Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach


ul. Stanisława Komosińskiego 1,
06-330 Chorzele,  
 
 
  NIP 761-11-94-907
REGON: 000528480
Telefon: +48 (29) 751-65-40  Faks: +48 (29) 751-65-30
http://www.chorzele.pl
http://bip.chorzele.pl

Godziny pracy urzędu: 
Poniedziałek - Piątek 7.30-15.30
Poczta elektroniczna sekretariat@chorzele.pl
 
 
RACHUNEK BANKOWY:
BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZASNYSZU
NR: 17 8924 0007 0025 0216 2003 0001
 
 
 
Uprzejmie informujemy, że gościcie Państwo na stronach Internetowego Systemu Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Chorzele. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz miasta i gminy Chorzele 
Na jego stronach internetowych znajdziecie Państwo informacje w zakresie:
BIP Miasta i Gminy Chorzele jest połączony z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl tworzoną przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Ze strony głównej możecie Państwo łączyć się ze stronami podmiotów tworzących własne strony BIP. Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP Miasta i Gminy Chorzele można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Chorzele na pisemny wniosek, lub bez takiego wniosku jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie. Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia Rady Miasta i jej komisji, których harmonogramy można znaleźć na stronie Miasta i Gminy Chorzele. Ponadto w ogólnie dostępnych punktach obsługi mieszkańców Urzędu Miasta, informacje są wykładane lub wywieszane na tablicach ogłoszeń.