Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1. im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach