Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE

2012 ROK

NUMER ZARZĄDZENIA

TREŚĆ

Zarządzenie
Nr 1/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
2 stycznia 2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót objętych zamówieniem pn.: "Zmiana sposobu użytkowania części budynku po Ośrodku Zdrowia na cele administracyjne Urzędu Miasta i Gminy Chorzele".

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-01-02
Krzysztof Szymaniak (2012-01-05 10:11:21)

Zarządzenie
Nr 2/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
2 stycznia 2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru lokalu usługowego w Zarębach w związku z wygaśnięciem umowy najmu

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-01-02
Krzysztof Szymaniak (2012-01-05 10:11:21)

Zarządzenie
Nr 3/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
2 stycznia 2012 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbiooru końcowego robót związanych z wykonaniem prac polegających na kopaniu rowu odwadniającego we wsi Zdziwój Nowy zgodnie ze zleceniem ROZ.MN.7226.180.2011 z dnia 12.11.2011r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-01-02
Krzysztof Szymaniak (2012-01-05 10:11:21)

Zarządzenie
Nr 4/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
2 stycznia 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-01-02
Krzysztof Szymaniak (2012-01-05 10:11:21)

Zarządzenie
Nr 5/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
3 stycznia 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-01-03
Krzysztof Szymaniak (2012-01-05 10:11:21)

Zarządzenie
Nr 6/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
12 stycznia 2012 roku

w sprawie zmieniające zarządzenie nr 24/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 11 kwietnia 2011 roku, w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-01-12
Krzysztof Szymaniak (2012-02-01 08:24:15)

Zarządzenie
Nr 7/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
12 stycznia 2012 roku

zmieniające zarządzenie nr 57/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 29 czerwca 2011 roku, w sprawie określenia liczbności etatowej komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-01-12
Krzysztof Szymaniak (2012-02-01 08:24:15)

Zarządzenie
Nr 8/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
12 stycznia 2012 roku

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2012

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-01-12
Krzysztof Szymaniak (2012-02-01 08:24:15)

Zarządzenie
Nr 9/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
17 stycznia 2012 roku

w sprawie powołania Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzelach.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-01-17
Krzysztof Szymaniak (2012-02-01 08:24:15)

Zarządzenie
Nr 10/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
23 stycznia 2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru wykonania systemu alarmowego w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-01-23
Krzysztof Szymaniak (2012-02-01 08:24:15)

Zarządzenie
Nr 11/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
24 stycznia 2012 roku

w sprawie odwołania ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-01-24
Krzysztof Szymaniak (2012-02-01 08:24:15)

Zarządzenie
Nr 12/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
24 stycznia 2012 roku

w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy w drodze bezprzetargowej na rzecz Powiatu Przasnyskiego

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-01-24
Krzysztof Szymaniak (2012-02-01 08:24:15)

Zarządzenie
Nr 13/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
24 stycznia 2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz szkiców ewakuacyjnych i oznakowania dróg ewakuacyjnych obiektu budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach przy ul. Komosińskiego 1 jak również wyposażenia w/w budynku w podręczny sprzęt gaśniczy

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-01-24
Krzysztof Szymaniak (2012-02-01 08:24:15)

Zarządzenie
Nr 14/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
30 stycznia 2012 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót związanych z wykonaniem zadania pn.: "Rozbudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół w Duczyminie z budową sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym" Umowa nr 118/10/Or2. z dnia 8 listopada 2010r. oraz umowa nr 370/1/ROZ.AS. z dnia 29 listopada 2011r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-01-30
Krzysztof Szymaniak (2012-02-01 08:24:15)

Zarządzenie
Nr 15/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
2 lutego 2012 roku

w sprawie powołania komisji do przekazania dokumentacji

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-02-02
Krzysztof Szymaniak (2012-02-13 11:12:25)

Zarządzenie
Nr 16/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
14 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-02-14
Krzysztof Szymaniak (2012-03-01 08:08:22)

Zarządzenie
Nr 17/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
21 lutego 2012 roku

zmieniające Zarządzenie nr 11/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 9 lutego 2011 roku, w sprawie systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, postępowania z dokmentacją spraw niezakończonych oraz powołania koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-02-21
Krzysztof Szymaniak (2012-03-01 08:08:22)

Zarządzenie
Nr 18/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
21 lutego 2012 roku

zmieniające Zarządzenie nr 13/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 11 lutego 2011 roku, w sprawie pieczęci urzędowych i pieczątek stosowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz pieczęci urzędowych stosowanych przez jednostki organizacyjjne Miasta i Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-02-21
Krzysztof Szymaniak (2012-03-01 08:08:22)

Zarządzenie
Nr 19/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
23 lutego 2012 roku

w sprawie powołania komisji do ostatecznego, bezusterkowego odbioru końcowego robót związanych z inwestycją "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Chorzelach" realizowaną w ramach projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i kanałem tłocznym oraz przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Grunwaldzkiej, Brzozowej, Zarębskiej i Młynarskiej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chorzelach: współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskicj.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-02-23
Krzysztof Szymaniak (2012-03-01 08:08:22)

Zarządzenie
Nr 20/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
1 marca 2012 roku

w sprawie powołania komisji konkursowek do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw nadzoru i utrzymania dróg gminnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-03-01
Krzysztof Szymaniak (2012-03-01 14:35:22)

Zarządzenie
Nr 22/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
5 marca
2012 roku

zmieniające zarządzenie nr 24/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-03-05
Krzysztof Szymaniak (2012-03-05 15:08:22)

Zarządzenie
Nr 23/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
5 marca 2012 roku

zmieniające Zarządzenie nr 57/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 29 czerwca 2011 roku, w sprawie określenia liczebności etatowej komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-03-05
Krzysztof Szymaniak (2012-03-05 15:08:22)

Zarządzenie
Nr 24/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
6 marca 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-03-06
Krzysztof Szymaniak (2012-03-04 14:28:11)

Zarządzenie
Nr 25/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
9 marca 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-03-09
Krzysztof Szymaniak (2012-03-09 11:22:59)

Zarządzenie
Nr 26/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
12 marca 2012 roku

w sprawie powołania komisji do zaopiniowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY CHORZELE

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-03-12
Krzysztof Szymaniak (2012-03-12 15:12:33)

Zarządzenie
Nr 27/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
22 marca 2012 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót związanych z wykonaniem zadania pn.: "Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu na tymczasowe przedszkole samorządowe w Chorzelach", umowa nr 47/2012/ORG.WO z dnia 16.02.2012r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-03-22
Krzysztof Szymaniak (2012-04-03 11:00:46)

Zarządzenie
Nr 28/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
23 marca 2012 roku

w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach oraz wskazania osoby odpowiedzialnej za mienie w tym Urzędzie

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-03-23
Krzysztof Szymaniak (2012-04-03 11:00:46)

Zarządzenie
Nr 29/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
22 marca 2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru wykonania prac i dostaw związanych z realizacją zadania "Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach" objętych umową nr 335/11/ORG.KS

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-03-22
Krzysztof Szymaniak (2012-04-03 11:00:46)

Zarządzenie
Nr 30/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
26 marca 2012 roku

w sprawie powołania komisji do częściowego odbioru robót związanych z wykonaniem remontu oświetlenia na terenie Gminy Chorzele określonych w umowie nr: 378/ROZ.MN/2011 z dnia 12 grudnia 2011r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-03-26
Krzysztof Szymaniak (2012-04-03 11:00:46)

Zarządzenie
Nr 31/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
27 marca 2012 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-03-27
Krzysztof Szymaniak (2012-04-03 11:00:46)

Zarządzenie
Nr 32/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
27 marca 2012 roku

w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Chorzele za 2011r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-03-27
Krzysztof Szymaniak (2012-04-03 11:00:46)

Zarządzenie
Nr 33/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
27 marca
2012 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-03-27
Krzysztof Szymaniak (2012-04-03 11:00:46)

Zarządzenie
Nr 34/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
27 marca
2012 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-03-27
Krzysztof Szymaniak (2012-04-03 11:00:46)

Zarządzenie
Nr 35/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
27 marca 2012 roku

w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz Powiatu Przasnyskiego

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-03-27
Krzysztof Szymaniak (2012-04-04 12:54:24)

Zarządzenie
Nr 36/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
3 kwietnia 2012 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta i Gminy Chorzele w roku 2012 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a także w zakresie kultury turystyki i działań na rzecz dzieci i młodzieży

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-04-03
Krzysztof Szymaniak (2012-04-03 11:00:46)

Zarządzenie
Nr 37/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
3 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-04-03
Krzysztof Szymaniak (2012-04-03 11:00:46)

Zarządzenie
Nr 38/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
3 kwietnia 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-04-03
Krzysztof Szymaniak (2012-04-04 12:54:24)

Zarządzenie
Nr 39/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
4 kwietnia 2012 roku

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-04-04
Krzysztof Szymaniak (2012-04-04 12:54:24)

Zarządzenie
Nr 40/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
12 kwietnia 2012 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2012 roku przejściowego deficytu budżetu

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-04-12
Krzysztof Szymaniak (2012-04-19 08:07:22)

Zarządzenie
Nr 41/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
12 kwietnia 2012 roku

w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego dla jednostki budżetowej Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Chorzelach z siedzibą przy ul. St. Komosińskiego 1

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-04-12
Krzysztof Szymaniak (2012-04-19 08:07:22)

Zarządzenie
Nr 42/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
12 kwietnia 2012 roku

w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w autobusie do przewozu osób niepełnosprawnych marki Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-04-12
Krzysztof Szymaniak (2012-04-19 08:07:22)

Zarządzenie
Nr 43/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
16 kwietnia 2012 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-04-16
Krzysztof Szymaniak (2012-04-19 08:07:22)

Zarządzenie
Nr 44/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
25 kwietnia 2012 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Chorzele za I kwartał 2012 roku

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-04-25
Krzysztof Szymaniak (2012-04-30 13:20:01)

Zarządzenie
Nr 45/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
25 kwietnia 2012 roku

w sprawie przedłozenia sprawozdania finansowego Gminy Chorzele za 2011 rok

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-04-25
Krzysztof Szymaniak (2012-04-30 13:20:01)

Zarządzenie
Nr 46/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
25 kwietnia 2012 roku

w sprawie powołania komisji do przekazania Powiatowi Przasnyskiemu dokumentacji inwentaryzacyjnej budynku Szkoły Podstawowej Filii w Zdziwóju Starym.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-04-25

Krzysztof Szymaniak (2012-04-30 13:20:01)

Zarządzenie
Nr 47/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
30 kwietnia 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej projekty ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Chorzele działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeeczności lokalnych, a także kultury, turystyki i działań na rzecz dzieci i młodzieży w roku 2012

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-04-30

Krzysztof Szymaniak (2012-04-30 13:20:01)

Zarządzenie
Nr 48/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
30 kwietnia 2012 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-04-30
Krzysztof Szymaniak (2012-05-10 08:58:50)

Zarządzenie
Nr 49/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
30 kwietnia 2012 roku

w sprawie określenia liczebności etatowej komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-04-30

Krzysztof Szymaniak (2012-05-10 08:58:50)

Zarządzenie
Nr 50/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
30 kwietnia 2012 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-04-30

Krzysztof Szymaniak (2012-05-10 08:58:50)

Zarządzenie
Nr 51/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
8 maja 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 21/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-05-08

Krzysztof Szymaniak (2012-05-10 08:58:50)

Zarządzenie
Nr 52/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
9 maja 2012 roku

w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej w celu przejęcia byłego Przedszkola Samorządowego w Chorzelach przy ul. Wesołej 1

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-05-09

Krzysztof Szymaniak (2012-05-10 08:58:50)

Zarządzenie
Nr 53/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
9 maja 2012 roku

w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej w celu przekazania części budynku internatu przeznaczonego na tymczasowe Przedszkole Samorządowe w Chorzelach, ul. Szkolna 2

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-05-09
Krzysztof Szymaniak (2012-05-10 08:58:50)

Zarządzenie
Nr 54/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
9 maja 2012 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Chorzele w 2012 roku

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-05-09

Krzysztof Szymaniak (2012-05-10 08:58:50)

Zarządzenie
Nr 55/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
9 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarębach na realizację zadania w ramach PROW 2007-2013 pn."Utworzenie w remizie OSP centrum kulturalnego i rekreacyjnego Zarąb"

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-05-09

Krzysztof Szymaniak (2012-05-10 08:58:50)

Zarządzenie
Nr 56/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
10 maja 2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót związanych z budową parkingu dla samorchodów osobowych (26 mejsc parkingowych) w miejscowości Krzynowłoga Wielka

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-05-12

Krzysztof Szymaniak (2012-05-24 10:10:22)

Zarządzenie
Nr 57/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
14 maja 2012 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-05-14

Krzysztof Szymaniak (2012-05-24 10:10:22)

Zarządzenie
Nr 58/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
15 maja 2012 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania polegającego na wykonaniu przeniesienia anteny radiostacji OC ze starego budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Ogrodowej oraz wykonania nowej instalacji na budynku przy ul. Stanisława Komosińskiego 1 w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-05-15

Krzysztof Szymaniak (2012-05-24 10:10:22)

Zarządzenie
Nr 59/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
18 maja 2012 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-05-18

Krzysztof Szymaniak (2012-05-24 10:10:22)

Zarządzenie
Nr 60/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
18 maja 2012 roku

w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miasta i Gminy Chorzele prowadzenia określonych spraw Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-05-18
Krzysztof Szymaniak (2012-05-24 10:10:22)

Zarządzenie
Nr 61/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
18 maja 2012 roku

w sprawie powołania Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-05-18

Krzysztof Szymaniak (2012-05-24 10:10:22)

Zarządzenie
Nr 62/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
24 maja 2012 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw zarządzania nieruchomościami w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Andrzej Kowalewski

2012-05-24

Krzysztof Szymaniak (2012-05-24 10:10:22)

Zarządzenie
Nr 63/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
24 maja 2012 roku

w sprawie powolania komisji do odbioru robót związanych z remontem mostu w ciągu drogi gminnej będącej działką nr 301 obręb Krukowo, na rzece Płodownica, w m. Krukowo, woj. mazowieckie określonych w umowie: Nr 99/12/ROZ.RS z dnia 11.05.2012 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Andrzej Kowalewski

2012-05-24
Krzysztof Szymaniak (2012-06-13 08:14:32)

Zarządzenie
Nr 64/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
31 maja 2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót związanych z wykonaniem pn "Utwardzenie terenu przy budynku OSP Rzodkiewnicy" polegające na:
a) Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem /kostka kolorowa/ -228,40 m
b) Ułożenie obrzeży betonowych o wymiatach 20 x 6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-05-31

Krzysztof Szymaniak (2012-06-13 08:14:32)

Zarządzenie
Nr 65/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
31 maja 2012 roku

w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-05-31

Krzysztof Szymaniak (2012-06-13 08:14:32)

Zarządzenie
Nr 66/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
1 czerwca 2012 roku

w sprawie wprowadzenia w życie zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-06-01

Krzysztof Szymaniak (2012-06-13 08:14:32)

Zarządzenie
Nr 67/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
1 czerwca 2012 roku

zmieniające Zarządzenie nr 48/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacynego Urzędu Miasta i Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-06-01

Krzysztof Szymaniak (2012-06-13 08:14:32)

Zarządzenie
Nr 68/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
1 czerwca 2012 roku

zmieniające Zarządzenie nr 49/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia liczebności etatowej komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-06-01

Krzysztof Szymaniak (2012-06-13 08:14:32)

Zarządzenie
Nr 69/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
01 czerwca 2012 roku

zmieniające zarządzenie nr 10/2010 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-06-01

Krzysztof Szymaniak (2012-06-13 08:14:32)

Zarządzenie
Nr 70/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
8 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót związanych z remontem ulicy Olszewskiej i remontem nawierzchni bitumicznej ulicy Plac Kościuszki w miejscowości Chorzele określonych w umowie nr 88/12/ROZ.RS z dnia 16.04.2012r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-06-08
Krzysztof Szymaniak (2012-06-13 08:14:32)

Zarządzenie
Nr 71/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
8 czerwca 2012 roku

w sprawie regulaminu dowożenia uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-06-08

Krzysztof Szymaniak (2012-06-13 08:14:32)

Zarządzenie
Nr 72/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
8 czerwca 2012 roku

w sprawie regulaminu korzystania z autobusu Autosan H9-21.41S

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-06-08

Krzysztof Szymaniak (2012-06-13 08:14:32)

Zarządzenie
Nr 73/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
8 czerwca 2012 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu w drodze bezprzetargowej ich najemcom.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-06-08

Krzysztof Szymaniak (2012-06-13 08:14:32)

Zarządzenie
Nr 74/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
13 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni oraz powierzchniowego utrwalenia na terenie Miasta i Gminy Chorzele określonych w umowie nr 92/12/ROZ.RS z dnia 26.04.2012r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-06-13

Krzysztof Szymaniak (2012-06-15 15:11:32)

Zarządzenie
Nr 75/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
15 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót związanych z wykonaniem zadania pn.: "Remont pomieszczeń Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chorzelach Filii Bibliotecznej w Krukowie oraz w Zarębach". Umowa nr 79/12/ROZ.KS z dnia 30.03.2012r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-06-15

Krzysztof Szymaniak (2012-06-15 15:11:32)

Zarządzenie
Nr 76/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
15 czerwca 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Chorzele stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 48/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-06-15

Krzysztof Szymaniak (2012-06-15 15:11:32)

Zarządzenie
Nr 77/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
15 czerwca 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do zarządzenia nr 49/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia liczebności etatowej komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-06-15

Krzysztof Szymaniak (2012-06-15 15:11:32)

Zarządzenie
Nr 78/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
15 czerwca 2012 roku

zmieniające zarządzenie nr 25/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-06-15

Krzysztof Szymaniak (2012-07-04 09:47:00)

Zarządzenie
Nr 79/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
21 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rokj

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-06-21

Krzysztof Szymaniak (2012-07-02 13:04:49)

Zarządzenie
Nr 80/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
25 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej w celu przejęcia budynku Miejsko-Gm in n ej Biblioteki Publicznej - Filii dla dzieci i młodzieży przy u l . Zduńskej 35 w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-06-25

Krzysztof Szymaniak (2012-07-02 13:04:49)

Zarządzenie
Nr 81/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
25 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót związanych z wykonaniem oświetlenia na terenie Gminy Chorzele określonych w umowie nr 378/ROZ.MN/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-06-25

Krzysztof Szymaniak (2012-07-02 13:04:49)

Zarządzenie
Nr 82/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
26 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania konisji dokonującej oceny stanu przydatności elementów nadających się do dalszego wykorzystania po byłym Przedszkolu przy ul. Wesołej 1 w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-06-26

Krzysztof Szymaniak (2012-07-02 13:04:49)

Zarządzenie
Nr 83/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
28 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-06-15

Krzysztof Szymaniak (2012-07-02 13:04:49)

Zarządzenie
Nr 84/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
29 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-06-29

Krzysztof Szymaniak (2012-07-02 13:04:49)

Zarządzenie
Nr 85/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
2 lipca 2012 roku

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-07-02

Krzysztof Szymaniak (2012-07-02 13:04:49)

Zarządzenie
Nr 86/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
2 lipca 2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót związanych z remontem mogiły zbiorowej ofiar terroru w Krzynowłodze Wielkiej polegającego na przebudowie grobu i wykonaniu nowej tablicy nagrobnej określonych w umowie nr: 97/12/ROZ.RS z dnia 04.05.2012r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-07-02

Krzysztof Szymaniak (2012-07-02 13:04:49)

Zarządzenie
Nr 87/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
2 lipca 2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót związanych z wykonaniem rewitalizacji pomnika Tadeusza Kościuszki w miejscowości Chorzele określonych w umowie nr: 96/12/ROZ.RS z dnia 04.05.2012r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-07-05

Krzysztof Szymaniak (2012-07-02 13:04:49)

Zarządzenie
Nr 88/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
5 lipca 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 66/2012 z dnia 01 czerwca 2012r. w wprowadzenia w życie zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-07-05

Krzysztof Szymaniak (2012-07-10 09:30:14)

Zarządzenie
Nr 89/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
5 lipca 2012 roku

w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-07-05

Krzysztof Szymaniak (2012-07-05 21:47:52)

Zarządzenie
Nr 90/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
5 lipca 2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru prac związanych z dostarczeniem ukwieconych konstrukcji kwietnikowych oraz montażem ukwieconych konstrukcji kwietnik oraz montażem ukwieconych konstrukcji kwietnikowych w Chorzelach, określonych w umowie nr 128/2012/KRMG z dnia 28 czerwca 2012r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-07-02

Krzysztof Szymaniak (2012-07-10 09:30:14)

Zarządzenie
Nr 91/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
9 lipca 2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru zamówienia pn. "Dostawa i instalacja wyposażenia do M-GBP w Chorzelach, Filii Bibliotecznej w Krukowie i Zarębach" realizowanego w ramach projektu "Remont pomieszczeń M-GBP w Chorzelach, Filii Bibliotecznej w Krukowie i Zarębach wraz z zakupem wyposażenia" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszzarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-07-09

Krzysztof Szymaniak (2012-07-10 09:30:14)

Zarządzenie
Nr 92/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
9 lipca 2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru zamówienia pn. "Wykonanie i montaż mebli w M-GBP w Chorzelach, Filii Bibliotecznej w Krukowie i Zarębach" realizowanego w ramach projektu "Remont pomieszczeń M-GBP w Chorzelach, Filii Bibliotecznej w Krukowie i Zarębach wraz z zakupem wyposażenia" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszzarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-07-09

Krzysztof Szymaniak (2012-07-10 09:30:14)

Zarządzenie
nr 93/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 10 lipca 2012 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-07-10

Krzysztof Szymaniak (2012-07-10 14:33:14)

Zarządzenie
Nr 94/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
10 lipca 2012 roku

w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele na potrzeby podwyższania gotowości obnonnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-07-10

Krzysztof Szymaniak (2012-07-12 10:13:52)

Zarządzenie
Nr 95/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
11 lipca 2012 roku

w sprawie powołania komisji do zaopiniowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY CHORZELE

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-07-11

Krzysztof Szymaniak (2012-07-12 10:13:52)

Zarządzenie
Nr 96/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
11 lipca 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Chorzele stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 48/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-07-11

Krzysztof Szymaniak (2012-07-12 10:13:52)

Zarządzenie
Nr 97/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
11 lipca 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w zalączniku do Zarządzenia nr 49/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia liczebności etatowej komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-07-11

Krzysztof Szymaniak (2012-07-12 10:13:52)

Zarządzenie
Nr 98/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
12 lipca 2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót z wykonaniem pn. "Remont pomieszczeń budynku budynku OSP w Raszujce"

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-07-12

Krzysztof Szymaniak (2012-07-12 10:13:52)

Zarządzenie
Nr 99/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
17 lipca 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Egazminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz określenia regulaminu

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-07-17

Krzysztof Szymaniak (2012-07-23 11:05:13)

Zarządzenie
Nr 100/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
18 lipca 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-07-18

Krzysztof Szymaniak (2012-07-23 11:05:13)

Zarządzenie
Nr 101/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
18 lipca 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-07-18

Krzysztof Szymaniak (2012-07-23 11:05:13)

Zarządzenie
Nr 102/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
18 lipca 2012 roku

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót związanych z remonetem kładki dla pieszych na kanale wodnym w miejscowości Chorzele, w ciągu ulicy Mostowej określonych w umowie nr: 42/12/ROZ.JC z dnia 6 lutego 2012r. oraz robót dodatkowych do umowy nr 42/12/ROZ.JC z dnia 6 lutego 2012 r. dot. wykonania remontu kładki dla pieszych na kanale wodnym w miejscowości Chorzele, w ciągu ulicy Mostowej określonych w umowie br 119/12/ROZ.RS z dnia 8 czerwca 2012r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-07-18

Krzysztof Szymaniak (2012-07-23 11:05:13)

Zarządzenie
Nr 103/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
19 lipca 2012 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu w droodze przetargu ustnego nieograniczonego

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-07-19

Krzysztof Szymaniak (2012-07-23 12:39:13)

Zarządzenie
Nr 104/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
25 lipca 2012 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw naboru na dwa wolne stanowiska - animator sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-07-25

Krzysztof Szymaniak (2012-07-25 14:53:29)

Zarządzenie
Nr 105/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
30 lipca 2012 roku

w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód na obszarach miasta i gminy Chorzele spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-07-30

Krzysztof Szymaniak (2012-08-06 12:15:47)

Zarządzenie
Nr 106/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
31 lipca 2012 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Chorzele za II kwartał 2012 roku

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-07-30

Krzysztof Szymaniak (2012-08-06 12:15:47)

Zarządzenie
Nr 107/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
1 sierpnia 2012 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-08-01

Krzysztof Szymaniak (2012-08-06 12:15:47)

Zarządzenie
Nr 108/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
6 sierpnia 2012 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-08-06

Krzysztof Szymaniak (2012-08-06 14:38:05)

Zarządzenie
Nr 109/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
8 sierpnia 2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru prac związanych z odnowieniem i konserwacją kapliczki przy ul. Mostowejw Chorzelach określonych w umowie nr 158/12/ROZ.AJ z dnia 31.07.2012r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-08-08

Krzysztof Szymaniak (2012-08-16 15:20:05)

Zarządzenie
Nr 110/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
16 sierpnia 2012 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw naboru na 2 wolne stanowiska - animator sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-08-16

Krzysztof Szymaniak (2012-08-16 15:20:05)

Zarządzenie
Nr 111/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
17 sierpnia 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-08-17

Krzysztof Szymaniak (2012-08-22 07:52:58)

Zarządzenie
Nr 112/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
20 sierpnia 2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót związanych z wykonaniem pn. "Wymiana stolarki okiennej w remizie OSP w Rycicach"

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-08-20

Krzysztof Szymaniak (2012-08-22 07:52:58)

Zarządzenie
Nr 113/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
20 sierpnia 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-08-20

Krzysztof Szymaniak (2012-08-22 07:52:58)

Zarządzenie
Nr 114/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
21 sierpnia 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania i rozstrzygania postępowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-08-21

Krzysztof Szymaniak (2012-08-22 07:52:58)

Zarządzenie
Nr 115/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
21 sierpnia 2012 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót związanych z wykonaniem zadania pn.: "Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Zarębach". Umowa nr 101/2012/ROZ.KS z dnia 14.05.2012r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-08-21

Krzysztof Szymaniak (2012-08-22 07:52:58)

Zarządzenie
Nr 116/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
23 sierpnia 2012 roku

w sprawie ustalenia ceny za drzewo pochodzące z działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 82 i 184, położonych w miejscowości Gadomiec-Miłocięta, stanowiących mienie komunalne Gminy Chorzele oraz ogłoszenia przetargu na jego sprzedaż

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-08-23

Krzysztof Szymaniak (2012-08-24 12:36:41)

Zarządzenie
Nr 117/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
23 sierpnia 2012 roku

w sprawie ustalenia ramowych procedur udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 EURO

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-08-23

Krzysztof Szymaniak (2012-08-24 12:36:41)

Zarządzenie
Nr 118/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
24 sierpnia 2012 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-08-24

Krzysztof Szymaniak (2012-09-03 11:26:52)

Zarządzenie
Nr 119/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
28 sierpnia 2012 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-08-28

Krzysztof Szymaniak (2012-09-03 11:26:52)

Zarządzenie
Nr 120/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
28 sierpnia 2012 roku

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorzele za I półrocze 2012

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-08-28

Krzysztof Szymaniak (2012-09-03 11:26:52)

Zarządzenie
Nr 122/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
30 sierpnia
2012 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Zarządczej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-08-30

Krzysztof Szymaniak (2012-09-03 14:52:41)

Zarządzenie
Nr 123/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
3 września 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Chorzele stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 48/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-09-03

Krzysztof Szymaniak (2012-09-03 12:21:41)

Zarządzenie
Nr 124/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
3 września 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do zarządzenia nr 49/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia liczebności etatowej komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-09-03

Krzysztof Szymaniak (2012-09-03 12:21:41)

Zarządzenie
Nr 125/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
6 września
2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót związanych z remontem pomieszczeń oraz z wymianą instalacji elektrycznej w Punkcie Przedszkolnymy w miejscowości Łaz, określonych w umowach: nr 166/2012/KRO.MDW z dnia 20.08.2012r oraz 170/2012/RO.WO z dnia 21.08.2012 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-09-06

Krzysztof Szymaniak (2012-09-12 09 :02:12)

Zarządzenie
Nr 126/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
6 września 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-09-06

Krzysztof Szymaniak (2012-09-12 09 :02:12)

Zarządzenie
Nr 127/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
6 września 2012 roku

w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w autobusie marki Autosan H.10-12.16

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-09-06

Krzysztof Szymaniak (2012-09-12 09 :02:12)

Zarządzenie
Nr 128/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
13 września 2012 roku

w sprawie dofinansowania Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak

2012-09-13

Krzysztof Szymaniak (2012-09-26 11 :43:12)

Zarządzenie
Nr 129/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
17 września
2012 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robt związanych z wykonaniem zadania pn.: "Wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowościach Rycice i Stara Wieś". Umowa nr 144/2012/ROZ.KS z dnia 09.07.2012r. i nr 147/12/ROZ.KS z dnia 13.07.2012r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak

2012-09-17

Krzysztof Szymaniak (2012-09-26 11 :43:12)

Zarządzenie
Nr 130/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
18 września 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak

2012-09-18

Krzysztof Szymaniak (2012-09-26 11 :43:12)

Zarządzenie
Nr 131/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
26 września 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-09-26

Krzysztof Szymaniak (2012-09-26 11 :43:12)

Zarządzenie
Nr 132/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
28 września 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak

2012-09-28

Krzysztof Szymaniak (2012-09-28  09 :11:44)

Zarządzenie
Nr 133/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
17 października 2012 roku

w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątku wyposażenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-10-17

Krzysztof Szymaniak (2012-10-26 08 :34:57)

Zarządzenie
Nr 134/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
17 października
2012 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót związanych z wykonaniem zadania pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku przy ul. Zduńskiej 35 w Chorzelach na potrzeby mieszkalne" Umowa nr 162/12/ROZ.KS z dnia 21.08.2012r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-10-17

Krzysztof Szymaniak (2012-10-26 08 :34:57)

Zarządzenie
Nr 135/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
18 października 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 
2012-10-18
Krzysztof Szymaniak (2012-10-26 08 :34:57)

Zarządzenie
Nr 136/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
18 października 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2012-10-18
Krzysztof Szymaniak (2012-10-26 08 :34:57)

Zarządzenie
Nr 137/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
30 października
2012 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Chorzele za III kwartał 2012 roku

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-10-30

Krzysztof Szymaniak (2012-11-13 10 :22:58)

Zarządzenie
Nr 138/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
30 października  2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót związanych z wykonaniem pn.: "Remont pokrycia dachowego w remizie OSP w Rycicach"

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-10-30

Krzysztof Szymaniak (2012-11-13 10 :22:58)

Zarządzenie
Nr 139/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
2 listopada 2012 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót związanych z wykonaniem zadania pn.: "Budowa zbiornika bezodpływowego i remont korytarza świetlica-biblioteka w Krukowie wg szczegółowego przedmiaru robót i dokumantacji technicznej" Umowa nr 192/12/ROZ.KS z dnia 1.10.2012r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-11-02

Krzysztof Szymaniak (2012-11-13 10 :22:58)

Zarządzenie
Nr 140/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
7 listopada 2012 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót związanych z wykonaniem zadania pn.: "Wykonanie z blachyh o gr. 1mm zabudowy rur wodociągowych na mostku rzeki Orzyc o długości 40m w mieście Chorzele (ul. Mostowa)"  

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-11-07

Krzysztof Szymaniak (2012-11-13 10 :22:58)

Zarządzenie
Nr 141/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
8 listopada 2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót związanych z przebudowa ulicy Mostowej w mieście Chorzele, określonych w umowie nr 181/12/ROZ.RS z dnia 03.09.2012r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-11-08

Krzysztof Szymaniak (2012-11-13 10 :22:58)

Zarządzenie
Nr 142/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
8 listopada
2012 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 6 maja 2011r. w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-11-08

Krzysztof Szymaniak (2012-11-13 10 :22:58)

Zarządzenie
Nr 143/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
12 listopada 2012 roku

w sprawie ustalenia ceny za drzewo pochodzące z działek oznaczonych nr ewidencyjnymi: H2 i 184 (obręb Gadomiec Milocieta), 220/3 (obreb Opaleniec), 1062 (obręb Chorzele), 262 (obręb Zdziwój Stary) i 176(obręb Zdziwoj Nowy), stanowiqcych mienie komunalne Miasta i Gminy Chorzele oraz ogłoszenia przetargu najego sprzedaz.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2012-11-12
Krzysztof Szymaniak (2012-11-13 10 :22:58)

Zarządzenie
Nr 144/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
14 listopada 2012 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013 i projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2012

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-11-14

Krzysztof Szymaniak (2012-11-30 10 :37:21)

Zarządzenie
Nr 145/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
19 listopada 2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót związanych z remontem chodnika (z kostki brukowej) wzdłuż ulicy Kościelnej w m. Chorzele, określonych w umowie nr 194/2012/KRMG z dnia 5.10.2012r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-11-19

Krzysztof Szymaniak (2012-11-30 10 :37:21)

Zarządzenie
Nr 146/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
20 listopada 2012 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-11-20

Krzysztof Szymaniak (2012-11-30 10 :37:21)

Zarządzenie
Nr 147/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
20 listopada 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-11-20

Krzysztof Szymaniak (2012-11-30 10 :37:21)

Zarządzenie
Nr 148/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
20 listopada
2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru prac związanych z montażem dwóch lamp oświetleniowych w miejscowości Bugzy Płoskie określonych w umowie nr 210/2012/KRMGz dnia 12.11.2012r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-11-20

Krzysztof Szymaniak (2012-11-30 10 :37:21)

Zarządzenie
Nr 149/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
20 listopada 2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót dotyczących wykonania schodów na skarpie przy ulicy Mostowej, wzdłuż drogi krajowej nr 57 (ul. Mostowa km: 0+088 str. prawa) w m. Chorzele, określonych w umowie nr 216/2012/KRMG z dnia 14.11.2012r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2012-11-20
Krzysztof Szymaniak (2012-11-30 10 :37:21)

Zarządzenie
Nr 150/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
20 listopada 2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru prac związanych z montażem jednej lampy oświetleniowej w miejscowości Łaz określonych w umowie nr 215/2012/KRMG z dnia 14.11.2012r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2012-11-20
Krzysztof Szymaniak (2012-11-30 10 :37:21)

Zarządzenie
Nr 151/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
20 listopada
2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót dodatkowych przy przebudowie mostu w ciągu drogi gminnej na rzece Płodownica w miejscowości Rzodkiewnica, określonych w umowie nr 214/2012/KRMG z dnia 14.11.2012r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-11-20

Krzysztof Szymaniak (2012-11-30 10 :37:21)

Zarządzenie
Nr 152/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
21 listopada 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-11-21

Krzysztof Szymaniak (2012-11-30 10 :37:21)

Zarządzenie
Nr 153/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
21 listopada 2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót związanych z przebudową mostu w ciągu drogi gminnej na rzece Płodownica w miejscowości Rzodkiewnica określonych w umowie nr 190/2012/KRMG z dnia 24.09.2012r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-11-21

Krzysztof Szymaniak (2012-11-30 10 :37:21)

Zarządzenie
Nr 154/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
22 listopada 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-11-22

Krzysztof Szymaniak (2012-11-30 10 :37:21)

Zarządzenie
Nr 155/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
22 listopada 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-11-22

Krzysztof Szymaniak (2012-11-30 10 :37:21)

Zarządzenie
Nr 156/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
23 listopada
2012 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

2012-11-23

Krzysztof Szymaniak (2012-11-30 10 :37:21)

Zarządzenie
Nr 157/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
27 listopada 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2012-11-27
Krzysztof Szymaniak (2012-11-30 10 :37:21)

Zarządzenie
Nr 158/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
27 listopada 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2012-11-27
Krzysztof Szymaniak (2012-11-30 10 :37:21)

Zarządzenie
Nr 160/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
29 listopada 2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót dotyczących zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 320128W w miejscowości Poścień Zamion, określonych w umowie nr 203/2012/KRMG z dnia 31.10.2012r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2012-11-29
Krzysztof Szymaniak (2012-11-30 10 :37:21)

Zarządzenie
Nr 161/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
30 listopada  2012 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 6 maja 2011r. w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2012-11-30
Krzysztof Szymaniak (2012-12-05 12 :40:40)

Zarządzenie
Nr 162/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
3 grudnia 2012 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót związanych z wykonaniem zadania pn.: "Zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach przy ul. Ogrodowej 7, na Ośrodek Upowszechniania Kultuy w Chorzelach i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chorzelach". Umowa nr 186/12/ROZ.KS z dnia 19.09.2012r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2012-12-03
Krzysztof Szymaniak (2012-12-05 12 :40:40)

Zarządzenie
Nr 163/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
4 grudnia 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Chorzele stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 48/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Chorzele (ze zm.)

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2012-12-04
Krzysztof Szymaniak (2012-12-05 12 :40:40)

Zarządzenie
Nr 164/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
4 grudnia 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do zarządzenia nr 49/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia liczebności etatowej komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2012-12-04
Krzysztof Szymaniak (2012-12-05 12 :40:40)

Zarządzenie
Nr 165/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
4 grudnia 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2012-12-04
Krzysztof Szymaniak (2012-12-10 13 :40:45)

Zarządzenie
Nr 166/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
6 grudnia  2012 roku

w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale socjalne znajdujące się przy ul. Zduńskiej 35A

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2012-12-06
Krzysztof Szymaniak (2012-12-10 13 :40:45)

Zarządzenie
Nr 167/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
6 grudnia  2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót związanych z budową oświetlenia ulicznego na istniejącej linii nn w miejscowości Chorzele ul. Kazimierza Wielkiego oraz z dowieszeniem oświetlenia ulicznego na istniejącej linii w miejscowości Chorzele na ulicach: Mieszka I, Władysława Jagiełły, Bolesława Chrobrego określonych w umowie nr 212/2012/KRMG z dnia 13.11.2012r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2012-12-06
Krzysztof Szymaniak (2012-12-10 13 :40:45)

Zarządzenie
Nr 168/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
6 grudnia  2012 roku

w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej w celu przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach, lokali socjalnych znajdujących się przy ul. Zduńskiej 35A w miejscowości Chorzele.  

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2012-12-06
Krzysztof Szymaniak (2012-12-10 13 :40:45)

Zarządzenie
Nr 169/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
10 grudnia 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Chorzele stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 48/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Chorzele (ze zm.)

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2012-12-10
Krzysztof Szymaniak (2012-12-10 13 :40:45)

Zarządzenie
Nr 170/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
10 grudnia 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do zarządzenia nr 49/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia liczebności etatowej komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2012-12-10
Krzysztof Szymaniak (2012-12-10 13 :40:45)

Zarządzenie
Nr 171/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
10 grudnia 2012 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw naboru na dwa wolne stanowiska pracy tj. stanowisko zarządcy energetycznego oraz na stanowisko ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzedzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2012-12-10
Krzysztof Szymaniak (2012-12-10 13 :40:45)

Zarządzenie
Nr 172/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
10 grudnia 2012 roku

w sprawie powolania komisji do odbioru robót związanych z wykonaniem remontu cząstkowego drogi gminnej nr 320102W na trasie Nowa Wieś - Wasiły Zygny okreslonych wumowie Nr 225/12/KRMG z dnia 30.11.2012 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2012-12-10
Krzysztof Szymaniak (2012-12-10 15 :16:41)

Zarządzenie
Nr 173/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
10 grudnia 2012 roku

w sprawie ustalenia ceny za drzewo pochodzące z działek oznaczonych nr ewidencyjnymi: 82 i 184 (obręb Gadomiec Miłocięta), 220/3 (obręb Opaleniec), 1062 (obręb Chorzele), 262 (obręb Zdziwój Stary), 176 i 166/2 (obręb Zdziwój Nowy), stanowiących mienie komunalne Gminy Chorzele oraz ogłoszenia przetargu na jego sprzedaż

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2012-12-10
Krzysztof Szymaniak (2012-12-10 15 :16:41)

Zarządzenie
Nr 174/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
11 grudnia 2012 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 6 maja 2011r. w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2012-12-11
Krzysztof Szymaniak (2012-12-13 08 :38:12)

Zarządzenie
Nr 175/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
12 grudnia 2012 roku

w sprawie spisu z natury

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2012-12-12
Krzysztof Szymaniak (2012-12-13 08 :38:12)

Zarządzenie
Nr 176/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
12 grudnia 2012 roku

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2012-12-12
Krzysztof Szymaniak (2012-12-13 08 :38:12)

Zarządzenie
Nr 177/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
13 grudnia 2012 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2012-12-13
Krzysztof Szymaniak (2012-12-13 13 :40:45)

Zarządzenie
Nr 178/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
15 grudnia 2012 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót związanych z wykonaniem zadania pn.: „Wykonanie obudowy 7 słupow energetycznych przy ul. Mostowej z blach o uzgodnionej fakturze i kolorze. Przedmiot zamówienia obejmuje mocowanie blachy płaskiej do konstrukcji stalowej oraz wykonanie dostaw i montaż uchwytów z herbem miasta Chorzele do lamp oświetleniowych montowanyc do istniejących słupów energetycznych ". Umowa nr 211/12/ROZ.KS. zdnia 12.11.2012 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2012-12-15
Krzysztof Szymaniak (2012-12-27 08 :09:11)

Zarządzenie
Nr 179/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
17 grudnia 2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru prac związanych z montażem lamp oświetleniowych do istniejących słupów energetycznych na ulicy Mostowej w mieście Chorzele określonych w umowie Nr 231/2012/KRMG z dnia 13.12.2012 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2012-12-17
Krzysztof Szymaniak (2012-12-27 08 :09:11)

Zarządzenie
Nr 180/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
18 grudnia 2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru prac zwiazanych z wykonaniem iluminacji kładki nad rzeką w ciągu ul. Mostowej w m. Chorzele okreslonych w umowie Nr 208/2012/KRMG z dnia 07.11.2012 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2012-12-18
Krzysztof Szymaniak (2012-12-27 08 :09:11)

Zarządzenie
Nr 181/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
18 grudnia 2012 roku

w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla realizacji projektu pt. "Nauka i zabawa z indywidualizacją to naprawdę działa!" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2012-12-18
Krzysztof Szymaniak (2012-12-27 08 :09:11)

Zarządzenie
Nr 182/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
18 grudnia 2012 roku

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miasta i Gminy

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2012-12-18
Krzysztof Szymaniak (2012-12-27 08 :09:11)

Zarządzenie
Nr 183/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
20 grudnia 2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru agregatu prądotwórczego

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2012-12-20
Krzysztof Szymaniak (2012-12-27 08 :09:11)

Zarządzenie
Nr 184/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
20 grudnia 2012 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw naboru na dwa wolne stanowiska pracy tj. stanowisko zarządcy energetycznego oraz na stanowisko ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzedzie Miasta Gminy w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2012-12-20
Krzysztof Szymaniak (2012-12-27 08 :09:11)

Zarządzenie
Nr 185/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
28 grudnia 2012 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2012-12-28
Krzysztof Szymaniak (2013-01-04 10 :49:33)

Zarządzenie
Nr 186/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
31 grudnia 2012 roku

w sprawie spisu z natury

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak
2012-12-31
Krzysztof Szymaniak (2013-01-04 10 :49:33)

Zarządzenie
Nr 187/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
31 grudnia 2012 roku

w sprawie spisu z natury

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 
2012-12-31
Krzysztof Szymaniak (2013-01-04 10 :49:33)

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2012-01-05
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2012-01-05 10:10
Modyfikacja Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2013-01-04 11:02
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 12 czerwca 2024r. 18:13:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.