Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana


ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE

2013 ROK


NUMER ZARZĄDZENIA

TREŚĆ

Załącznik

Zarządzenie
Nr 1/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
2 stycznia 2013 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót związanych z wykonaniem zadania pn.: "Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowanego na cele mieszkalne, położonego przy ul. Padlewskiego 3 w Chorzelach."

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak
2013-01-02
Krzysztof Szymaniak (2013-01-04 11:05:41)


Zarządzenie
Nr 2/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
4 stycznia 2013 roku

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2013

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak
2013-01-04
Krzysztof Szymaniak (2013-01-04 11:05:41)


Zarządzenie
Nr 3/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
7 stycznia 2013
roku

w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zarębach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2013-01-07
Krzysztof Szymaniak (2013-01-07 12:42:11)


Zarządzenie
Nr 4/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
7 stycznia 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2013-01-07

Krzysztof Szymaniak (2013-01-18 13:43:22)


Zarządzenie
Nr 5/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
10 stycznia 2013 roku

w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej w celu przejęcia budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chorzelach położonego przy ul. Zduńskiej 35

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak
2013-01-10

Krzysztof Szymaniak (2013-01-18 13:43:22)


Zarządzenie
Nr 6/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
10 stycznia 2013
roku

w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej w celu przejęcia budynku Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach położonego przy ul. Żabiej 1

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak
2013-01-10
Krzysztof Szymaniak (2013-01-18 13:43:22)


Zarządzenie
Nr 7/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
14 stycznia 2013
roku

w sprawie powołania Miejscko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2013-01-14
Krzysztof Szymaniak (2013-01-18 13:43:22)


Zarządzenie
Nr 8/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
21 stycznia 2013 roku

w sprawie określenia wysokości czynszu dzierżawnego

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak
2013-01-21

Krzysztof Szymaniak (2013-01-31 11:00:15)


Zarządzenie
Nr 9/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
23 stycznia 2013
roku

w sprawie określenia wysokości czynszu dzierżawnego

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak
2013-01-23
Krzysztof Szymaniak (2013-01-31 11:00:15)


Zarządzenie
Nr 10/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
28 stycznia 2013
roku

w sprawie powołania zespołu oceniającego do ponownego ustalenia oceny pracy Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie Pani Anny Kostrzewa

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2013-01-28  

Administrator (2013-03-01 08:45:15)


Zarządzenie
Nr 11/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
31 stycznia 2013
roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zarębach

zarz_123_13.pdf

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2013-01-31

Administrator (2013-03-01 08:50:25)


Zarządzenie
Nr 12/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
31 stycznia 2013
roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw naboru na wolne stanowisko pracy zarządcy energetycznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2013-01-31
Krzysztof Szymaniak (2013-01-18 13:43:22)


Zarządzenie
Nr 13/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
5 luty 2013
roku

w sprawie ustalenia wysokości należności z tytułu zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2013-02-15
Łukasz Roman (2013-02-15 08:28:22)


Zarządzenie
Nr 15/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
13 luty 2013
roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 48/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach (ze zm.)

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2013-02-13
Łukasz Roman (2013-02-15 08:37:00)


Zarządzenie
Nr 16/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
13 luty 2013
roku

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Zarządzenia nr 49/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia liczebności etatowej komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w ChorzelachTyp dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2013-02-13
Łukasz Roman (2013-02-15 08:55:00)

Zarządzenie
Nr 17/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
13 luty 2013
roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej Urzędu w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2013-02-13

Łukasz Roman (2013-02-15 11:31:00)


Zarządzenie
Nr 18/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
19 luty 2013
roku

w sprawie opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2013-02-19
Łukasz Roman (2013-02-19 15:14:00)


Zarządzenie
Nr 19/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
19 lutego 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2013-02-19

Krzysztof Rzeszot (2013-03-07)


Zarządzenie
Nr 20/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
27 lutego 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 48/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach (ze zm.)

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2013-02-27
Krzysztof Rzeszot (2013-02-27 12:49:00)


Zarządzenie
Nr 21/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
27 lutego 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Zarządzenia nr 49/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia liczebności etatowej komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2013-02-27

Krzysztof Rzeszot (2013-02-27 12:53:00)


Zarządzenie
Nr 22/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
27 lutego 2013 roku

w sprawie dofinansowania eliminacji gminnych XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież zapobiega pożarom"

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2013-02-27

Administrator (2013-03-01 08:54:03)


Zarządzenie
Nr 23/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
28 lutego 2013 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2013-02-28

Administrator (2013-03-01 08:56:23)


Zarządzenie
Nr 24/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
01 marca 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 48/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach (ze zm.)

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2013-03-01

Administrator (2013-03-06 08:15:25)


Zarządzenie
Nr 25/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
01 marca 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Zarządzenia nr 49/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia liczebności etatowej komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2013-03-01

Administrator (2013-03-06 08:17:28)


Zarządzenie
Nr 26/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
06 marca 2013 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw naboru na wolne stanowisko zarządcy energetycznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2013-03-06

Administrator (2013-03-06 13:57:15)


Zarządzenie
Nr 27/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
06 marca 2013 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót związanych z zadaniem p.n "Wymiana posadzek w 6 salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Zarębach" określonych w umowie: Nr 45/2013/KRO.WO z dnia 27.02.2013 r

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Andrzej Kowalewski
2013-03-06

Krzysztof Rzeszot (2013-03-07)


Zarządzenie
Nr 28/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
07 marca 2013 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw naboru na wolne stanowisko ds. zamówień publicznych i funduszy unijnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Andrzej Kowalewski
2013-03-07
Krzysztof Rzeszot (2013-03-21)


Zarządzenie
Nr 29/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
08 marca 2013 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru prac związanych z dowieszeniem dwóch lamp na ulicy Kazimierza Wielkiego w m. Chorzele określonych w umowie  Nr 47/2013/KRMG z dnia 01.03.2013 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Andrzej Kowalewski
2013-03-08
Krzysztof Rzeszot (2013-03-08)


Zarządzenie
Nr 30/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
11 marca 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-03-11
Krzysztof Rzeszot (2013-03-21)


Zarządzenie
Nr 31/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
14 marca 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-03-14
Krzysztof Rzeszot (2013-03-21)


Zarządzenie
Nr 32/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
14 marca 2013 roku

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-03-14
Krzysztof Rzeszot (2013-03-21)


Zarządzenie
Nr 33/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
15 marca 2013 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej Urzędu w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-03-15
Krzysztof Rzeszot (2013-03-21)


Zarządzenie
Nr 34/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
18 marca 2013 roku

w sprawie wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-03-18
Krzysztof Rzeszot (2013-03-23)


Zarządzenie
Nr 35/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
18 marca 2013 roku

w sprawie sprawozdaniarocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-03-18
Krzysztof Rzeszot (2013-03-23)


Zarządzenie
Nr 36/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
18 marca 2013 roku

w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Chorzele za 2012 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-03-18
Krzysztof Rzeszot (2013-03-23)


Zarządzenie
Nr 37/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
26 marca 2013 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2013-03-26
Krzysztof Rzeszot (2013-03-26)


Zarządzenie
Nr 38/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
29 marca 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-03-29  
Marcin Trojanowski (2013-04-04)


Zarządzenie
Nr 39/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
02 kwietnia 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach stanowiacym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 48/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach (ze zm.)

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-04-02
Marcin Trojanowski (2013-04-04)

Zarządzenie
Nr 40/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
02 kwietnia 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do zarządzenia Nr 49/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia liczebności etatowej komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-04-02  
Marcin Trojanowski (2013-04-04)

Zarządzenie
Nr 41/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
05 kwietnia 2013 roku

w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej w celu przejęcia części nieruchomości oznaczonej Nr działki 538 i 539, położonych w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2013-04-05  
Marcin Trojanowski (2013-04-05)

Zarządzenie
Nr 42/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
08 kwietnia 2013 roku

w sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w Mieście i Gminie Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-04-08
Marcin Trojanowski (2013-04-09)

Zarządzenie
Nr 43/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
09 kwietnia 2013 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-04-09
Marcin Trojanowski (2013-04-10)

Zarządzenie
Nr 44/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
09 kwietnia 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-04-09
Marcin Trojanowski (2013-04-10)

Zarządzenie
Nr 45/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
11 kwietnia 2013 roku

w sprawie przedlozenia sprawozdania finansowego Gminy Chorzele

 za 2012 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-04-11
Marcin Trojanowski (2013-04-11)

Zarządzenie
Nr 46/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
12 kwietnia 2013 roku

w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-04-12
Marcin Trojanowski (2013-04-12)

Zarządzenie
Nr 47/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
16 kwietnia 2013 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta i Gminy Chorzele w roku 2013 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a także w zakresie kultury, turystyki i działań na rzecz dzieci i młodzieży

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-04-16
Marcin Trojanowski (2013-04-16)

Zarządzenie
Nr 48/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
19 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-04-19
Marcin Trojanowski (2013-04-19)

Zarządzenie
Nr 49/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
19 kwietnia 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-04-19
Marcin Trojanowski (2013-04-19)

Zarządzenie
Nr 50/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
24 kwietnia 2013 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Chorzele za I kwartał 2013 roku

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-04-24
Marcin Trojanowski (2013-04-24)

Zarządzenie
Nr 51/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
24 kwietnia 2013 roku

zmieniające zarządzenie 25/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminyw Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-04-24
Marcin Trojanowski (2013-04-24)

Zarządzenie
Nr 52/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
24 kwietnia 2013 roku

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-04-24
Marcin Trojanowski (2013-04-24)

Zarządzenie
Nr 53/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
24 kwietnia 2013 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krzynowłodzie Wielkiej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-04-24
Marcin Trojanowski (2013-04-24)

Zarządzenie
Nr 54/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
25 kwietnia 2013 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy CHorzele za 2012 rok

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-04-25
Marcin Trojanowski (2013-04-25)

Zarządzenie
Nr 55/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
25 kwietnia 2013 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw naboru na wolne stanowisko pracy ds. inwestycji, zamówień publicznych i funduszy unijnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-04-25
Marcin Trojanowski (2013-04-25)

Zarządzenie
Nr 56/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
29 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmany uchwały budżetowej na 2013r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-04-29
Marcin Trojanowski (2013-04-29)

Zarządzenie
Nr 57/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
29 kwietnia 2013 roku

w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, prowadzących działalność gospodarczą oraz opłaty śmieciowej na terenie Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-04-29
Marcin Trojanowski (2013-04-29)

Zarządzenie
Nr 58/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
29 kwietnia 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 66/2012 z dnia 01 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-04-29
Marcin Trojanowski (2013-04-29)

Zarządzenie
Nr 59/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
07 maja 2013 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-05-07
Marcin Trojanowski (2013-05-07)

Zarządzenie
Nr 60/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
07 maja 2013 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu w drodze bezprzetargowej ich najemcom

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak  2013-05-07
Marcin Trojanowski (2013-05-07)

Zarządzenie
Nr 61/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
09 maja 2013 roku

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska  2013-05-09
Marcin Trojanowski (2013-05-09)

Zarządzenie
Nr 62/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
09 maja 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetatgowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-05-09
Marcin Trojanowski (2013-05-09)

Zarządzenie
Nr 63/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
14 maja 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej projekty ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Chorzele działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a także kultury, turystyki i działań na rzecz dzieci i młodzieży w roku 2013

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-05-14
Marcin Trojanowski (2013-05-15)

Zarządzenie
Nr 64/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
17 maja 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2013-05-17
Marcin Trojanowski (2013-05-17)

Zarządzenie
Nr 65/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
20 maja 2013 roku

w sprawie powołania zespołu oceniającego do ponownego ustalenia oceny pracy Dyrektora Zespołu Szkół w Zarębach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2013-05-20
Marcin Trojanowski (2013-05-20)

Zarządzenie
Nr 66/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
20 maja 2013 roku

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2013-05-20
Marcin Trojanowski (2013-05-20)

Zarządzenie
Nr 67/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
20 maja 2013 roku

w sprawie opracowania gminnego planu obrony cywilnej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-05-20
Marcin Trojanowski (2013-05-20)

Zarządzenie
Nr 68/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
20 maja 2013 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru prac związanych z dowieszeniem dwóch lamp oświetleniowych w miejscowości Bogbany Wielkie, gm. Chorzele oraz dowieszeniem dwóch lamp oświetleniowych w miejscowości Kwiatkowo, gm. Chorzele określonych w umowue Nr 69/2013/KRMG z dnia 22.04.2013r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-05-20
Marcin Trojanowski (2013-05-20)

Zarządzenie
Nr 69/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
21 maja 2013 roku

w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej prowadzenia gospodarki paliwowej w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-05-21
Marcin Trojanowski (2013-05-22)

Zarządzenie
Nr 70/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
21 maja 2013 roku

w sprawie określenia wysokości czynszu dzierżawnego

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2013-05-21
Marcin Trojanowski (2013-05-22)

Zarządzenie
Nr 71/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
22 maja 2013 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak  2013-05-22
Marcin Trojanowski (2013-05-22)

Zarządzenie
Nr 72/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
28 maja 2013 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-05-28
Marcin Trojanowski (2013-05-28)

Zarządzenie
Nr 73/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
29 maja 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2013-05-29
Marcin Trojanowski (2013-05-31)

Zarządzenie
Nr 74/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
05 czerwca 2013 roku

w sprawie ustalenia ceny za drewno pochodzące z działek nr ewidncyjnymi: 1031/3 i 1031/4 (obręb Chorzele), stanowiących mienie komunalne Gminy Chorzele oraz ogłoszenia przetargu na jego sprzedaż

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2013-06-05
Marcin Trojanowski (2013-06-05)

Zarządzenie
Nr 75/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
10 czerwca 2013 roku

w sprawie  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2013-2023

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-06-10
Marcin Trojanowski (2013-06-11)

Zarządzenie
Nr 76/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
11 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2013-06-11
Marcin Trojanowski (2013-06-12)

Zarządzenie
Nr 77/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
12 czerwca 2013 roku

w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na roztrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-06-12
Marcin Trojanowski (2013-06-14)

Zarządzenie
Nr 78/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
14 czerwca 2013 roku

w sprawie przyznania dodatku specjalnego

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska  2013-06-14
Marcin Trojanowski (2013-06-14)

Zarządzenie
Nr 79/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
14 czerwca 2013 roku

w sprawie przyznania dodatku specjalnego

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-06-14
Marcin Trojanowski (2013-06-14)

Zarządzenie
Nr 80/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
19 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-06-19
Marcin Trojanowski (2013-06-21)

Zarządzenie
Nr 81/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
19 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji ds Rozpatrywania Wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-06-19
Marcin Trojanowski (2013-06-21)

Zarządzenie
Nr 82/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
20 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru prac związanych z dowieszeniem jednej lampy oświetleniowej na ulicy Mieszka I w Chorzeleach Gmina Chorzele określonych w umowie Nr 90/2013/ROZ.ASO z dnia 13.06.2013 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-06-20
Marcin Trojanowski (2013-06-24)

Zarządzenie
Nr 83/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
24 czerwca 2013 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Chorzele w 2013 roku.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-06-24
Marcin Trojanowski (2013-06-26)

Zarządzenie
Nr 84/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
26 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-06-26
Marcin Trojanowski (2013-07-01)

Zarządzenie
Nr 85/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
28 czerwca 2013 roku

w sprawie odwołania dyrektora Publicznej szkoły podstawowej w Krukowie

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-06-28
Marcin Trojanowski (2013-07-01)

Zarządzenie
Nr 86/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
28 czerwca 2013 roku

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-06-28
Marcin Trojanowski (2013-07-01)

Zarządzenie
Nr 87/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
28 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru prac związanych w dowiedzeniem jednej lampy oświetleniowej w miejscowości Zdziwój Nowy Gmina Chorzele określonych w umowie Nr 95/2013/ROZ.ASO z dnia 21.06.2013 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak  2013-06-28
Marcin Trojanowski (2013-07-01)

Zarządzenie
Nr 88/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
02 lipca 2013 roku

w sprawie powołania komisji do spraw kontroli podatkowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak  2013-07-02
Marcin Trojanowski (2013-07-02)

Zarządzenie
Nr 89/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
02 lipca 2013 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót polegających na rozbiórce obiektów budowlanych - budynek mieszkalny trzyrodzinny, budynek mieszkalny jednorodzinny, budynek gospodarczy i budynek garażowy położony na działce nr 1031/3, 1031/04, obręb Chorzele, ul. Kościelna

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak  2013-07-02
Marcin Trojanowski (2013-07-02)

Zarządzenie
Nr 90/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
02 lipca 2013 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru prac dotyczących zadania pn.: Wykonanie, dostawa oraz montaż balustrady na schodach przy ulicy Mostowej w mieście chorzele, określonych w umowie Nr 82/13/ROZ.AJ z dnia 10.06.2013 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2013-07-02
Marcin Trojanowski (2013-07-02)

Zarządzenie
Nr 91/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
02 lipca 2013 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru prac dotyczących zadania pn.: Wykonanie, dostawa oraz montaż balustrady na schodach przy Punkcie Przedszkolnym w Łazie, określonych w umowie Nr 86/13/KRO.WO z dnia 10.06.2013 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2013-07-02
Marcin Trojanowski (2013-07-02)

Zarządzenie
Nr 92/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
03 lipca 2013 roku

w sprawie planu kont dla projektu Pn.: "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013- świetlica w Nowej Wsi

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2013-07-03
Marcin Trojanowski (2013-07-03)

Zarządzenie
Nr 93/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
03 lipca 2013 roku

w sprawie planu kont dla projektu Pn.: "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013- świetlica w Rzodkiewnicy

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2013-07-03
Marcin Trojanowski (2013-07-03)

Zarządzenie
Nr 94/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
03 lipca 2013 roku

w sprawie planu kont dla projektu Pn.: "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013-Przebudowa Targowiska

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2013-07-03
Marcin Trojanowski (2013-07-03)

Zarządzenie
Nr 95/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
03 lipca 2013 roku

w sprawie planu kont dla projektu Pn.: "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013- Budowa Przydomowych Oczyszczalni

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2013-07-03
Marcin Trojanowski (2013-07-03)

Zarządzenie
Nr 96/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
03 lipca 2013 roku

w sprawie planu kont w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla projektu Pn.:"Odnowa  i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2013-07-03
Marcin Trojanowski (2013-07-03)

Zarządzenie
Nr 97/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
03 lipca 2013 roku

w sprawie planu kont dla projektu "Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza-systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2013-07-03
Marcin Trojanowski (2013-07-03)

Zarządzenie
Nr 98/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
03 lipca 2013 roku

w sprawie określenia zasad rachunkowości oraz planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Pn.: "Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Gminach Północnego Mazowsza".

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2013-07-03
Marcin Trojanowski (2013-07-03)

Zarządzenie
Nr 99/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
03 lipca 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 66/2012 z dnia 01 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2013-07-03
Marcin Trojanowski (2013-07-03)

Zarządzenie
Nr 100/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
05 lipca 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2013-07-05
Marcin Trojanowski (2013-07-08)

Zarządzenie
Nr 101/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
05 lipca 2013 roku

w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowiska pracy: animator sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach, opiekun-wychowawca w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2013-07-05
Marcin Trojanowski (2013-07-08)

Zarządzenie
Nr 102/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
12 lipca 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska  2013-07-12
Marcin Trojanowski (2013-07-15)

Zarządzenie
Nr 103/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
17 lipca 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak  2013-07-17
Marcin Trojanowski (2013-07-18)

Zarządzenie
Nr 104/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
17 lipca 2013 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót dotyvzących zadania pn.: "Rozbudowa drogi gminnej NR 320102W Nowa Wieś - Wasiły Zygny - Baranowo na trasie Nowa Wieś - Wasiły Zygny od km 0+000,00 do km 2+296,00 gmina Chorzele", określonych w umowie Nr 75/2013/ROZ.RS z dnia 20.05.2013 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak  2013-07-17
Marcin Trojanowski (2013-07-18)

Zarządzenie
Nr 106/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
18 lipca 2013 roku

w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątku wyposażenia Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska  2013-07-18
Marcin Trojanowski (2013-07-18)

Zarządzenie
Nr 107/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
19 lipca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz określenia regulaminu

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska  2013-07-19
Marcin Trojanowski (2013-07-23)

Zarządzenie
Nr 108/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
19 lipca 2013 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Chorzele za II kwartał 2013 roku

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska  2013-07-19
Marcin Trojanowski (2013-07-23)

Zarządzenie
Nr 109/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
22 lipca 2013 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót dotyvzących zadania pn.: "Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi", określonych w umowie Nr 100/ROZ/13/BOP z dnia 25.06.2013 roku

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska  2013-07-22
Marcin Trojanowski (2013-07-24)

Zarządzenie
Nr 110/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
22 lipca 2013 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót dotyvzących zadania pn.: "Remont świetlicy wiejskiej w Rzodkiewnicy", określonych w umowie Nr 120/2013/ROZ.BOP z dnia 02.07.2013 roku

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-07-22
Marcin Trojanowski (2013-07-24)

Zarządzenie
Nr 111/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
23 lipca 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak  2013-07-23
Marcin Trojanowski (2013-07-24)

a

Zarządzenie
Nr 112/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
24 lipca 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska  2013-07-24
Marcin Trojanowski (2013-07-24)

Zarządzenie
Nr 115/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
26 lipca 2013 roku

w sprawie ogłoszenia wyniku złożonej oferty z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Chorzele w 2013 roku.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska  2013-07-26
Marcin Trojanowski (2013-07-29)

Zarządzenie
Nr 116/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
26 lipca 2013 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw naboru na wolne stanowisko pracy: kierowca w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska  2013-07-26
Marcin Trojanowski (2013-07-29)

Zarządzenie
Nr 117/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
26 lipca 2013 roku

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury w Gminie Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-07-26
Marcin Trojanowski (2013-07-29)

Zarządzenie
Nr 118/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
31 lipca 2013 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót dotyczących zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 320111W w miejscowości Duczymin", określonych w umowie Nr 104?2013?KRMG z dnia 28.06.2013 roku.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2013-07-31
Marcin Trojanowski (2013-07-31)

Zarządzenie
Nr 119/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
31 lipca 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2013-07-31
Marcin Trojanowski (2013-07-31)

Zarządzenie
Nr 120/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
01 sierpnia 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska  2013-08-01
Marcin Trojanowski (2013-08-01)

Zarządzenie
Nr 121/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
01 sierpnia 2013 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska  2013-08-01
Marcin Trojanowski (2013-08-01)

Zarządzenie
Nr 123/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
02 sierpnia 2013 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw naboru na wolne stanowisko pracy: ds. inwestycji, zamówień publicznych i funduszy unijnych

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska  2013-08-02
Marcin Trojanowski (2013-08-02)

Zarządzenie
Nr 124/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
02 sierpnia 2013 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do oddania w najem na okres 3 lat

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska  2013-08-02
Marcin Trojanowski (2013-08-02)

Zarządzenie
Nr 126/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
12 sierpnia 2013 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak  2013-08-12
Marcin Trojanowski (2013-08-19)

Zarządzenie
Nr 127/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
12 sierpnia 2013 roku

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorzele za I półrocze 2013 r..

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak  2013-08-12
Marcin Trojanowski (2013-08-19)

Zarządzenie
Nr 128/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
14 sierpnia 2013 roku

w sprawie dofinansowania Gminnych Zawodow Sportowo- Pozarniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak  2013-08-14
Marcin Trojanowski (2013-08-19)

Zarządzenie
Nr 129/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
23 sierpnia 2013 roku

w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci gruntowych przeznaczonych do dzierzawy w drodze bezprzetarowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-08-23
Marcin Trojanowski (2013-08-23)

Zarządzenie
Nr 130/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
05 września 2013 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru prac związanych z dowieszeniem dwóch lamp oświetleniowych w miejscowości Zaręby w gminie Chorzele określonych w umowie Nr 152/2013/ROZ.ASO z dnia 26.08.2013 r.  

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-09-05
Marcin Trojanowski (2013-09-09)

Zarządzenie
Nr 131/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
05 września 2013 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru prac związanych z dowieszeniem dwóch lamp oświetleniowych w miejscowości Raszujka w gminie Chorzele określonych w umowie Nr 155/2013/ROZ.ASO z dnia 28.08.2013 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-09-05
Marcin Trojanowski (2013-09-09)

Zarządzenie
Nr 135/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
10 września 2013 roku

w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-09-10
Marcin Trojanowski (2013-09-16)

Zarządzenie
Nr 137/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
13 września 2013 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw naboru na wolne stanowisko pracy: opiekun-wychowawca w Publicznej Szkole Podstawowej w Krukowie

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-09-13
Marcin Trojanowski (2013-09-16)

Zarządzenie
Nr 146/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
20 września 2013 roku

w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na roztrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak  2013-09-20
Marcin Trojanowski (2013-09-20)

Zarządzenie
Nr 147/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
26 września 2013 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw naboru na wolne stanowisko pracy: opiekun-wychowawca w Publicznej Szkole Podstawowej w Krukowie

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-09-26
Marcin Trojanowski (2013-09-26)

Zarządzenie
Nr 149/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
30 września 2013 roku

w w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw naboru na wolne stanowisko pracy: kierowca w Ochotniczej Straży Pożarnejw Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
regina Grzelak  2013-09-30
Marcin Trojanowski (2013-09-30)

Zarządzenie
Nr 150/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
03 października 2013 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak  2013-10-03
Marcin Trojanowski (2013-10-03)

Zarządzenie
Nr 151/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
03 października 2013 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak  2013-10-03
Marcin Trojanowski (2013-10-03)

Zarządzenie
Nr 152/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
07 października 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w  Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele Nr 48/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2013-10-07
Marcin Trojanowski (2013-10-10)

Zarządzenie
Nr 153/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
07 października 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Zarządzenia Nr 49/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia liczebności etatowej komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2013-10-07
Marcin Trojanowski (2013-10-10)

Zarządzenie
Nr 154/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
10 października 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2013-10-10
Marcin Trojanowski (2013-10-10)

Zarządzenie
Nr 155/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
10 października 2013 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót polegających na: "Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi w miejscowości Raszujka"

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2013-10-10
Marcin Trojanowski (2013-10-10)

Zarządzenie
Nr 157/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
15 października 2013 roku

w sprawie informacji wykonania budżetu gminy Chorzele na III kwartał 2013 roku

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2013-10-15
Marcin Trojanowski (2013-10-21)

Zarządzenie
Nr 158/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
15 października 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2013-10-15
Marcin Trojanowski (2013-10-21)

Zarządzenie
Nr 159/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
17 października 2013 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót polegających na: "Remont ogrodzenia i wykonanie pochwytów na stadionie w Chorzelach"

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2013-10-17
Marcin Trojanowski (2013-10-21)

Zarządzenie
Nr 162/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
04 listopada 2013 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru prac związanych z wykonaniem zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu targowiska miejskiego w Chorzelach określonych w umowie nr 176/2013/ROZ.BOP z dnia 30.10.2013 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska  2013-11-04
Marcin Trojanowski (2013-11-05)

Zarządzenie
Nr 163/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
04 listopada 2013 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót dotyczących zadania pn.: "Przebudowa targowiska miejskiego w Chorzelach", określonych w umowie Nr 226/12/ROZ.KS z dnia 05.12.2012 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-11-04
Marcin Trojanowski (2013-11-05)

Zarządzenie
Nr 164/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
04 listopada 2013 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru prac związanych z wykonaniem poszerzenia wjazdu na targowisku miejskim w mieście Chorzele zgodnie z umową nr 175/2013/ROZ/BOP z dnia 25.10.2013r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-11-04
Marcin Trojanowski (2013-11-05)

Zarządzenie
Nr 165/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
12 listopada 2013 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót dotyczących zadania pn.: "Budowa parkingu przy ul. Komosińskiegow miejscowości Chorzele", określonych w umowie Nr 129/2013/ROZ/RS a dnia 19.07.2013r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-11-12
Marcin Trojanowski (2013-11-20)

Zarządzenie
Nr 172/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
21 listopada 2013 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót dotyczących wykoninia zamówienia pn.: "Zakup oraz montaż bram i furtek" w ramach zadania "Przebudowa targowiska miejskiego w Chorzelach" określonych w umowie Nr 141/2013/ROZ.BOP z dnia 30.07.2013 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-11-21
Marcin Trojanowski (2013-11-26)

Zarządzenie
Nr 173/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
21 listopada 2013 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót dotyczących wykoninia zamówienia pn.: "Zakup oraz montaż czyszczaków kanalizacyjnych PCV" w ramach zadania "Przebudowa targowiska miejskiego w Chorzelach" określonych w umowie Nr 135/2013/ROZ.BOP z dnia 22.07.2013 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-11-21
Marcin Trojanowski (2013-11-26)

Zarządzenie
Nr 174/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
26 listopada 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-11-26
Marcin Trojanowski (2013-11-29)

Zarządzenie
Nr 184/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
09 grudnia 2013 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-12-09
Marcin Trojanowski (2013-12-09)

Zarządzenie
Nr 196/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
30 grudnia 2013 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy znajdujacego się w budynku na nieruchomosci położonej przy ul. Padlewskiego 3 w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-12-30

Marcin Trojanowski (2013-12-30)

Zarządzenie
Nr 197/2013
Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
31 grudnia 2013 roku

w sprawie udziału pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach w szkoleniach finansowanych z projektu pod tytułem "Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza - systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników" - UDA-POKL.05.02.01-00-040/12

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2013-12-31
Marcin Trojanowski (2013-12-31)

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2013-01-04
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2013-01-04 11:04
Modyfikacja - Administrator BIP 2013-12-31 01:48
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 12 czerwca 2024r. 16:37:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.