Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Lp Akt prawny Data publikacji w Dzienniku Urzędowym
1 Uchwała Nr 99/XVI/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Dz.U.W.M.z2016 poz. 3895
z dnia  20 kwietnia   2016 roku
2 Uchwała Nr 104/XVII/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej  na 2016 rok Dz.U.W.M.2016 poz.979
z dnia  1 lutego   2016 roku
3 Uchwała Nr 105/XVII/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. Dz.U.W.M.z2016 poz. 5060
z dnia  02 czerwca   2016 roku
4 Uchwała Nr 106/XVII/15 w sprawie uchylenia uchwały nr 90/XIV/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w południowo-zachodniej części obrębu Dąbrówka Ostrowska, gmina Chorzele – w części nieobjętej Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr LEX-I.4131.262.2015.RM Wojewody Mazowieckiego  z dnia 24 listopada 2015 roku (Dz.Urz.Woj. Maz. Z 2015 r. poz. 9527 z dnia 25 listopada 2015 roku) Dz.U.W.M.2016 poz.783
z dnia  25 stycznia 2016 roku
5 Uchwała Nr 107/XVII/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w południowo-zachodniej części obrębu Dąbrówka Ostrowska, gmina Chorzele. Dz.U.W.M.2016 poz.980
z dnia  1 lutego   2016 roku.
7 Uchwała Nr 111/XVIII/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Dz.U.W.M.z2016 poz. 6236
z dnia  11 lipca   2016 roku
8 Uchwała Nr 116/XIX/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Dz.U.W.M.z2016 poz. 7574
z dnia  19 sierpnia   2016 roku.
9 Uchwała Nr 122/XX/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Dz.U.W.M. z2016 poz. 8082z dnia  14 września   2016 roku.
10 Uchwała Nr 126/XX/16 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  gminy Chorzele. Dz.U.W.M.z2016 poz. 4000
z dnia  25 kwietnia   2016 roku.
11 Uchwała Nr 130/XXI/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Dz.U.W.M. z2016poz. 8504
z dnia  4 października   2016 roku
14 Uchwała Nr 132/XXI/16 w sprawie przedłużenia funkcjonowania w miejscowości Łaz oddziału zamiejscowego Przedszkola Samorządowego w Chorzelach. Dz.U.W.M.z2016 poz. 4847
z dnia  20 maja   2016 roku
15 Uchwała Nr 140/XXII/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Dz.U.W.M. z2016 poz. 9071
z dnia  24 października   2016 roku
16 Uchwała Nr 142/XXII/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Chorzele oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Dz.U.W.M.2016 poz.5480
z dnia  17 czerwca 2016 roku.
18 Uchwała Nr 146/XXIII/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Dz.U.W.M.z 2016 poz.10064 z dnia 25 listopada 2016 roku
19 Uchwała Nr 149/XXIII/16 w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach Dz.U.W.M.z2016 poz. 6521
z dnia  14 lipca   2016 roku
20 Uchwała Nr 150/XXIII/16 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Chorzele w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Dz.U.W.M.z2016 poz. 6741
z dnia  15 lipca   2016 roku
21 Uchwała Nr 151/XXIII/16 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chorzele. Dz.U.W.M.z2016 poz. 6522
z dnia  14 lipca   2016 roku
22 Uchwała Nr 152/XXIII/16 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Dz.U.W.M.z2016 poz. 6523
z dnia  14 lipca   2016 roku
23 Uchwała Nr 153/XXIII/16 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dz.U.W.M.z2016 poz. 6524
z dnia  14 lipca   2016 roku
24 Uchwała Nr 154/XXIII/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Dz.U.W.M.z2016 poz. 6525
z dnia  14 lipca   2016 roku
25 Uchwała Nr 155/XXIII/16 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy  oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Miasta i Gminy Chorzele.
 
Dz.U.W.M.z2016 poz. 6526
z dnia  14 lipca   2016 roku
26 Uchwała Nr 160/XXIV/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Dz.U.W.M.z2016 poz. 11913
z dnia 30 grudnia 2016 roku
27 Uchwała Nr 168/XXV/16w sprawie zmiany uchwały nr 207/XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2012 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Chorzele Dz.U.W.M. z2016 poz. 9037
z dnia 20 października 2016 roku
28 Uchwała Nr 172/XXV/16 w  sprawie nadania nazwy ulicy. Dz.U.W.M. z2016 poz. 9038
z dnia  20 października   2016 roku
29 Uchwała Nr 173/XXV/16 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Dz.U.W.M. z2016 poz. 9039
z dnia  20 października   2016 roku
30 Uchwała Nr 178/XXVI/16 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Chorzelach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Dz.U.W.M. z2016 poz. 9718
z dnia  15 listopada 2016 roku
31 Uchwała Nr 179/XXVI/16 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chorzele. Dz.U.W.M. z2016 poz. 9719
z dnia  15 listopada  2016 roku
32 186/XXVII/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dz.U.W.M. z2016 poz.11337
z dnia  14 grudnia 2016 roku
33 189/XXVII/16 w  sprawie nadania nazwy ulicy. Dz.U.W.M. z2016 poz. 11338
z dnia  14 grudnia 2016 roku
34 190/XXVII/16 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania. Dz.U.W.M. z2016 poz. 11339
z dnia  14 grudnia 2016 roku
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2017-04-04
Publikujący - Administrator BIP 2017-04-04 08:05
Modyfikacja - Administrator BIP 2017-04-04 08:05
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 26 maja 2024r. 16:50:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.