Akty prawa miejscowego 2021 r.
Lp. Nr uchwały
Data podjęcia
                          
             Tytuł uchwały
 
         Data publikacji
 1. 229/XXXII/21
22.01.2021 r.
w sprawie w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie  Gminy Chorzele.
 
Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 647 z dnia 26.02.2021 r.
 2. 237/XXXIV/21
22.03.2021 r.
w sprawie  przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chorzele”. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz.  z dnia r.
 3. 238/XXXIV/21
22.03.2021 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Chorzele”.
 
Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 2560  z dnia 25.03.2021 r.
 4. 240/XXXIV/21
22.03.2021 r.
w sprawie przedłużenia funkcjonowania w miejscowości Łaz oddziału zamiejscowego Przedszkola Samorządowego w Chorzelach.
 
Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 2561 z dnia 25.03.2021 r.