Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
OBWIESZCZENIE
 
o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym  pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 267/2 w obrębie Bagienice Wielkie, gmina Chorzele - BAGIENICE WIELKIE B”.
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 59.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-12-20
Publikujący - Administrator BIP 2019-12-23 09:29
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-12-23 09:23
o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym  pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 267/2 w obrębie Bagienice Wielkie, gmina Chorzele - BAGIENICE WIELKIE A”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 60.07 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-12-20
Publikujący - Administrator BIP 2019-12-23 09:30
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-12-23 09:24
OBWIESZCZENIE
 
o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku obory na 40 D.IM, zlokalizowanej na działce nr 563 we wsi Eaz, gmina Chorzele”.
 
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 53.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-12-12
Publikujący - Administrator BIP 2019-12-19 09:22
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-12-19 09:16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 90 i DN 63 na terenie działek ewidencyjnych nr 166/11, 167/1, 167/25, 1426, 1437/5, 1437/4, 89/11, w obrębie Chorzele, gmina Chorzele.

Załączniki:

obwieszczenie Plik pdf 39.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-12-11
Publikujący - Administrator BIP 2019-12-12 13:21
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-12-20 13:15
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
1 rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Chorzele”.
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 97.92 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-11-28
Publikujący - Administrator BIP 2019-11-28 15:10
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-11-28 15:07
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Budow a farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 267/2 w obrębie Bagienice Wielkie, gmina Chorzele - BAGIENICE WIELKIE A”
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 71.46 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-11-18
Publikujący - Administrator BIP 2019-11-19 14:48
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-11-19 14:45
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA 1 GMINY CHORZELE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla skoncentrowanego centrum miasta Chorzele oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 47.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-10-08
Publikujący - Administrator BIP 2019-10-08 13:20
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-10-08 13:18
OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
 
0 przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chorzele w części obrębów geodezyjnych: Ścięciel, Mącice, Opaleniec,Łaz
 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 47.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-10-04
Publikujący - Administrator BIP 2019-10-08 07:42
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-10-08 07:39
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 90PE i DN 63PE na terenie dziatek ewidencyjnych nr 89/11, 854, 867/12, w obrębie Chorzele, gmina Chorzele.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-09-23
Publikujący - Administrator BIP 2019-09-24 09:01
obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63PE na terenie działek ewidencyjnych nr 1375, 1376, 89/ 11, w obrębie Chorzele, gmina Chorzele.

Załączniki:

obwieszenie Plik pdf 32.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-09-23
Publikujący - Administrator BIP 2019-09-24 08:59
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-09-26 08:59
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 90PE i DN 63PE na terenie dziatek ewidencyjnych nr 89/11, 854, 867/12, w obrębie Chorzele, gmina Chorzele.

Załączniki:

obwieszenie Plik pdf 34.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-09-23
Publikujący - Administrator BIP 2019-09-24 09:01
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-09-26 09:01
Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej dla inwestycji polegającej na budowie punktu solarnego oświetlenia ulicznego (oświetlenia przejścia dla pieszych) na terenie działki ewidencyjnej nr 89 położonej w obrębie Pruskołęka, gm. Chorzele.

Załączniki:

obwieszczenie Plik pdf 230.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-09-10
Publikujący - Administrator BIP 2019-09-10 10:00
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-09-10 10:00
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Krukowo na terenie działek ewidencyjnych nr 339, 354/3, 381, 380/2, 382, 374 położonych w obrębie Krukowo, gm. Chorzele.
 
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 34.35 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-08-30
Publikujący - Administrator BIP 2019-08-30 11:23
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-08-30 11:22
OBWIESZCZENIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

o wydaniu decyzji Nr 2/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Gadomiec Chrzczany - Gadomiec Miłocięta wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej Krzynowłoga Wielka - Dąbrowa - Łazy i rozbudową drogi gminnej Bogdany Wielkie - Rapaty Sulimy - Łazy”

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 122.43 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-08-23
Publikujący - Administrator BIP 2019-08-23 09:48
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-08-28 09:47
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE o przystąpieniu do zmiany w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele”
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 321.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-07-23
Publikujący - Administrator BIP 2019-07-23 10:24
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-07-23 10:24
dotyczące „Budowa zakładu przetwórstwa drzewnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chorzele, gmina Chorzele”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 56.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-02-20
Publikujący - Administrator BIP 2019-02-20 11:39
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-05-07 11:36
dotyczące „Budowa zakładu przetwórstwa drzewnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chorzele, gmina Chorzele”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 32.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-02-18
Publikujący - Administrator BIP 2019-02-18 12:46
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-02-20 12:42
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie WROZ.6733.2.2019.AJ Plik txt 8.06 KB
WROZ.6733.2.2019.AJx Plik txt 7.95 KB
obwieszczenie decyzja WROZ.6733.1.2019.AJ Plik txt 8.66 KB
obwieszczenie decyzja WROZ.6733.3.2019.AJ Plik txt 8.40 KB
obwieszczenie decyzja WROZ.6733.4.2018.AJ Plik txt 8.44 KB
obwieszczenie decyzja WROZ.6733.5.2019.AJ Plik txt 8.11 KB
obwieszczenie decyzja WROZ.6733.7.2019.AJ Plik txt 8.45 KB
obwieszczenie decyzja WROZ.6733.8.2019.AJ Plik txt 8.15 KB
obwieszczenie decyzja WROZ.6733.9.2019.AJ Plik txt 8.20 KB
obwieszczenie o wszczeciu WROZ.6733.10.2019.AJ Plik txt 7.94 KB
obwieszczenie o wszczeciu WROZ.6733.11.2019.AJ Plik txt 7.92 KB
obwieszczenie o wszczeciu WROZ.6733.12.2019.AJ Plik txt 7.98 KB
obwieszczenie o wszczeciu WROZ.6733.14.2019.AJ Plik txt 7.98 KB
obwieszczenie o wszczeciu WROZ.6733.16.2019.2020.AJ Plik txt 8.09 KB
obwieszczenie o wszczeciu WROZ.6733.5.2019.AJ Plik txt 8.01 KB
obwieszczenie o wszczeciu WROZ.6733.7.2019.AJ c Plik txt 8.02 KB
obwieszczenie o wszczeciu WROZ.6733.7.2019.AJ Plik txt 8.02 KB
obwieszczenie o wszczeciuWROZ.6733.13.2019.AJ Plik txt 8.01 KB
obwieszczenie o wszczeciuWROZ.6733.14.2019.AJ Plik txt 7.98 KB
obwieszczenie o wszczeciuWROZ.6733.9.2019.AJ Plik txt 7.94 KB
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 15 czerwca 2024r. 17:03:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.