

Uchwała nr 54

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-08-31
Krzysztof Szymaniak  (2007-09-18 12:56:26)

 

U c h w a ł a
Nr 55/VIII/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 31 sierpnia 2007 roku

w sprawie ustalenia wysokości diet i kosztów podróży dla sołtysów

Uchwała nr 55

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-08-31
Krzysztof Szymaniak  (2007-09-18 12:56:26)

 

U c h w a ł a
Nr 56/VIII/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 31 sierpnia 2007 roku

w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Zasłużony dla Chorzel”

Uchwała nr 56

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-08-31
Krzysztof Szymaniak  (2007-09-18 12:56:26)

 

U c h w a ł a
Nr 57/VIII/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 31 sierpnia 2007 roku

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Uchwała nr 57

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-08-31
Krzysztof Szymaniak  (2007-09-18 12:56:26)

 

U c h w a ł a
Nr 58/VIII/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 31 sierpnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008-2012

Uchwała nr 58

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-08-31
Krzysztof Szymaniak  (2007-09-18 12:56:26)

 

U c h w a ł a
Nr 59/VIII/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 31 sierpnia 2007 roku

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Przasnyszu

Uchwała nr 59

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-08-31
Krzysztof Szymaniak  (2007-09-18 12:56:26)

 

U c h w a ł a
Nr 60/IX/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 25 września 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

Uchwała nr 60

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-09-25
Krzysztof Szymaniak  (2007-10-16   09:01:26)

 

U c h w a ł a
Nr 61/IX/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 25 września 2007 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 47/VIII/07 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Chorzele oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu  

Uchwała nr 61

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-09-25
Krzysztof Szymaniak  (2007-10-16   09:01:26)

 

U c h w a ł a
Nr 62/IX/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 31 sierpnia 2007 roku

w sprawie uchylenia Uchwały nr 49/VIII/07 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 sierpnia 2007 r.

Uchwała nr 62

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-09-25
Krzysztof Szymaniak  (2007-10-16   09:01:26)

 

U c h w a ł a
Nr 63/X/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 31 października 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

Uchwała
nr 63

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2007-10-31

Krzysztof Szymaniak  (2007-11-07 09:15:24)

 

U c h w a ł a
Nr 64/X/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 31 października
2007 roku

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Miejską (wymiana okien w Szkole Podstawowej w Zarębach w roku 2008)

Uchwała
nr 64

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki

2007-10-31
Krzysztof Szymaniak  (2007-11-07 09:15:24)

 

U c h w a ł a
Nr 65/X/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 31 października
2007 roku

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała
nr 65

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki

2007-10-31
Krzysztof Szymaniak  (2007-11-07 09:15:24)

 

U c h w a ł a
Nr 66/X/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 31 października
2007 roku

w sprawie przyznania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia regulaminu

Uchwała
nr 66

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Darusz Brzezicki

2007-10-31
Krzysztof Szymaniak  (2007-11-07 09:15:24)

 

U c h w a ł a
Nr 67/XI/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 29 listopada
2007 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

Uchwała nr 67

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-11-29
Krzysztof Szymaniak  (2007-12-07 13:17:26)

 

U c h w a ł a
Nr 68/XI/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 29 listopada
2007 roku

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Miejską

Uchwała nr 68

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-11-29
Krzysztof Szymaniak  (2007-12-07 13:17:26)

 

U c h w a ł a
Nr 69/XI/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 29 listopada
2007 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr 69

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-11-29
Krzysztof Szymaniak  (2007-12-07 13:17:26)

U c h w a ł a
Nr 70/XI/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 29 listopada
2007 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

Uchwała nr 70

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-11-29
Krzysztof Szymaniak  (2007-12-07 13:17:26)

 

U c h w a ł a
Nr 71/XI/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 29 listopada
2007 roku

w sprawie opłaty od posiadania psów

Uchwała nr 71

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-11-29
Krzysztof Szymaniak  (2007-12-07 13:17:26)

 

U c h w a ł a
Nr 72/XI/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 29 listopada
2007 roku

W sprawie stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr 72

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-11-29
Krzysztof Szymaniak  (2007-12-07 13:17:26)

 

U c h w a ł a
Nr 73/XI/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 29 listopada
2007 roku

W sprawie dokonania zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chorzele

Uchwała nr 73

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-11-29
Krzysztof Szymaniak  (2007-12-07 13:17:26)

 

U c h w a ł a
Nr 74/XI/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 29 listopada
2007 roku

w sprawie zasad korzystania z obiektu sportowego, sposobu ustalania opłat oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

Uchwała nr 74

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-11-29
Krzysztof Szymaniak  (2007-12-07 13:17:26)

 

U c h w a ł a
Nr 75/XI/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 29 listopada
2007 roku

w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta i Gminy Chorzele – Pana Andrzeja Kowalewskiego o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku.

Uchwała nr 75

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-11-29
Krzysztof Szymaniak  (2007-12-07 13:17:26)

 

U c h w a ł a
Nr 76/XII/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 28 grudnia
2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chorzele na 2008 rok

Uchwała nr 76

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-12-28
Krzysztof Szymaniak  (2008-01-05 13:17:26)

U c h w a ł a
Nr 77/XII/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 28 grudnia
2007 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

Uchwała nr 77

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-12-28
Krzysztof Szymaniak  (2008-01-05 13:17:26)
 

U c h w a ł a
Nr 78/XII/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 28 grudnia
2007 roku

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uchwała nr 78

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-12-28
Krzysztof Szymaniak  (2008-01-05 13:17:26)
 

U c h w a ł a
Nr 79/XII/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 28 grudnia
2007 roku

W sprawie dokonania zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chorzele

Uchwała nr 79

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-12-28
Krzysztof Szymaniak  (2008-01-05 13:17:26)

U c h w a ł a
Nr 80/XII/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 28 grudnia
2007 roku

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowania

Uchwała nr 80

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-12-28
Krzysztof Szymaniak  (2008-01-05 13:17:26)

U c h w a ł a
Nr 81/XII/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 28 grudnia
2007 roku

W sprawie ustalenia regulaminów wynagradzania a także wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w 2008 roku dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Chorzele

Uchwała nr 81

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-12-28
Krzysztof Szymaniak  (2008-01-05 13:17:26)

U c h w a ł a
Nr 82/XII/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 28 grudnia
2007 roku

W sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście i gminie Chorzele na 2008 rok

Uchwała nr 82

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-12-28
Krzysztof Szymaniak  (2008-01-05 13:17:26)

U c h w a ł a
Nr 83/XII/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 28 grudnia
2007 roku

W sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście i gminie Chorzele na 2008 rok

Uchwała nr 83

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-12-28
Krzysztof Szymaniak  (2008-01-05 13:17:26)

U c h w a ł a
Nr 84/XII/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 28 grudnia
2007 roku

W sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Miasta i Gminy Chorzele z Gminami z terenu Powiatu Przasnyskiego w celu przygotowania wspólnego wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu p.n. „Zastosowanie technologii informatyczno-komunikacyjnych w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego w gminach powiatu przasnyskiego” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Uchwała nr 84

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-12-28
Krzysztof Szymaniak  (2008-01-05 13:17:26)

U c h w a ł a
Nr 85/XII/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 28 grudnia
2007 roku

W sprawie opłaty od posiadania psów

Uchwała nr 85

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2007-12-28
Krzysztof Szymaniak  (2008-01-05 13:17:26)

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2010-04-08
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2010-04-08 10:27
Modyfikacja Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2011-06-30 09:40
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 22 lipca 2024r. 02:44:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.