Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Obwieszczenie
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa budynku inwentarskiego – jałownika o obsadzie 26,40 DJP (docelowo w gospodarstwie 95,40 DJP) wraz ze wew. Zbiornikiem na gnojowicę o poj. 200,00 m³, który wpłynie na wzrost obsady zwierząt w gospodarstwie z 77,75 DJP do 95,40 DJP na działce nr 208 położonej w obrębie gruntów wsi Opaleniec w gminie Chorzele”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 17.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-12-31
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-12-31 13:08
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-01-12 13:01
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.17.2020.MCH o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka, gmina Chorzele”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 17.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-12-30
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-12-30 13:51
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-01-08 13:43

„Dofinansowanie na sprzęt rolniczy” dla prowadzonej hodowli /bydła/ na działce nr 234 we wsi Bogdany Małe, gm. Chorzele.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 16.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-12-28
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-12-28 08:56
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2020-12-29 08:57
OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Chorzele na lata 2021-2028”

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 25.21 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-12-23
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-12-23 10:21
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2020-12-23 10:14
 ,,Budowa farmy fotowoltaicznej PV Chorzele 2 o mocy do 1 MW na nieruchomości gruntowej w miejscowości Chorzele, gmina Chorzele, powiat przasnyski, woj. mazowieckie na działce o nr ewidencyjnym 544, obręb 0001 Chorzele”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 15.35 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-12-18
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-12-18 10:57
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2020-12-18 10:50

,, Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr PRS4435A na nieruchomości położonej w miejscowości Zaręby, gm. Chorzele, na działce nr 564, obręb 0050 Zaręby, jedn. ew. 142202_5”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 15.83 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-12-09
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-12-09 14:42
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2020-12-10 07:35
OBWIESZCZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV OPALENIEC) o mocy do 3.0 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 294, obręb Opaleniec, gmina Chorzele”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 17.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-12-09
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-12-09 11:46
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-02-10 11:38

,, Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr PRS4412A na nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Wieś K/D, gm. Chorzele, na działce nr 47, obręb 0031 Nowa Wieś, jedn. ew. 142202_5”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 17.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-12-09
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-12-09 14:45
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-01-04 12:48

,,Bodowa elektrowni fotowoltaicznej PV DUCZYMIN 2, o mocy do 1,0 MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na działce nr 28, obręb: Duczymin, gmina: Chorzele”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 15.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-12-08
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-12-08 14:43
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2020-12-08 14:39

,,Bodowa elektrowni fotowoltaicznej PV DUCZYMIN 1, o mocy do 1,0 MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na działce nr 27, obręb: Duczymin, gmina: Chorzele”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 15.78 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-12-08
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-12-08 14:47
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2020-12-08 14:40
„Budowa budynku inwentarskiego – jałownika o obsadzie 26,40 DJP (docelowo w gospodarstwie 95,40 DJP) wraz ze wew. zbiornikiem na gnojowicę o poj. 200,00 m³, który wpłynie na wzrost obsady zwierząt w gospodarstwie z 77,75 DJP do 95,40 DJP na działce nr 208 położonej w obrębie gruntów wsi Opaleniec w gminie Chorzele”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 17.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-12-08
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-12-08 14:50
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2020-12-08 14:43
,,Budowa farmy fotowoltaicznej PV Chorzele 1 o mocy do 1 MW na nieruchomości gruntowej w miejscowości Chorzele, gmina Chorzele, powiat przasnyski, woj. mazowieckie na działce o nr ewidencyjnym 263, obręb 0001 Chorzele”
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 17.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-12-02
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-12-02 08:51
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2020-12-03 07:46

,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną nieopodal wsi Nowa Wieś, działka nr 299, gmina Chorzele, powiat Przasnysz”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 15.72 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-11-30
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-11-30 10:51
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2020-11-30 10:45

,,Budowa do trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną we wsi Jedlinka, działka nr 1, gmina Chorzele, powiat Przasnysz”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 15.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-11-30
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-11-30 10:53
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2020-11-30 10:47
OBWIESZCZENIE
Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka, gmina Chorzele

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 17.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-11-27
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-11-27 14:25
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2020-11-27 14:20
OBWIESZCZENIE
o zawieszeniu postepowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Adaptacja działki ewidencyjnej nr 228/1 zlokalizowanej przy ul. Zarębskiej 32 w miejscowości Chorzele na punkt skupu złomu”

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 16.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-11-23
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-11-23 11:57
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2020-11-23 11:52
OBWIESZCZENIE
o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określeniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: ,, Adaptacja działki ewidencyjnej nr 228/1 zlokalizowanej przy ul. Zarębskiej 32 w miejscowości Chorzele na punkt skupu złomu”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 16.18 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-11-20
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-11-20 08:03
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2020-11-20 07:57

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 15.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-11-05
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-11-05 15:41
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2020-11-05 15:35

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 18.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-11-03
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-11-03 14:42
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2020-11-03 14:37

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 16.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-11-02
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-11-02 15:02
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2020-11-02 14:57

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 16.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-11-02
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-11-02 14:57
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2020-11-02 14:57

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 17.56 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-10-30
Publikujący - Administrator BIP 2020-10-30 14:56
Modyfikacja - Administrator BIP 2020-10-30 14:51

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 565.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-10-27
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-10-27 13:36
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2020-10-27 13:31

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 15.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-10-23
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-10-23 14:31
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2020-10-23 14:32
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ
w sprawie:

Dofinansowanie na sprzęt rolniczy dla prowadzonej hodowli /bydła/ na działce nr 234, we wsi Bogdany Małe, gm. Chorzele.
 
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik txt 5.07 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-10-23
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-10-23 14:25
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2020-10-23 14:29

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 12.83 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-10-23
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-10-23 12:26
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2020-10-23 12:26

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 16.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-10-22
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-10-22 15:31
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2020-10-22 15:26

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 16.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-10-22
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-10-22 15:05
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2020-10-22 15:00

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 16.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-10-22
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-10-22 15:30
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2020-10-22 15:25

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 17.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-10-22
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-10-22 15:09
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2020-10-22 15:22
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 15 czerwca 2024r. 17:00:01
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.