Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH

2009 ROK

NUMER UCHWAŁY

DOTYCZY

TREŚĆ

U c h w a ł a
Nr 156/XXIV/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
25 Lutego 2009 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

   

Uchwała
nr 156

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-02-25

Krzysztof Szymaniak  (2009-03-12 11:22:34)

 

U c h w a ł a
Nr 157/XXIV/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
25 Lutego 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Chorzele przyjętego Uchwałą nr 74/VII/03 Rady Gminy w Chorzelach z dnia 22 sierpnia 2003 roku

Uchwała
nr 157

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-02-25

Krzysztof Szymaniak  (2009-03-12 11:22:34)

U c h w a ł a
Nr 158/XXIV/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
25 Lutego 2009 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu na zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Przasnyszu

Uchwała
nr 158

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-02-25

Krzysztof Szymaniak  (2009-03-12 11:22:34)

 

 

U c h w a ł a
Nr 159/XXIV/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
25 Lutego 2009 roku

w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również ich pobierania.

Uchwała
nr 159

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-02-25

Krzysztof Szymaniak  (2009-03-12 11:22:34)

U c h w a ł a
Nr 160/XXIV/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
25 Lutego 2009 roku

w sprawie przyznania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia regulaminu na 2009 rok  

Uchwała
nr 160

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-02-25

Krzysztof Szymaniak  (2009-03-12 11:22:34)

 

U c h w a ł a
Nr 161/XXIV/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
25 Lutego 2009 roku

w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 41/VII/07 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 czerwca 2007 roku.

Uchwała nr 161

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-02-25

Krzysztof Szymaniak  (2009-03-12 11:22:34)

 

U c h w a ł a
Nr 162/XXIV/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
25 Lutego 2009 roku

w sprawie ustalenia regulaminów wynagradzania, a także wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Chorzele

Uchwała nr 162

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-02-25

Krzysztof Szymaniak  (2009-03-12 11:22:34)

 

U c h w a ł a
Nr 163/XXIV/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
25 Lutego 2009 roku

w sprawie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach podziału Ośrodka Upowszechaniania Kultury z siedzibą w Chorzelach.

Uchwała nr 163

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-02-25

Krzysztof Szymaniak  (2009-03-12 11:22:34)

 

U c h w a ł a
Nr 164/XXIV/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
25 Lutego 2009 roku

w sprawie nabycia w tybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie ulicy Ogrodowej w mieście Chorzele 

Uchwała nr 164

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-02-25

Krzysztof Szymaniak  (2009-03-12 11:22:34)

 

U c h w a ł a
Nr 165/XXIV/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
25 Lutego 2009 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach.

Uchwała nr 165

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-02-25

Krzysztof Szymaniak  (2009-03-12 11:22:34)

 

U c h w a ł a
Nr 166/XXIV/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
25 Lutego 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Chorzele na lata 2009-2016"

Uchwała nr 166

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-02-25

Krzysztof Szymaniak  (2009-03-12 11:22:34)

 

U c h w a ł a
Nr 167/XXIV/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
25 Lutego 2009 roku

w sprawie uszczegółowienia opisu granic obwodów głosowania

Uchwała
nr 167

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-02-25

Krzysztof Szymaniak  (2009-03-12 11:22:34)

 

U c h w a ł a
Nr 168/XXV/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
13 marca 2009 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

Uchwała
nr 168

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-03-13

Krzysztof Szymaniak  (2009-03-26 08:34:12)

 

U c h w a ł a
Nr 169/XXVI/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
31 marca 2009 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

Uchwała nr 169

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki

2009-03-21

Krzysztof Szymaniak  (2009-04-11 09:21:22)

 

U c h w a ł a
Nr 170/XXVI/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
31 marca 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 313, 322, 323 Odnowa i Rozwój wsi, projektu " Utwardzenie placu parkingowego i urządzenie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Chorzelach"  

Uchwała nr 170

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki

2009-03-21

Krzysztof Szymaniak  (2009-04-11 09:21:22)

 

U c h w a ł a
Nr 171/XXVI/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
31 marca 2009 roku

w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Miasta i Gminy Chorzele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.

Uchwała nr 171

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki

2009-03-21

Krzysztof Szymaniak  (2009-04-11 09:21:22)

 

U c h w a ł a
Nr 172/XXVI/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
31 marca 2009 roku

w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Chorzele do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.:
1) "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"

2) "Rozwój elektronicznej administracji  samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"

Uchwała
nr 172

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki

2009-03-21

Krzysztof Szymaniak  (2009-04-11 09:21:22)

 

U c h w a ł a
Nr 173/XXVI/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
31 marca 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w Chozelach w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat

Uchwała
nr 173

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki

2009-03-21

Krzysztof Szymaniak  (2009-04-11 09:21:22)

U c h w a ł a
Nr 174/XXVII/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 kwietnia 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy      

Uchwała
nr 174

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-04-30

Krzysztof Szymaniak  (2009-05-12 13:21:25)

 

U c h w a ł a
Nr 175/XXVII/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 kwietnia 2009 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

Uchwała
nr 175

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-04-30

Krzysztof Szymaniak  (2009-05-12 13:21:25)

U c h w a ł a
Nr 176/XXVII/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 kwietnia 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Przasnyskim, Gminą Jednorożec, Gminą Krzynowłoga Mała dotyczącej realizacji projektu o nazwie "Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - Kompleks Chorzele"

Uchwała
nr 176

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-04-30

Krzysztof Szymaniak  (2009-05-12 13:21:25)

 

 

U c h w a ł a
Nr 177/XXVII/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
30 kwietnia 2009 roku

w sprawie podziału Ośrodka Upowszechniania Kultury z siedzibą w Chorzelach

Uchwała
nr 177

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-04-30

Krzysztof Szymaniak  (2009-05-12 13:21:25)

U c h w a ł a
Nr 178/XXVII/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 kwietnia 2009 roku

w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chorzelach

Uchwała
nr 178

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-04-30

Krzysztof Szymaniak  (2009-05-12 13:21:25)

 

U c h w a ł a
Nr 179/XXVII/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 kwietnia 2009 roku

w sprawie nadania Statutu Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach

Uchwała nr 179

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-04-30

Krzysztof Szymaniak  (2009-05-12 13:21:25)

 

U c h w a ł a
Nr 180/XXVII/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 kwietnia 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w którym znajduje się lokal mieszkalny jego najemcyoraz określenia kryteriów o ustaleniu bonifikaty przy jego sprzedaży

Uchwała nr 180

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-04-30

Krzysztof Szymaniak  (2009-05-12 13:21:25)

 

U c h w a ł a
Nr 181/XXVII/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
30 kwietnia 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności działki nr 189/1 na rzecz użytkownika wieczystego

Uchwała nr 181

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-04-30

Krzysztof Szymaniak  (2009-05-12 13:21:25)

 

U c h w a ł a
Nr 182/XXVII/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
30 kwietnia 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przekazania środków finansowych dla Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego 

Uchwała nr 182

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-04-30

Krzysztof Szymaniak  (2009-05-12 13:21:25)

U c h w a ł a
Nr 183/XXVIII/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
19 maja 2009 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

Uchwała nr 183

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-05-19

Krzysztof Szymaniak  (2009-06-03 12:59:14)

 

U c h w a ł a
Nr 184/XXVII/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
19 maja 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Chorzeke z gminami z terenu Powiatu Przasnyskiego w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: "Budowa szlaku turystycznego Północnego Mazowsza"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.  

Uchwała nr 184

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-05-19

Krzysztof Szymaniak  (2009-06-03 12:59:14)

U c h w a ł a
Nr 185/XXIX/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 czerwca 2009 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

Uchwała
nr 185

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-06-30

Krzysztof Szymaniak  (2009-08-07 10:31:04)

 

U c h w a ł a
Nr 186/XXIX/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 czerwca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2008 rok

Uchwała
nr 186

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-06-30

Krzysztof Szymaniak  (2009-08-07 10:31:04)

U c h w a ł a
Nr 187/XXIX/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 czerwca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Chorzele za 2008 rok

Uchwała
nr 187

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-06-30

Krzysztof Szymaniak  (2009-08-07 10:31:04) 
 

U c h w a ł a
Nr 188/XXIX/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
30 czerwca 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Uchwała
nr 188

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-06-30

Krzysztof Szymaniak  (2009-08-07 10:31:04)

U c h w a ł a
Nr 189/XXIX/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 czerwca 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej

Uchwała
nr 189

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-06-30

Krzysztof Szymaniak  (2009-08-07 10:31:04)

 

U c h w a ł a
Nr 190/XXIX/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 czerwca 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała nr 190

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-06-30

Krzysztof Szymaniak  (2009-08-07 10:31:04)

 

U c h w a ł a
Nr 191/XXIX/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 czerwca 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności działki nr 39/1 na rzecz użytkownika wieczystego

Uchwała nr 191

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-06-30

Krzysztof Szymaniak  (2009-08-07 10:31:04)

 

U c h w a ł a
Nr 192/XXIX/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
30 czerwca 2009 roku

w sprawie przejęcia w użyczenie niezabudowanej nieruchomości położonej w Chorzelach

Uchwała nr 192

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-06-30

Krzysztof Szymaniak  (2009-08-07 10:31:04)

 

U c h w a ł a
Nr 193/XXIX/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
30 czerwca 2009 roku

w sprawie wydzierżawienia części działki nr 70/1 na okres 5 lat

Uchwała nr 193

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-06-30

Krzysztof Szymaniak  (2009-08-07 10:31:04)

U c h w a ł a
Nr 194/XXIX/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 czerwca 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamieszczenie herbu miasta i gminy w książce zatytułowanej " Monografia łowiecka okręgu ostrołęckiego"

Uchwała nr 194

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-06-30

Krzysztof Szymaniak  (2009-08-07 10:31:04)

 

U c h w a ł a
Nr 195/XXX/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
23 lipca 2009 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

Uchwała nr 195

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-06-30

Krzysztof Szymaniak  (2009-08-07 10:31:04)

U c h w a ł a
Nr 196/XXX/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
23 lipca 2009 roku

w sprawie przystąpienia przez Gminę Chorzele do projektu pod nazwą "Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego"

Uchwała nr 196

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-06-30

Krzysztof Szymaniak  (2009-08-07 10:31:04)

 

U c h w a ł a
Nr 197/XXX/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
23 lipca 2009 roku

w sprawie wyboru dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego

Uchwała nr 197

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-06-30

Krzysztof Szymaniak  (2009-08-07 10:31:04)

U c h w a ł a
Nr 198/XXXI/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
6 sierpnia 2009 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.

Uchwała
nr 198

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-08-06

Krzysztof Szymaniak  (2009-08-07 10:31:04)

U c h w a ł a
Nr 199/XXXI/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
6 sierpnia 2009 roku

w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej

Uchwała
nr 199

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-08-06

Krzysztof Szymaniak  (2009-08-07 10:31:04)

 

U c h w a ł a
Nr 200/XXXII/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
31 sierpnia 2009r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok  

Uchwała nr 200

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-08-31

Krzysztof Szymaniak  (2009-09-10 08:48:14)

 

U c h w a ł a
Nr 201/XXXII/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
31 sierpnia 2009r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji filii bibliotecznej z czytelnią w Krzynowłodze Wielkiej

Uchwała nr 201

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-08-31

Krzysztof Szymaniak  (2009-09-10 08:48:14)

 

U c h w a ł a
Nr 202/XXXII/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
31 sierpnia 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej

Uchwała nr 202

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-08-31

Krzysztof Szymaniak  (2009-09-10 08:48:14)

 

U c h w a ł a
Nr 203/XXXIII/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
30 września 2009r

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

Uchwała nr 203

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-09-30

Krzysztof Szymaniak  (2009-10-21 08:42:44)

U c h w a ł a
Nr 204/XXXIV/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
22 października 2009 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 ok

Uchwała nr 204

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-10-22

Krzysztof Szymaniak  (2009-11-12 11:11:25)

 

U c h w a ł a
Nr 205/XXXV/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
27 listopada 2009 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

Uchwała nr 205

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-11-27

Krzysztof Szymaniak  (2009-12-30 07:47:39)

U c h w a ł a
Nr 206/XXXV/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
27 listopada 2009 roku

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr 206

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-11-27 

Krzysztof Szymaniak  (2009-12-30 07:47:39)

 

U c h w a ł a
Nr 207/XXXV/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
27 listopada 2009 roku

w sprawie utworzenia okręgów wyborczych, obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr 207

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-11-27

Krzysztof Szymaniak  (2009-12-30 07:47:39)

U c h w a ł a
Nr 208/XXXV/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieuchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała
nr 208

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-11-27

Krzysztof Szymaniak  (2009-12-30 07:47:39)

U c h w a ł a
Nr 209/XXXV/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Uchwała
nr 209

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-08-06

Krzysztof Szymaniak  (2009-12-30 07:47:39)

 

U c h w a ł a
Nr 210/XXXV/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
27 listopada 2009r.

w sprawie udzielenia bonifukaty Spółdzielni Mieszkaniowej w Przasnyszu przy sprzedaży nieuchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe

Uchwała nr 210

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-11-27

Krzysztof Szymaniak  (2009-12-30 07:47:39)

 

U c h w a ł a
Nr 211/XXXV/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
27 listopada 2009r.

w sprawie likwidacji filii bibliotecznej z czytelnią w Krzynowłodze Wielkiej

Uchwała nr 211

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-11-27

Krzysztof Szymaniak  (2009-12-30 07:47:39)

 

U c h w a ł a
Nr 212/XXXV/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
27 listopada 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Bumistrza Miasta i Gminy Chorzele umowy patnerskiej pomiędzy Powiatem Przasnyskim, Gminą Jednorożec, Gminą Krzynowłoga Mała dotyczącej realizacji projektu pod nazwą "Zabezpieczenie potrzeb energetycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach poprzez budowę innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej" 

Uchwała nr 212

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-11-27

Krzysztof Szymaniak  (2009-12-30 07:47:39)

 

U c h w a ł a
Nr 213/XXXVI/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
16 grudnia 2009r

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

Uchwała nr 213

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-12-16

Krzysztof Szymaniak  (2009-12-30 07:47:39)

U c h w a ł a
Nr 214/XXXVII/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chorzele na rok 2010

Uchwała nr 214

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-12-30

Krzysztof Szymaniak  (2010-01-22 10:10:11)

Opublikowano w Mazowieckim Dzienniku Urzędowym nr 61 poz. 680 dnia 23.03.2010r Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/61/880

U c h w a ł a
Nr 215/XXXVI/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 grudnia 2009r

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

Uchwała nr 215

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-12-30
Krzysztof Szymaniak  (2010-01-22 10:10:11)

Opublikowano w Mazowieckim Dzienniku Urzędowym nr 61 poz. 681 dnia 23.03.2010r Jednolity identyfikator aktu: 

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/61/881
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2010-04-08
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2010-04-08 10:27
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 15 czerwca 2024r. 16:00:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.