Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Uchwała Nr  290/XL/21
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 19 listopada 2021 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r.  poz. 1372 ze zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991r.  o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r.  poz. 1170 ze zm.), Rada Miejska    w Chorzelach uchwala, co następuje:
§ 1
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,22 zł od 1 ha powierzchni,
c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1 m² powierzchni,
d)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie                         z dnia   9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz 1398 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o  przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,00 zł od 1 m² powierzchni;
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych  – 0,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,00 zł od 1 m²  powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,45 zł od 1 m²  powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów                           o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70zł od 1 m²  powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,40 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
 
3. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych.
 
 
§ 2
Traci moc Uchwała 106/XV/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 listopada 2019 roku 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 3
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 4
1.      Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
2.      Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
 
                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                  w  Chorzelach
                                                                                   Michał Wiśnicki
 

Załączniki:

Uchwała Plik doc 14.78 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-11-19
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-07-27 11:19
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-07-27 11:18
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 22 lipca 2024r. 03:18:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.