Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - za 2023 Sprawozdanie roczne RB-Z.pdf do treści 2024-04-22 15:23 Marek Rosa
Dodano plik - za 2023 Sprawozdanie roczne RB-NDS.pdf do treści 2024-04-22 15:23 Marek Rosa
Dodano plik - za 2023 Sprawozdanie roczne RB-N.pdf do treści 2024-04-22 15:23 Marek Rosa
Dodano plik - za 2023 Sprawozdanie roczne RB-28S.pdf do treści 2024-04-22 15:23 Marek Rosa
Dodano plik - za 2023 Sprawozdanie roczne RB-27S.pdf do treści 2024-04-22 15:23 Marek Rosa
Dodano plik - za 2022 Sprawozdanie roczne Rb-Z.pdf do treści 2024-04-22 15:22 Marek Rosa
Dodano plik - za 2022 Sprawozdanie roczne Rb-N.pdf do treści 2024-04-22 15:22 Marek Rosa
Dodano plik - za 2022 Sprawozdanie roczne Rb-28S.pdf do treści 2024-04-22 15:22 Marek Rosa
Dodano plik - za 2022 Sprawozdanie roczne RB-27S.pdf do treści 2024-04-22 15:22 Marek Rosa
Dodano plik - za 2022 Sprawozdanie roczne Rb NDS.pdf do treści 2024-04-22 15:22 Marek Rosa
Dodano plik - za 2021 Sprawozdanie roczne Rb-Z.pdf do treści 2024-04-22 15:21 Marek Rosa
Dodano plik - za 2021 Sprawozdanie roczne Rb-NDS.pdf do treści 2024-04-22 15:21 Marek Rosa
Dodano plik - za 2021 Sprawozdanie roczne Rb-28S.pdf do treści 2024-04-22 15:21 Marek Rosa
Dodano plik - za 2021 Sprawozdanie roczne Rb-27S.pdf do treści 2024-04-22 15:21 Marek Rosa
Dodano plik - za 2021 Sprawozdanie roczne Rb N.pdf do treści 2024-04-22 15:21 Marek Rosa
Usunięto plik - 2021 Sprawozdanie roczne Rb-Z.pdf z treści 2024-04-22 15:20 Marek Rosa
Usunięto plik - 2021 Sprawozdanie roczne Rb-NDS.pdf z treści 2024-04-22 15:20 Marek Rosa
Usunięto plik - 2021 Sprawozdanie roczne Rb-28S.pdf z treści 2024-04-22 15:20 Marek Rosa
Usunięto plik - 2021 Sprawozdanie roczne Rb-27S.pdf z treści 2024-04-22 15:20 Marek Rosa
Usunięto plik - 2021 Sprawozdanie roczne Rb N.pdf z treści 2024-04-22 15:20 Marek Rosa
Dodano plik - 2021 Sprawozdanie roczne Rb-Z.pdf do treści 2024-04-22 15:19 Marek Rosa
Dodano plik - 2021 Sprawozdanie roczne Rb-NDS.pdf do treści 2024-04-22 15:19 Marek Rosa
Dodano plik - 2021 Sprawozdanie roczne Rb-28S.pdf do treści 2024-04-22 15:19 Marek Rosa
Dodano plik - 2021 Sprawozdanie roczne Rb-27S.pdf do treści 2024-04-22 15:19 Marek Rosa
Dodano plik - 2021 Sprawozdanie roczne Rb N.pdf do treści 2024-04-22 15:19 Marek Rosa
Dodano plik - 9.1 Uchwała w sprawie powołania Skarbnika.pdf do treści 2024-04-22 15:19 Marek Rosa
Usunięto plik - 10. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika.pdf z treści 2024-04-22 15:19 Marek Rosa
Usunięto plik - Sprawozdanie roczne RB-27S za 2023.pdf z treści 2024-04-22 15:18 Marek Rosa
Usunięto plik - Sprawozdanie roczne RB-28S za 2023.pdf z treści 2024-04-22 15:18 Marek Rosa
Usunięto plik - Sprawozdanie roczne RB-N za 2023.pdf z treści 2024-04-22 15:18 Marek Rosa
Usunięto plik - Sprawozdanie roczne RB-NDS za 2023.pdf z treści 2024-04-22 15:18 Marek Rosa
Usunięto plik - Sprawozdanie roczne RB-Z za 2023.pdf z treści 2024-04-22 15:18 Marek Rosa
Usunięto plik - Sprawozdanie roczne Rb N 2021.pdf z treści 2024-04-22 15:18 Marek Rosa
Usunięto plik - Sprawozdanie roczne Rb NDS za 2022.pdf z treści 2024-04-22 15:18 Marek Rosa
Usunięto plik - Sprawozdanie roczne Rb-27S 2021.pdf z treści 2024-04-22 15:18 Marek Rosa
Usunięto plik - Sprawozdanie roczne Rb-28S 2021.pdf z treści 2024-04-22 15:18 Marek Rosa
Usunięto plik - Sprawozdanie roczne Rb-28S za 2022.pdf z treści 2024-04-22 15:18 Marek Rosa
Usunięto plik - Sprawozdanie roczne Rb-N za 2022.pdf z treści 2024-04-22 15:18 Marek Rosa
Usunięto plik - Sprawozdanie roczne Rb-NDS 2021.pdf z treści 2024-04-22 15:18 Marek Rosa
Usunięto plik - Sprawozdanie roczne Rb-Z 2021.pdf z treści 2024-04-22 15:18 Marek Rosa
Usunięto plik - Sprawozdanie roczne Rb-Z za 2022.pdf z treści 2024-04-22 15:18 Marek Rosa
Usunięto plik - Sprawozdanie roczne RB-27S za 2022.pdf z treści 2024-04-22 15:17 Marek Rosa
Dodano plik - Sprawozdanie roczne Rb-27S 2021.pdf do treści 2024-04-22 15:09 Marek Rosa
Usunięto plik - Sprawozdanie roczne Rb-27S 2021.pdf z treści 2024-04-22 15:08 Marek Rosa
Dodano plik - Sprawozdanie roczne RB-Z za 2023.pdf do treści 2024-04-22 15:07 Marek Rosa
Dodano plik - Sprawozdanie roczne RB-NDS za 2023.pdf do treści 2024-04-22 15:07 Marek Rosa
Dodano plik - Sprawozdanie roczne RB-N za 2023.pdf do treści 2024-04-22 15:07 Marek Rosa
Dodano plik - Sprawozdanie roczne RB-28S za 2023.pdf do treści 2024-04-22 15:07 Marek Rosa
Dodano plik - Sprawozdanie roczne RB-27S za 2023.pdf do treści 2024-04-22 15:07 Marek Rosa
Usunięto plik - Sprawozdanie roczne Rb-27S 2021.pdf z treści 2024-04-22 15:06 Marek Rosa
Usunięto plik - Sprawozdanie roczne Rb N 2021.pdf z treści 2024-04-22 15:06 Marek Rosa
Dodano plik - Sprawozdanie roczne Rb-Z za 2022.pdf do treści 2024-04-22 15:06 Marek Rosa
Dodano plik - Sprawozdanie roczne Rb-N za 2022.pdf do treści 2024-04-22 15:06 Marek Rosa
Dodano plik - Sprawozdanie roczne Rb-28S za 2022.pdf do treści 2024-04-22 15:06 Marek Rosa
Dodano plik - Sprawozdanie roczne RB-27S za 2022.pdf do treści 2024-04-22 15:06 Marek Rosa
Dodano plik - Sprawozdanie roczne Rb NDS za 2022.pdf do treści 2024-04-22 15:06 Marek Rosa
Dodano plik - Sprawozdanie roczne Rb-27S 2021.pdf do treści 2024-04-22 15:05 Marek Rosa
Dodano plik - Sprawozdanie roczne Rb N 2021.pdf do treści 2024-04-22 15:05 Marek Rosa
Dodano plik - Sprawozdanie roczne Rb-Z 2021.pdf do treści 2024-04-22 15:05 Marek Rosa
Dodano plik - Sprawozdanie roczne Rb-NDS 2021.pdf do treści 2024-04-22 15:05 Marek Rosa
Dodano plik - Sprawozdanie roczne Rb-28S 2021.pdf do treści 2024-04-22 15:05 Marek Rosa
Dodano plik - Sprawozdanie roczne Rb-27S 2021.pdf do treści 2024-04-22 15:05 Marek Rosa
Dodano plik - Sprawozdanie roczne Rb N 2021.pdf do treści 2024-04-22 15:05 Marek Rosa
  • Zmieniono treść dokumentu
2024-04-22 15:04 Marek Rosa Podgląd treści
  • Zmieniono treść dokumentu
2024-04-22 15:00 Marek Rosa Podgląd treści
Usunięto plik - 3. Uchwała 485LXXIV2024 w sprawie emisji obligacji.pdf z treści 2024-04-22 14:53 Marek Rosa
Usunięto plik - 2. Ogłoszenie o konkursie ofert - Chorzele.pdf z treści 2024-04-22 14:52 Marek Rosa
Usunięto plik - 1. Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Chorzele.pdf z treści 2024-04-22 14:52 Marek Rosa
  • Zmieniono treść dokumentu
2024-04-22 14:48 Robert Osowski Podgląd treści
  • Zmieniono treść dokumentu
2024-04-22 14:45 Marek Rosa Podgląd treści
  • Zmieniono treść dokumentu
2024-04-22 14:34 Marek Rosa Podgląd treści
  • Zmieniono treść dokumentu
2024-04-22 14:30 Marek Rosa Podgląd treści
Dodano plik - 10. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika.pdf do treści 2024-04-22 14:24 Marek Rosa
Dodano plik - 9. Zaświadczenie o wyborze Burmistrza.pdf do treści 2024-04-22 14:24 Marek Rosa
Dodano plik - 8. Informacja.pdf do treści 2024-04-22 14:24 Marek Rosa
Dodano plik - 7. Chorzele Zestawienie obligacji i pożyczek.pdf do treści 2024-04-22 14:24 Marek Rosa
Dodano plik - 3. Uchwała 485LXXIV2024 w sprawie emisji obligacji.pdf do treści 2024-04-22 14:24 Marek Rosa
Dodano plik - 2. Ogłoszenie o konkursie ofert - Chorzele.pdf do treści 2024-04-22 14:24 Marek Rosa
Dodano plik - 1. Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Chorzele.pdf do treści 2024-04-22 14:24 Marek Rosa
Dodano plik - 6. Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji (2).pdf do treści 2024-04-22 14:23 Marek Rosa
Dodano plik - 5. Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2024 r..pdf do treści 2024-04-22 14:23 Marek Rosa
Dodano plik - 4. Opinia RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chorzele w WPF.pdf do treści 2024-04-22 14:23 Marek Rosa
Dodano plik - 3. Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2024 r oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.pdf do treści 2024-04-22 14:23 Marek Rosa
Dodano plik - 2. Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037.pdf do treści 2024-04-22 14:23 Marek Rosa
Dodano plik - 1. Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r..pdf do treści 2024-04-22 14:23 Marek Rosa
Usunięto plik - Zestawienie pożyczek i obligacji.pdf z treści 2024-04-22 14:22 Marek Rosa
Usunięto plik - Sprawozdania.7z z treści 2024-04-22 14:22 Marek Rosa
Usunięto plik - 8.2 Powołanie Skarbnika.pdf z treści 2024-04-22 14:22 Marek Rosa
Usunięto plik - 7.1 Zaświadczenie o wyborze Burmistrza.pdf z treści 2024-04-22 14:22 Marek Rosa
Usunięto plik - 6. Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji.pdf z treści 2024-04-22 14:22 Marek Rosa
Usunięto plik - 5. Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2023 r..pdf z treści 2024-04-22 14:22 Marek Rosa
Usunięto plik - 4. Opinia RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chorzele w WPF.pdf z treści 2024-04-22 14:22 Marek Rosa
Usunięto plik - 3. Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2023 r oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.pdf z treści 2024-04-22 14:22 Marek Rosa
Usunięto plik - 2. Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2023-2036.pdf z treści 2024-04-22 14:22 Marek Rosa
Usunięto plik - 1. Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r..pdf z treści 2024-04-22 14:22 Marek Rosa
Dodano plik - Sprawozdania.7z do treści 2023-03-13 14:12 Patryk Sobolewski
Usunięto plik - Sprawozdania.7z z treści 2023-03-13 14:12 Patryk Sobolewski
Dodano plik - 8.2 Powołanie Skarbnika.pdf do treści 2023-03-13 14:03 Patryk Sobolewski
Dodano plik - 7.1 Zaświadczenie o wyborze Burmistrza.pdf do treści 2023-03-13 14:03 Patryk Sobolewski
Dodano plik - Zestawienie pożyczek i obligacji.pdf do treści 2023-03-13 14:03 Patryk Sobolewski
Dodano plik - 6. Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji.pdf do treści 2023-03-13 14:03 Patryk Sobolewski
Dodano plik - 5. Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2023 r..pdf do treści 2023-03-13 14:03 Patryk Sobolewski
Dodano plik - 4. Opinia RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chorzele w WPF.pdf do treści 2023-03-13 14:03 Patryk Sobolewski
Dodano plik - 3. Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2023 r oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.pdf do treści 2023-03-13 14:03 Patryk Sobolewski
Dodano plik - 2. Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2023-2036.pdf do treści 2023-03-13 14:03 Patryk Sobolewski
Dodano plik - 1. Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r..pdf do treści 2023-03-13 14:03 Patryk Sobolewski
Dodano plik - Sprawozdania.7z do treści 2023-03-13 14:03 Patryk Sobolewski
Utworzono treść 2023-03-13 14:00 Patryk Sobolewski Podgląd treści
powrót