Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Lp Akt prawny Data publikacji w Dzienniku Urzędowym
1 Uchwała nr 208/XXX/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w prowadzonym przez Gminę Chorzele Przedszkolu Samorządowym w Chorzelach. Dz.U.W.M. z 2017 poz. 902 z dnia 30 stycznia 2017 roku
2 Uchwała nr 206/XXX/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Dz.U.W.M. z 2017 poz. 3433 z dnia 10 kwietnia 2017 roku
3 Uchwała nr 222/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Chorzele do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r do dnia 31 sierpnia 2019r. Dz.U.W.M. z 2017 poz. 3556 z dnia 11 kwietnia 2017 roku
4 Uchwała nr 223/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 marca 2017r. w sprawie wskazania uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach Dz.U.W.M. z 2017 poz. 3557 z dnia 11 kwietnia 2017 roku
5 Uchwała nr 224/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne ktyteria Dz.U.W.M. z 2017 poz. 3558 z dnia 11 kwietnia 2017 roku
6 Uchwała nr 225/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteiów, a także liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria Dz.U.W.M. z 2017 poz. 3559 z dnia 11 kwietnia 2017 roku
7 Uchwała nr 226/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chorzele. Dz.U.W.M. z 2017 poz. 3990 z dnia 20 kwietnia 2017 roku
8 Uchwała nr 230/XXXVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Chorzele na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodiwych komisji wyborczych. Dz.U.W.M. z 2017 poz. 4625 z dnia 13 maja 2017 roku
9 Uchwała nr 231/XXXVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Chorzele na okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Dz.U.W.M. z 2017 poz. 4626 z dnia 13 maja 2017 roku
10 Uchwała nr 234/XXXVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 224/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria. Dz.U.W.M. z 2017 poz. 4627 z dnia 13 maja 2017 roku
11 Uchwała nr 235/XXXVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria. Dz.U.W.M. z 2017 poz. 4628 z dnia 13 maja 2017 roku
12 Uchwała nr 242/XXXVIII/17 Rada Miejska w Chorzelach z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia funkcjonowania w miejscowości Łaz oddziału zamiejscowego Przedszkola Samorządowego w Chorzelach. Dz.U.W.M. z 2017 poz. 5281 z dnia 8 czewca 2017 roku
13 Uchwała nr 253/XL/17 Rada Miejska w Chorzelach z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach. Dz.U.W.M. z 2017 poz. 5934 z dnia 7 lipca 2017 roku
14 Uchwała nr 254/XL/17 Rada Miejska w Chorzelach z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Chorzele.  Dz.U.W.M. z 2017 poz. 6265 z dnia 19 lipca 2017 roku
15 Uchwała nr 255/XL/17 Rada Miejska w Chorzelach z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Chorzele.  Dz.U.W.M. z 2017 poz. 6266 z dnia 19 lipca 2017 roku
16 Uchwała nr 256/XL/17 Rada Miejska w Chorzelach z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" w Chorzelach.  Dz.U.W.M. z 2017 poz. 6267 z dnia 19 lipca 2017 roku
17 Uchwała nr 261/XLII/17 Rada Miejska w Chorzelach z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 154/XXIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  Dz.U.W.M. z 2017 poz. 6667 z dnia 10 sierpnia 2017 roku
18 Uchwała nr 262/XLII/17 Rada Miejska w Chorzelach z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Chorzele  Dz.U.W.M. z 2017 poz. 6668 z dnia 10 sierpnia 2017 roku
19 Uchwała nr 263/XLII/17 Rada Miejska w Chorzelach z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 255/XL/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy Chorzele  Dz.U.W.M. z 2017 poz. 6669 z dnia 10 sierpnia 2017 roku
20 Uchwała nr 264/XLII/17 Rada Miejska w Chorzelach z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 256/XL/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Chorzelach 
Dz.U.W.M. z 2017 poz. 6670 z dnia 10 sierpnia 2017 roku
 
 
21
Uchwała  nr 276/XLIV/17 Rada Miejska w Chorzelach  z dnia 28 września 2017 r.w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
Dz.U.W.M. z 2017 poz. 9453 z dnia 20 października 2017 roku
22
Uchwała  nr 274/XLIV/17 Rada Miejska w Chorzelach  z dnia 28 września 2017 r.w sprawie zmian w Statucie Gminy Chorzele.
Dz.U.W.M. z 2017 poz. 9452 z dnia 20 października 2017 roku
23
Uchwała  nr 273/XLIV/17 Rada Miejska w Chorzelach  z dnia 28 września 2017 r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Dz.U.W.M. z 2017 poz. 9451 z dnia 20 października 2017 roku
24
Uchwała  nr 259/XLII/17 Rada Miejska w Chorzelach  z dnia 1 sierpnia 2017 r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Dz.U.W.M. z 2017 poz. 8992 z dnia 10 października 2017 roku
25
Uchwała  nr 258/XLI/17 Rada Miejska w Chorzelach  z dnia 19 lipca 2017 r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Dz.U.W.M. z 2017 poz. 8991 z dnia 10 października 2017 roku
26
Uchwała  nr 250/XL/17 Rada Miejska w Chorzelach  z dnia 4 lipca 2017 r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Dz.U.W.M. z 2017 poz. 8637 z dnia 4 października 2017 roku
27
Uchwała  nr 240/XXXVIII/17 Rada Miejska w Chorzelach  z dnia 26 maja 2017 r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
Dz.U.W.M. z 2017 poz. 8055 z dnia 22 września 2017 roku
28
Uchwała  nr 228/XXXVII/17 Rada Miejska w Chorzelach  z dnia 28 kwietnia 2017 r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
Dz.U.W.M. z 2017 poz. 7877 z dnia 20 września 2017 roku
29
Uchwała  nr 220/XXXVI/17 Rada Miejska w Chorzelach  z dnia 29 marca 2017 r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Dz.U.W.M. z 2017 poz. 7635 z dnia 11 września 2017 roku
30
Uchwała  nr 214/XXXII/17 Rada Miejska w Chorzelach  z dnia 21 lutego 2017 r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Dz.U.W.M. z 2017 poz. 7186 z dnia 31 sierpnia 2017 roku
31
Uchwała  nr 210/XXXI/17 Rada Miejska w Chorzelach  z dnia 31 stycznia 2017 r.
Dz.U.W.M. z 2017 poz. 6914 z dnia 22 sierpnia 2017 roku
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2017-05-22
Publikujący - Administrator BIP 2017-05-22 13:51
Modyfikacja - Administrator BIP 2017-11-08 08:31
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 12 czerwca 2024r. 17:22:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.