Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH

2010 ROK KADENCJA 2006-2010

NUMER UCHWAŁY

DOTYCZY

TREŚĆ

U c h w a ł a
Nr 220/XXXVIII/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
19 Lutego 2010 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

   

Uchwała
nr 220

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-02-19

Krzysztof Szymaniak  (2010-03-12 08:39:12)

Opublikowano w Mazowieckim Dzienniku Urzędowym nr 120 poz. 2620 dnia 16.06.2010r Jednolity identyfikator aktu: 
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/120/2620

U c h w a ł a
Nr 221/XXXVIII/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
19 Lutego 2010 roku

w sprawie przyznania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia regulaminu na 2010 rok

Uchwała
nr  221

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-02-19

Krzysztof Szymaniak  (2010-03-12 08:39:12)

U c h w a ł a
Nr 222/XXXVIII/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
19 Lutego 2010 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 41/VII/07 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 czerwca 2007 roku.

Uchwała
nr  222

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-02-19

Krzysztof Szymaniak  (2010-03-12 08:39:12)

Opublikowano w Mazowieckim Dzienniku Urzędowym nr 120 poz. 2621 dnia 16.06.2010r Jednolity identyfikator aktu: 

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/120/2621

U c h w a ł a
Nr 223/XXXVIII/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
19 Lutego 2010 roku

w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości gruntowych

Uchwała
nr  223

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-02-19

Krzysztof Szymaniak  (2010-03-12 08:39:12)

 

U c h w a ł a
Nr 224/XXXVIII/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
19 Lutego 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej przez okres 5 lat na rzecz dotychczasowego najemcy.

Uchwała
nr  224

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-02-19

Krzysztof Szymaniak  (2010-03-12 08:39:12)

U c h w a ł a
Nr 225/XXXVIII/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
19 Lutego 2010 roku

w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 6/2 przez okres 5 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Uchwała nr  225

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-02-19

Krzysztof Szymaniak  (2010-03-12 08:39:12)

 

U c h w a ł a
Nr 226/XXXVIII/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
19 Lutego 2010 roku

w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 1711/11 przez okres 5 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Uchwała nr  226

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-02-19

Krzysztof Szymaniak  (2010-03-12 08:39:12)

U c h w a ł a
Nr 227/XXXVIII/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
19 Lutego 2010 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała nr  227

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-02-19

Krzysztof Szymaniak  (2010-03-12 08:39:12)

 

U c h w a ł a
Nr 228/XXXVIII/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
19 Lutego 2010 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach

Uchwała nr  228

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-02-19

Krzysztof Szymaniak  (2010-03-12 08:39:12)

 

U c h w a ł a
Nr 229/XXXVIII/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
19 Lutego 2010 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach

Uchwała nr  229

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-02-19

Krzysztof Szymaniak  (2010-03-12 08:39:12)

 

U c h w a ł a
Nr 230/XXXVIII/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
19 Lutego 2010 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Chorzelach  

Uchwała nr  230

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-02-19

Krzysztof Szymaniak  (2010-03-12 08:39:12)

U c h w a ł a
Nr 231/XXXIX/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
24 marca 2010 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Uchwała nr  231

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

 

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-03-24

Krzysztof Szymaniak  (2010-04-12 11:39:12)

 

Opublikowano w Mazowieckim Dzienniku Urzędowym nr 148 poz. 3547 dnia 07.08.2010r Jednolity identyfikator aktu: 
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/148/3547

U c h w a ł a
Nr 232/XXXIX/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
24 marca 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w którym znajduje się lokal mieszkalny jego najemcy oraz określenia kryteriów o ustaleniu bonifikat przy jego sprzedaży

Uchwała nr  232

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-03-24

Krzysztof Szymaniak  (2010-04-12 11:39:12)

Opublikowano w Mazowieckim Dzienniku Urzędowym nr 148 poz. 3548 dnia 07.08.2010r Jednolity identyfikator aktu: 
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/148/3548

U c h w a ł a
Nr 233/XXXIX/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
24 marca 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Osi 4 LEADER, Działanie 4.1/413 " Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" , projektu " Poprawa wizerunku centrum Chorzel przez odnowienie Placu Kościuszki"

Uchwała nr  233

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-03-24

Krzysztof Szymaniak  (2010-04-12 11:39:12) 

 

U c h w a ł a
Nr 234/XXXIX/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
24 marca 2010 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 166/XXIV/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z 20 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Chorzele na lata 2009-2016"

Uchwała nr  234

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-03-24

Krzysztof Szymaniak  (2010-04-12 11:39:12)

 

U c h w a ł a
Nr 233/XXXIX/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
24 marca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Zaręby na lata 2010-2017"

Uchwała nr  235

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-03-24

Krzysztof Szymaniak  (2010-04-12 11:39:12)

 

U c h w a ł a
Nr 233/XXXIX/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
24 marca 2010 roku

w sprawie przyjęcia " Programu Gospodarki Ściekowej Gminy Chorzele"

Uchwała nr  236

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-03-24

Krzysztof Szymaniak  (2009-04-12 11:39:12)

U c h w a ł a
Nr 237/XL/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 kwietnia 2010

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy

Uchwała nr  237

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-04-30

Krzysztof Szymaniak  (2009-05-14 12:11:55)

 

U c h w a ł a
Nr 238/XL/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 kwietnia 2010

w sprawie zmiany uchwąły budżetowej na 2010 rok

Uchwała nr  238

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-04-30

Krzysztof Szymaniak  (2010-05-14 12:11:55)

Opublikowano w Mazowieckim Dzienniku Urzędowym nr 165 poz. 4087 dnia 18.09.2010r Jednolity identyfikator aktu: 
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/165/4087

U c h w a ł a
Nr 239/XL/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 kwietnia 2010

w sprawie wydania opinii w przedmiocie zmiany powiatu na okręgi wyborcze

Uchwała nr  239

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-04-30

Krzysztof Szymaniak  (2010-05-14 12:11:55)

 

U c h w a ł a
Nr 240/XL/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 kwietnia 2010

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta i gminy do celów promocyjnych związanych z projektem realizowanym wspólnie przez Towarzystwo Przyjaciół Chorzel i Mazowieckie Centrum Nauki i Sztuki

Uchwała nr  240

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-04-30

Krzysztof Szymaniak  (2010-05-14 12:11:55)

U c h w a ł a
Nr 241/XL/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 kwietnia 2010

w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Miasta i Gminy Chorzele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok

Uchwała nr  241

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-04-30

Krzysztof Szymaniak  (2010-05-14 12:11:55) 

 

U c h w a ł a
Nr 242/XL/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 kwietnia 2010

w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2016 

Uchwała nr  242

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-04-30

Krzysztof Szymaniak  (2010-05-14 12:11:55) 

 

U c h w a ł a
Nr 243/XL/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 kwietnia 2010

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Krzynowłoga Wielka na lata 2010-2017"

Uchwała nr  243

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-04-30
Krzysztof Szymaniak  (2010-05-14 12:11:55)

 

U c h w a ł a
Nr 244/XLI/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 czerwca 2010

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Uchwała nr  244

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-06-30
Krzysztof Szymaniak  (2010-07-17 07:55:41)

Opublikowano w Mazowieckim Dzienniku Urzędowym nr 181 poz. 4789 dnia 23.10.2010r Jednolity identyfikator aktu: 
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/181/4789

U c h w a ł a
Nr 245/XLI/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 czerwca 2010

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2009 rok 

Uchwała nr  245

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-06-30
Krzysztof Szymaniak  (2010-07-17 07:55:41) 
 

 

U c h w a ł a
Nr 246/XLI/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 czerwca 2010

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Chorzele za 2009 rok 

Uchwała nr  246

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-06-30
Krzysztof Szymaniak  (2010-07-17 07:55:41)

U c h w a ł a
Nr 247/XLI/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 czerwca 2010

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu gminy oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Uchwała nr  247

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-06-30
Krzysztof Szymaniak  (2010-07-17 07:55:41)

 

U c h w a ł a
Nr 248/XLI/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 czerwca 2010

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przekazania środków  finansowych dla Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr  248

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-06-30
Krzysztof Szymaniak  (2010-07-17 07:55:41)

U c h w a ł a
Nr 249/XLI/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 czerwca 2010

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Chorzele przyjętego Uchwałą nr 74/VIII/03 Rady Gminy w Chorzelach z dnia 22 sierpnia 2003 roku.

Uchwała nr  249

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-06-30
Krzysztof Szymaniak  (2010-07-17 07:55:41) 

Opublikowano w Mazowieckim Dzienniku Urzędowym nr 181 poz. 4790 dnia 23.10.2010r Jednolity identyfikator aktu: 
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/181/4790

U c h w a ł a
Nr 250/XLI/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 czerwca 2010

w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Uchwała nr  250

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-06-30
Krzysztof Szymaniak  (2010-07-17 07:55:41)


U c h w a ł a
Nr 251/XLI/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 czerwca 2010

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała nr  251

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-06-30
Krzysztof Szymaniak  (2010-07-17 07:55:41)

 

U c h w a ł a
Nr 252/XLI/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 czerwca 2010

w sprawie nadania nazwy stadionowi sportowemu na terenie miasta Chorzele

Uchwała nr  252

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-06-30
Krzysztof Szymaniak  (2010-07-17 07:55:41)

U c h w a ł a
Nr 253/XLI/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 czerwca 2010

w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Chorzele

Uchwała nr  253

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

 

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-06-30
Krzysztof Szymaniak  (2010-07-17 07:55:41) 

Opublikowano w Mazowieckim Dzienniku Urzędowym nr 181 poz. 4791 dnia 23.10.2010r Jednolity identyfikator aktu: 

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/181/4791

U c h w a ł a
Nr 254/XLI/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 czerwca 2010

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta i Gminy Chorzele w dziedzinach dotyczącychdziałalności statutowej tych organizacji

Uchwała nr  254

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-06-30
Krzysztof Szymaniak  (2010-07-17 07:55:41) 

 

U c h w a ł a
Nr 255/XLI/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 czerwca 2010

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Uchwała nr  255

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-06-30
Krzysztof Szymaniak  (2010-07-17 07:55:41) 

 

 

U c h w a ł a
Nr 256/XLI/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 czerwca 2010

w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działek nr 538 i nr 539 na okres 10 lat

Uchwała nr  256

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-06-30
Krzysztof Szymaniak  (2010-07-17 07:55:41)

U c h w a ł a
Nr 257/XLII/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
31 sierpnia 2010

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Uchwała nr  257

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

 

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-08-31
Krzysztof Szymaniak  (2010-09-09 08:23:22)

 

Opublikowano w Mazowieckim Dzienniku Urzędowym nr 198 poz. 5571 dnia 29.11.2010r Jednolity identyfikator aktu: 

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/198/5571

U c h w a ł a
Nr 258/XLII/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
31 sierpnia 2010

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Krukowo na lata 2010-2017".

Uchwała nr  258

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-08-31
Krzysztof Szymaniak  (2010-09-09 08:23:22) 

 

U c h w a ł a
Nr 259/XLII/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
31 sierpnia 2010

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Zaręby na lata 2010-2017".

Uchwała nr 259

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-08-31
Krzysztof Szymaniak  (2010-09-09 08:23:22) 

 

U c h w a ł a
Nr 260/XLII/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
31 sierpnia 2010

w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne

Uchwała nr  260

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-08-31
Krzysztof Szymaniak  (2010-09-09 08:23:22)

 

U c h w a ł a
Nr 261/XLII/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
31 sierpnia 2010

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu na przebudowę chodnika w miejscowości Zdziwój Stary.

Uchwała nr  261

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-08-31
Krzysztof Szymaniak  (2010-09-09 08:23:22)

U c h w a ł a
Nr 262/XLIII/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
1 października 2010

w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2010 rok

Uchwała nr  262

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-10-01
Krzysztof Szymaniak  (2010-10-12 08:31:47) 

 

U c h w a ł a
Nr 263/XLIII/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
1 października 2010

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała nr 263

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-10-01
Krzysztof Szymaniak  (2010-10-12 08:31:47) 

 

U c h w a ł a
Nr 264/XLIII/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
1 października 2010

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

Uchwała nr  264

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-10-01
Krzysztof Szymaniak  (2010-10-12 08:31:47) 

 

U c h w a ł a
Nr 265/XLIII/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
1 października 2010

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 166/XXIV/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 lutego 2009 roku (z późn. zm.) w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Chorzele na lata 2009-2016"

Uchwała nr  265

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-10-01
Krzysztof Szymaniak  (2010-10-12 08:31:47) 

U c h w a ł a
Nr 266/XLIV/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
28 października 2010

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Uchwała nr 266

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-10-28
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-12 14:15:36) 

 

U c h w a ł a
Nr 267/XLIV/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
28 października 2010

w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele na zawarcie Porozumienia z Wójtem Gminy Krzynowłoga Mała i Wójtem Gminy Jednorożec dotyczącego przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. " Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie: 4.3 Ochrona powietrza, energetyka - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, a następnie po przyznaniu dotacji realizacja projektu

Uchwała nr  267

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-10-28
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-12 14:15:36) 

U c h w a ł a
Nr 268/XLIV/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
28 października 2010

w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości gruntowych

Uchwała nr  268

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-10-28
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-12 14:15:36)
   

U c h w a ł a
Nr 269/XLV/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
11 listopada 2010

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Uchwała nr 269

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-11-11
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-12 14:15:36)

 

U c h w a ł a
Nr 270/XLV/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
11 listopada 2010

w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Chorzele oraz jej jednostkom organizacyjnym  

Uchwała nr  270

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

 

 

  Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-11-11
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-12 14:15:36)

 

Opublikowano w Mazowieckim Dzienniku Urzędowym nr 218 poz. 7432 dnia 28.12.2010r Jednolity identyfikator aktu: 
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/218/7432

U c h w a ł a
Nr 271/XLV/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
11 listopada 2010

w sprawie zmiany pisowni nazw miejscowości

Uchwała nr  271

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

  Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-11-11
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-12 14:15:36)

   

U c h w a ł a
Nr 272/XLIV/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
11 listopada 2010

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

Uchwała nr 272

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

  Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-11-11
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-12 14:15:36)

U c h w a ł a
Nr 273/XLV/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
11 listopada 2010

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w którym znajduje się lokal mieszkalny jego najemcy oraz określenia kryteriów o ustaleniu bonifikat przy jego sprzedaży

Uchwała nr  273

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

  Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-11-11
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-12 14:15:36)

 

U c h w a ł a
Nr 274/XLV/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
11 listopada 2010

w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 539 przez okres 5 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Uchwała nr  274

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-11-11
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-12 14:15:36)

U c h w a ł a
Nr 275/XLV/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
11 listopada 2010

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała nr 275

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

  Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-11-11
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-12 14:15:36)

 

U c h w a ł a
Nr 276/XLV/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
11 listopada 2010

w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Miasta i Gminy Chorzele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok

Uchwała nr  276

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

 

  Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-11-11
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-12 14:15:36)

 

Opublikowano w Mazowieckim Dzienniku Urzędowym nr 218 poz. 7433 dnia 28.12.2010r Jednolity identyfikator aktu: 
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/218/7433

U c h w a ł a
Nr 277/XLV/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
11 listopada 2010

w sprawie uchwalenia regulaminu działania Gminnej Rady Konsultacyjnej Miasta i Gminy Chorzele jako ciała opiniodawczo-doradczego i pomocniczego Burmistrza

Uchwała nr  277

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

  Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-11-11
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-12 14:15:36)

 

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH

2010 ROK KADENCJA 2010-2014

NUMER UCHWAŁY

DOTYCZY

TREŚĆ

U c h w a ł a
Nr 1/I/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 listopada 2010

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

   

Uchwała
nr 1

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-11-30

Krzysztof Szymaniak  (2010-12-17 12:32:59)

 

U c h w a ł a
Nr 2/I/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 listopada 2010
 

w sprawie przyznania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia regulaminu na 2010 rok

Uchwała
nr  2

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-11-30
Krzysztof Szymaniak  (2010-12-17 12:32:59) 

 

U c h w a ł a
Nr 3/I/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 listopada 2010
 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 41/VII/07 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 czerwca 2007 roku.

Uchwała
nr   3

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-11-30
Krzysztof Szymaniak  (2010-12-17 12:32:59) 

 

U c h w a ł a
Nr 4/II/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
10 grudnia 2010

w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej

Uchwała
nr   4

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-12-10

Krzysztof Szymaniak  (2010-12-17 12:32:59)

U c h w a ł a
Nr 5/II/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
10 grudnia 2010

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Uchwała
nr   5

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-12-10

Krzysztof Szymaniak  (2010-12-17 12:32:59)

U c h w a ł a
Nr 6/II/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
10 grudnia 2010

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr   6

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

 

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-12-10
Krzysztof Szymaniak  (2010-12-17 12:32:59)

 

Opublikowano w Mazowieckim Dzienniku Urzędowym nr 219 poz. 7502 dnia 29.12.2010r Jednolity identyfikator aktu: 
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/219/7502 

U c h w a ł a
Nr 7/III/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
10 grudnia 2010

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

Uchwała
nr 
7

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-12-10

Krzysztof Szymaniak  (2010-12-17 12:32:59)

U c h w a ł a
Nr 8/III/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 grudnia 2010

w sprawie uchylenia uchwły nr 2/I/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

Uchwała
nr 8

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-12-30

Krzysztof Szymaniak  (2010-12-30 13:54:21)  

U c h w a ł a
Nr 9/III/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 grudnia 2010
 

w sprawie uchylenia uchwały nr 3/I/10 Rady Miejskiej w Chorzelch z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprewodniczących Rady Miejskiej

Uchwała
nr  9

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-12-30

Krzysztof Szymaniak  (2010-12-30 13:54:21)  

U c h w a ł a
Nr 10/III/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 grudnia 2010
 

w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

Uchwała
nr  10

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-12-30

Krzysztof Szymaniak  (2010-12-30 13:54:21)  

U c h w a ł a
Nr 11/III/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 grudnia 2010

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

Uchwała
nr  11

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-12-30

Krzysztof Szymaniak  (2010-12-30 13:54:21)

U c h w a ł a
Nr 12/III/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 grudnia 2010

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2011-2018.

Uchwała
nr  12

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-12-30

Krzysztof Szymaniak  (2010-12-30 13:54:21)

U c h w a ł a
Nr 13/III/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 grudnia 2010

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chorzele na 2011 rok

Uchwała nr   13

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

 

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-12-30

Krzysztof Szymaniak  (2010-12-30 13:54:21)  

 

Opublikowano w Mazowieckim Dzienniku Urzędowym nr 21 poz. 680 dnia 21.02.2011r Jednolity identyfikator aktu: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/21/680

U c h w a ł a
Nr 14/III/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 grudnia 2010

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Uchwała
nr 
14

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-12-30

Krzysztof Szymaniak  (2010-12-30 13:54:21)

U c h w a ł a
Nr 15/III/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 grudnia 2010

w sprawie przeprowadzenia wyborów samorządu mieszkańców w mieście Chorzele i sołectwach oraz określenia terminu wyborów.

Uchwała
nr 15

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-12-30

Krzysztof Szymaniak  (2010-12-30 13:54:21)

U c h w a ł a
Nr 16/III/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 grudnia 2010

w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście i gminie Chorzele na 2011 rok

Uchwała
nr
16

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-12-30

Krzysztof Szymaniak  (2010-12-30 13:54:21)  

U c h w a ł a
Nr 17/III/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 grudnia 2010

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście i gminie Chorzele na 2011 rok

Uchwała
nr 
17

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-12-30

Krzysztof Szymaniak  (2010-12-30 13:54:21)

U c h w a ł a
Nr 18/III/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 grudnia 2010

w sprawie wyboru dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego

Uchwała
nr
18

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-12-30

Krzysztof Szymaniak  (2010-12-30 13:54:21)  

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2010-04-08
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2010-04-08 10:26
Modyfikacja Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2011-05-31 12:11
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 22 lipca 2024r. 04:01:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.